Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

alcaponeprstKouká na nás za všech billboardů, laviček a je všude, agituje mezi lidmi v přestrojení za největšího spasitele Letňan, slibuje a slibuje,  je to vskutku renesanční člověk a vizionář. Když jej naši přátelé Piráti vyzvali k vysvětlení informací, které jsme podali společně s PhDr. Lenkou Wagnerovou (Matouškovou) na jejich zasedání, s ignorancí jemu vlastní podal níže uvedenou informaci.

Citace je převzata z webových stránek Pirátů, tak jak to přepsal pan Jakub Michálek po rozhovoru s Mgr. Ondřejem Lněničkou.

„Pak přišel advokát Mgr. Lněnička a se smíchem sám sebe nazval mafiánem, nabídl, že přijde na schůzi Pirátů a vyjádří se k čemukoliv, nač bude dotazován. Mezi Lenkou Wagnerovou a Ondřejem Lněničkou je spor od té doby, co Lenka Wagnerová skončila ve funkci ředitelky za starostování Lněničky. Lenka Matoušková podle něho odstoupila sama, a to v době, kdy asi 200 rodičů žáků její školy (škola měla cca 360 žáků) za její odvolání sepsalo petici; ve stejné době byla Jaroslava Šebková vedoucí odboru školství, která na školy měla dohlížet, odvolána byla o 2 roky později. Současně Lněnička řekl, že pokud paní Lenka Wagnerová a paní Jaroslava Šebková budou pokračovat ve výrocích obdobného typu, bude se proti tomu soudně bránit, zejména mu vadilo osočování z korupce“.

 

Výše podaná informace ze strany pana Lněničky není nic jiného než cílená snaha o diskreditaci mé osoby, a to za každou cenu. Ať již k tomu využívá e-mail korespondenci získanou bůhví od koho (viz.jeho narážky na to, že je mafiánem, které jsem použila v jenom z svých mail a byl určen někomu zcela jinému) či další zbraně hromadného ničení.

Dovolte mi, abych předložila několik faktů, že výše poskytnuté informace jsou dosti zavádějící a mnohdy i cíleně mylné:

-          Od 1.9. 2012 jsem již nebyla zaměstnankyní MČ Praha 18, ani vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy, neboť tento odbor již neexistoval. Byl zrušen dne 30.6.2012 a můj pracovní poměr byl ukončen dne 31.8.2012.

-          Od 1.7.2012 byl zřízen paskvil odbor – odbor školství, sociální péče, kultury a tělovýchovy (OŠSKT), jehož vedoucí v té době byla Mgr. Markéta Kolářová. Jmenovaná bez výběrového řízení, takže ona měla dohlížet na školy v době, kterou pan O.Lněnička zmiňuje ve výše uvedeném rozhovoru, tudíž v období od 1.7. 2012 do 30.6.2013

-          Záminkou k mému odvolání bylo Zařízení školního stravování v Letňanech, o němž jsem již psala – čili školské zařízení nikoliv škola. Což dokazují dvě informace z rad ze dnů 5.9.2012 a 24.11.2012 podané panem Lněničkou – viz přílohy č. 1. a 2.

Ze dne 5.9. 2012 příloha č.1

Zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech

Předkládá: starosta Lněnička

Odbor: OKS                                                                                                 Zpracovala: Vinická

31.1        Informace

Starosta Lněnička informuje o zpracovávání trestního oznámení na Zařízení školního stravování v Letňanech, které bude podáno po skončení auditu – auditované období je rok 2011 a období do 30.6.2012. Plánovaný konec auditu je v tomto týdnu.

RMČ vzala informaci na vědomí.

-          z výše uvedené informace vyplývá, že zpracování trestního oznámení bude na příspěvkovou organizaci MČ Praha 18 – Zařízení školního stravování v Letňanech a audit se konal, až po mém nuceném odchodu

Ze dne 24.11.2012 příloha č.2

Opatření v Zařízení školního stravování v Letňanech

Předkládá: starosta

Odbor: OKS                                                                                                 Zpracoval: Lněnička

28.1        Informace

Starosta Lněnička informuje o stavu věci a o opatřeních v Zařízení školního stravování v Letňanech (ZŠS) s tím, že jednání starosty Lněničky a místostarostky Ježkové s bývalým ředitelem ZŠS (Mgr. Davidem Červenkou), jakož i uskutečněné dohlídky a kontroly (resp. jejich závěry a doporučení) od interního auditora MČ, a jejich řešení ze strany bývalého ředitele vedly k realizaci následujících opatření:

