Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

auto kontejnerZa součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 jsou v Letňanech pravidelně organizovány tzv. mobilní sběrné dvory (zkr. MSD). MSD funguje jako dočasné stanoviště velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. V MSD lze v provozní době odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy. Akce je organizována a hrazena z rozpočtu MHMP. Ve stanovený den a hodinu budou na určená stanoviště přistaveny velkoobjemové kontejnery k odkládání jednotlivých druhů odpadu. Po celou dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude ukládání odpadu koordinovat. Předností MSD je zamezení zneužívání přistavených velkoobjemových kontejnerů živnostníky, třídění odpadu pod dohledem proškolené obsluhy již v místě vzniku, a tím zvýšené efektivity jeho využití a recyklace.

Svoz kontejnerů s odpadem bude provozovatelem prováděn výměnným způsobem – plný za prázdný. Provozovatelem MSD jsou Pražské služby, tel. dispečink 284 091 630.Pevná stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na rok 2014 zůstávají zachovány dle zveřejněných rozpisů.  Kontejnery budou přistaveny v pátek 27. února 14 až 18 hodin v ulicích  Terezínská, Miroslava Hajna x Pavla Beneše.

Další podzimní termín a místo: sobota 25. října 2014 na parkovišti v ul. Jančova (naproti areálu Activa) 10 až 16 hod.   www: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/velkoobjemove-kontejnery