Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

10690000 388368084643680 6600520201656347840 nTransparentnost je snad nejfrekventovanější slovo ve volebních programech politických stran i občanských sdružení napříč politickým spektrem, v komunálních volbách je ještě populární otevřenost radnic.
Do jaké míry tyto sliby berou jednotlivé kandidující subjekty vážně, ukáže čas. Podobně jako s Rekonstrukcí státu, kdy závazek prosazovat konkrétní zákony, které by mohly účinně omezovat korupci, úniky stovek milionů a miliard z veřejných rozpočtů do „neznáma“, dokázaly přiblížit řízení státu občanům a jejich zájmům a potřebám, podepsal kdekdo, ve Sněmovně se teď ukazuje, jak moc vážně to zvolení poslanci mysleli. Určitě je ovšem hodno pozornosti, že bezmála všechny body Rekonstrukce státu jsou totožné s programem Pirátů. Když jsme tehdy byli vyzvání, zda se přidáme, tak jsme byli docela pobaveni, že se máme přidávat k něčemu, co už dávno prosazujeme, případně děláme.


Podobné je to s transparentností, otevřeností. Piráti mají od začátku otevřenost jako své krédo. Účet máme u Fio-banky, a to hlavně proto, že tam to bez problémů šlo. Kdo se podívá na pirátský web (www.pirati.cz), snadno najde na titulní stránce odkaz na účet, může sledovat pohyby na něm. To by však nestačilo. Zjistit, kolik jsme kdy zaplatili, je jistě dobrá informace, ale skutečná transparentnost předpokládá, že se lze podívat i na fakturu, zjistit, kdo nakupoval, kdo to schválil, z jaké rozpočtové položky. Stejné to bylo ve všech kampaních, kdy jsme ještě před loňskými parlamentními volbami, které nám přinesly značnou finanční částku, získávali prostředky na kampaně od členů, příznivců a sympatizantů. Důsledně přijímáme jen ty dary, které jsou naprosto průhledné, tedy je jasné, od koho jsou. Pokud se nepodařilo některou částku spárovat se jménem a dalšími údaji umožňujícími nepochybně identifikovat dárce, dar jsme vrátili na účet dárce, když nešlo ani to, byly peníze odevzdány do státního rozpočtu.
Veřejné jsou smlouvy, lze najít podklady, průběh jednání, schvalování, hlasování, zápisy ze zasedání jednotlivých orgánů strany.
Takto si představujeme transparentnost radnice. Nejen transparentní účet, ale celé účetnictví (výjimkou jsou samozřejmě údaje, které podléhají zákonu o ochraně osobních údajů), na internetu dostupné smlouvy a jejich podklady, celá výběrová řízení, záznamy z jednání Rady a Zastupitelstva. Občan má právo vědět, jak probíhají jednání, kdo jak hlasuje, jak kdo argumentuje. Ideální jsou v tomto směru videozáznamy. Důležité jsou i záznamy o jednání radních a zastupitelů s dalšími subjekty. U Pirátů se tato jednání zaznamenávají do tzv. Evidence lobbistických kontaktů. S tím lobbismem je to nadsázka, je to ale snadno realizovatelná součást prevence korupčního jednání.
Pokud se naučíme využívat moderní technologie, lze všechny tyto požadavky velmi snadno a rychle zavést do života radnice.
Můžete namítnout, že každý občan nemá internet k dispozici. Mnohé z výše uvedeného lze samozřejmě zveřejňovat v papírové podobě třeba na nástěnkách. My bychom ale chtěli informační technologie, především internet co nejvíce přiblížit všem občanům, kteří o to budou mít zájem. Pokrytí veřejných prostranství a pokud možno celé městské části kvalitním wifi signálem s přístupem zdarma, zřízení veřejných počítačových pracoven, každopádně v Klubu důchodců, v areálu radnice, případně ještě na jiných vhodných místech, by mělo být samozřejmostí. Tak jako máme veřejné komunikace typu chodníků a silnic, tak potřebujeme veřejné komunikační kanály pro informace. Informace jsou totiž jednou z nejcennějších komodit tohoto století. A samozřejmě je třeba umět s informacemi a informačními technologiemi pracovat. Nabízíme bezplatné kurzy práce s počítačem, s internetem pro důchodce, ale nejen pro ně. Jsme schopni uspořádat kurzy a přednášky např. o bezpečnosti na internetu dle zájmu občanů.
autor: Lenka Wagnerová