-        byl proveden revizní audit na účtování v ZŠS,

-        Mgr. David Červenka odstoupil z funkce ředitele ZŠS a byl s ním ukončen pracovněprávní vztah,

-        RMČ bylo vypsáno nové konkurzní řízení na post ředitele ZŠS a v něm byl konkurzní komisí doporučen nový ředitel ZŠS,

-        RMČ jmenovala nového ředitele ZŠS,

-        RMČ provedla restrukturalizaci úřadu, v jejímž rámci zanikl jako samostatný odbor ÚMČ odbor školství, kultury a tělovýchovy, do jehož gesce ZŠS patřilo,

-        nový ředitel ZŠS provedl organizační změny, v jejichž důsledku se sníží počet zaměstnanců ZŠS a tím poklesnou i výdaje na jeho chod,

-        bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestných činů – porušování povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

RMČ vzala informaci na vědomí.

-          Pan Červenka sám se sebou ukončil pracovně právní vztah, nikoliv MČ neboť každý ředitel PO je současně zaměstnavatel a zaměstnanec v jedné osobě, což by měl pan Mgr. Lněnička jako advokát znát

-          Dále pan Červenka se funkce vzdával 2x a vedení MČ mu vždy rádo vyhovělo i když jeho rezignace nebyly zrovna v souladu se zákonem a pan Lněnička mu rád vyhověl a dokonce mu sepsal smlouvu do 30.6.2012, tak aby mohl plynule přejít z jednoho zaměstnání do druhého

-          Žaloba byla podána, ale orgány činné v trestné činnosti ji neshledali za oprávněnou.

Zdůrazňuji, že jsem byla jedna ze 3 lidí, kteří byli zásadně proti zřízení ZŠSL a do poslední chvíle jsem bojovala za to, aby nevzniklo.

V zápisu z RMČ Praha 18 byla dne 9.1. 2013 podána informace o petici k odvolání v té době ještě PhDr. Lenky Matouškové ( od 10.9.2013 Wagnerové). Paní ředitelka odstoupila ke dni 30.6. 2013 (viz.příloha č.3)

Pokud bych byla odvolána o 2 roky později, tak by k tomu došlo až v roce 2015

 

Ze dne 9.1.2013 příloha č.3

Informace o petici rodičů dětí ze ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Předkládá: starosta Lněnička

Odbor: OŠSKT                                                                                                                 Zpracovala: Kolářová

30.1        Informace

  1. Starosta informuje o petici rodičů dětí ze ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC, jejímž předmětem je stížnost na ředitelku školy PhDr. Lenku Matouškovou.
  2. Starosta informuje o vyjádření Školské rady ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFCvýše zmíněné petici. Školská rada ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC jednomyslně vydala podnět zřizovateli k vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC.
  3. Starosta informuje o vyhlášení konkurzního řízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb.platném znění na pozici ředitele ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC pravděpodobně v termínu 13.3.2013. Tato informace bude předána rodičům dětí jako odpověď na petici

RMČ vzala informaci na vědomí.

-          .

-          V té době byl předsedou školské rady Ing. Martin Halama ještě velmi loajální člen ODS – souhlasící se vším, dnes již snaživě kope za jinou stranu

-          Na základě tajného zjištění školy bylo oprávněných podpisů (čili podpisů opravdových rodičů žáků školy) méně než splňuje oprávněnost petice. Více se dočtete v kause ředitelé (kde bude petice zveřejněna i se článkem z LL jehož autorem je pan O. Lněnička)

-          Oprávněnost petice nebyla ze strany OŠSKT přezkoumána, tak jak jí to ukládá zákon, ani ze strany tehdejšího vedení radnice. Petice postrádala mnoho náležitostí, které má obsahovat. Tak tu vyvstává otázka, jak je možné, že v případě PhDr. Wagnerové se nikdo neobtěžoval, když v zákoně č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze je jasně stanoveno, co musí petice obsahovat a každý úředník musí povinně složit zkoušku odborné způsobilosti, krom jiného i ze zákona č.131/2000 Sb.

-         Pan Lněnička a pan Kabický chtěli viníky, dostali viníky, a to jakoukoliv cenu

-          Jako právník by měl vědět, že odsoudit člověka bez toho, aniž by se mohl obhájit je protiprávní. Nikdy jsem nedostala šanci, nikdo nic nechtěl vědět. Pouze o mě prohlásil, že pro úřad jsem osoba nežádoucí.

Na závěr se hodí poděkování. Děkuji mu za zpackaný život, nulové šance na normální zaměstnání, pokusy to tu zabalit a následný prodej bytu.

Jaroslava Šebková – místopředsedkyně  Zdravé Letňany o.s.