Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

skanskáTak dnes proběhlo v klubu seniorů v Letňanech grilování lídrů politických stran, které  se právě v Letňanech ucházejí o voliče. Nemám to moc rád, dostávat dotazy a ihned reagovat. Byl jsem také nervózní a bylo to asi znát. Na dotaz ohledně Letňanských lentilek jsem ale odpověděl, že se jedná o megalomanský projekt, ( za cca  50 mil Kč), který nepodporuji. Tím jsem se velmi odlišil od ostatních lídrů, kteří projekt podporovali. (není divu když všichni ostatní lídři stran jako zastupitelé na posledním zastupitelstvu lentilky podpořili viz. níže ) Za hodinu jsem již stál  právě na lentilkách u našeho volebního stánku  sdružení Zdravé letnany   o. s. a  Pirátů.   99 % lidí, které jsme oslovili nám řeklo, že Letňanské lentilky jsou hrozné. 

Z tohoto důvodu  Vám poskytuji níže uvedený aktuální článek Martina Drtiny předsedy  SVJ, kterého se lentilky přímo dotýkají.

Olaf Deutsch, Zdravé Letňany o. s.

Jak hlasovali naši zastupitelé

zdroj: webové stránky www.letnanskelentilky.cz

 ZMCpodpora

 

 

 

 Letňanské lentilky černou stavbou?

Kontroverzní projekt zabetonování severní části Letňan stíhá jeden problém za druhým. Letňanské lentilky nemají vypořádán nárok vlastníka ochranné známky k barevné cukrovince, firmy Nestlé. Protlačeny přes odpor místních se narůstajícím objemem víceprací stále hlouběji zakusují do rozpočtu městské části a přitom všechna rozhodnutí, na základě kterých se stlentilky letištěaví, jsou napadena buď žalobou u správního soudu, nebo odvoláním, o němž dosud nebylo rozhodnuto.

Hlavním problémem územního a následně stavebního řízení je, že stavebník (MČ Letňany) a následně stavební úřad (ÚMČ Letňany) opakovaně porušili zákon mimo jiné i tím, že mezi účastníky stavebního řízení nezahrnuli společenství vlastníků jednotek, na jejichž pozemcích (nebo v sousedství jimi spravovaných pozemků) Lentilky rostou. Následkem toho se stalo celé stavební řízení nezákonným.

Situace gradovala trestným činem, kdy dosud neznámý pachatel neváhal zfalšovat podpisy zástupců žalobce (SVJ), které Lentilky u soudu napadlo, a touto zfalšovanou plnou mocí se pak pokusil dosáhnout zpětvzetí žaloby. To se mu zpočátku povedlo a žalobu do hry vrátil až zásah Nejvyššího správního soudu. To vše jen pro to, aby v době, kdy Rada MHMP hlasovala o dotacích z evropských fondů, mohli zástupci městské části vyvolat falešný dojem, že Letňanské lentilky splňují projektové podmínky a že v souvislosti s nimi neprobíhá žádný spor. Místo toho na sebe upřeli zaslouženou pozornost kriminální policie a státního zastupitelství.

Řízení tedy pokračuje a vzhledem ke zpětně nezhojitelným vadám stavebního rozhodování se dá očekávat, že jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení budou pro nezákonnost soudem zrušena. Reálně hrozí, že nové zastupitelstvo vzešlé po volbách dostane do vínku mnohamilionovou díru v rozpočtu městské části, protože v důsledku série pochybení letňanských úředníků a politiků nebudou moci být peníze z evropských fondů čerpány. Sídliště se pak bude potýkat s černou stavbou obřích rozměrů.

V takovém případě nezbyde letňanské radnice v novém složení vzniklé škody v řádech mnoha desítek milionů korun následně vymáhat primárně po těch, kteří mají zpackaný projekt betonového lobby na svědomí. Sekundárně budou o náhradu škody muset žalovat stát, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, neboť to odpovídá za chyby úředníků při výkonu přenesené působnosti. Ani další osud nově vystavěných betonových oáz bezdomovců a narkomanů není jasný a jistě lze uvažovat i o řízení o odstranění černé stavby. Ale nepředbíhejme…

Autor Martin Drtina