Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

matepravovedetMěstská část Praha 18 vyhlásila v roce 2002 soutěž, o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy na budoucí prodej části pozemků 629/138, 629/251 a 629/252 – podmíněný výstavbou polyfunkčního domu s důrazem na zvýšení počtu odstavných stání. Jedním z důvodů této soutěže byla údajně plánovaná výstavba nástaveb na našich domech a s tím spojená zvýšená potřeba parkovacích míst. (pozn.

Na výše uvedených pozemcích se nachází parkoviště s kapacitou cca 270 míst (přesný počet jsme se pokusili zjistit na radnici, ale bez úspěchu), které slouží od roku 1978 obyvatelům přilehlých domů – více než 450 rodinám. Polovina parkoviště při ulici Tupolevova byla asi v roce 2000 oplocena a pronajata soukromníkovi k provozování placeného parkování.

Ve vyhlášené soutěži zvítězila firma Gordion, s.r.o., návrh projektu vypracovala projektová kancelář Křivka a projekt dostal jméno Junion. Během času se skokově měnila plánovaná velikost polyfunkčního domu – z prvotního objektu se 345 garážovými stáními a restaurací se stal dům se 156 byty a 236 garážovými stáními. Ve smlouvách z roku 2004 už se mluví o 63 bytech a 234 garážových stáních. Tato varianta byla podporována radnicí a v Letňanských listech nám bylo v srpnu 2004 starostou oznámeno, že Magistrát zde chtěl dle lokální studie umístit 600-800 parkovacích míst, takže oni podpořili „lepší“ variantu pro občany.

O celém záměru jsme se  dozvídali s velkým zpožděním – náš dům přímo nesousedí s dotčenými pozemky, takže jsme se nestali účastníky řízení. Vedlejší dům byl obecní a další SVJ mají více než 10 vlastníků, takže rozhodnutí nemuselo být doručeno všem a stačilo ho vyvěsit na nástěnku u místního úřadu, kde se šikovně skrylo mezi řadou dalších oznámení.

V roce 2006 jsme se přihlásili do řízení o změně územního rozhodnutí č.j. 7808/04/OV/KI ze dne 5.8.2004
a za jednotlivé subjekty podali námitky. Vzhledem k tomu, že v té době ale již existovalo stavební povolení, vydané údajně nikoliv stavebním úřadem, ale rozhodnutím autorizovaného inspektora, naše námitky byly na jednání vedeném v březnu 2006 odborem výstavby, dopravy a životního prostředí smeteny ze stolu s odůvodněním, že jsou vedeny proti záměru projektu, nikoliv proti aktuální změně v územním rozhodnutí, případně jsou neopodstatněné. Zástupci místního stavebního úřadu nám vysvětlovali, že oni nemohou nic dělat, protože nevydávali stavební povolení.

Poté ale rozruch okolo projektu ustal, řadu let se nic nedělo a my jsme si oddechli, že snad bude klid, že krize projekt pohřbila. Jedinou viditelnou aktivitou byly drobné stavební práce spojené se vyvedením přípojky elektřiny na pozemku někdy v letech 2012-13

V průběhu času eskalovala krize s počtem dostupných parkovacích míst. Polovinu parkoviště stále zabíral soukromý nájemce, na zbývající polovině parkovaly automobily ve čtyřech řadách a Městská část Praha 18 zahájila v roce 2013 výstavbu „náměstíčka“, které mělo ukrojit další parkovací místa. Podařilo se nám ale s úřadem dohodnout – měnili nájemce hlídaného parkoviště a proto mohli cca čtvrtinu z pronajaté plochy vrátit zpět do užívání obyvatelům okolních domů.  

V lednu tohoto roku jsme se dozvěděli, že se bude stavět. V prosinci zastupitelé schválili záměr vedení radnice uzavřít dodatky ke smlouvám z roku 2004 s firmou Element, s.r.o. Záměr byl vyvěšen 28.11.2014, zmíněná firma vznikla 14.12.1015 a byla zapsána 6.1.2015. Tento postup je dle našeho názoru velmi zvláštní, ne-li protizákonný.

Je možné, že si to uvědomilo i vedení radnice, protože na březnové zasedání Zastupitelstva MČ zařadili přímo prodej pozemku firmě Element, přestože v původních smlouvách se mělo stavět na pronajatém pozemku a ten měl být převeden na společnost až po kolaudaci domu. Navíc stavba měla být původně hotová do 24 měsíců od zahájení výstavby. Pokud v roce 2013 elektrickou přípojkou „ zahájili stavbu“ (domníváme se, že si potřebovali udržet platné stavební povolení), měly platit všechny provázané smlouvy 19, 20 a 21/2004 TSO a dům by měl být téměř hotov. Nesplnění podmínek je ve smlouvách postiženo vysokými sankcemi.
Březnového zasedání  ZMČ jsme se zúčastnili a na můj přímý dotaz starosta neodpověděl a neodpověděl ani tehdy, když stejný dotaz položil opoziční zastupitel.

Místo toho koalice odsouhlasila prodej pozemku za cenu odhadnutou v roce 2002 na stavbu úplně jinou. Vzhledem ke změnám, které na realitním trhu proběhly za posledních 13 let je tento postup velmi podivný.
Aktuálně má mít dům jen dvě podlaží garáží (cca 160 stání), takže tato varianta stěží pokryje potřeby parkování pro nové obyvatele – 130 bytů.

Pro stávající obyvatele je v součtu toto rozhodnutí katastrofa - nejméně dva roky potrvá stavba a s ní spojené omezení v okolí, celkový počet dostupných parkovacích míst se po dokončení reálně sníží, místo aby se zvýšil. A s velkými obavami očekáváme, že v průběhu výstavby budou zničeny nádherné lípy, které byly vysázeny v zeleném pruhu mezi parkovišti, které zde rostou přes 35 let. Dle podkladových materiálů se jich stavba nemá dotknout ( je povoleno kácení tří stromů), nicméně stačí se podívat na místo a je jasné, že nemohou výstavbu přežít.
V lednu jsme jednali s místostarostou, který na druhou polovinu února plánoval setkání s dotčenými představenstvy, kde chtěl navrhnout výstavbu patrového parkování, pokud si toto sami rozhodneme. Do dnešního dne nás ale nikdo nekontaktoval.

Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky jsou stále majetkem Hlavního města Praha, považujeme za kontraproduktivní, aby na tomto pozemku soukromá společnost vydělala desítky milionů realizací stavby, proti které okolní obyvatelé řadu let bojují. V souhrnu bude pro obyvatele stavba znamenat vytvoření „výhledu do zdi“, snížení osvitu bytů,  omezení parkovacích ploch a likvidaci téměř veškeré zbývající zeleně. A pro místní úřad nesplnění záměru, kvůli kterému celý tento kolotoč začal.
 
V Praze dne 30.3.2015

Jaroslava Fornůsková
předsedkyně představenstva
Družstvo Tupolevova
Tupolevova 477
199 00 Praha  18 - Letňany