Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

matepravovedetDuchovním otcem projektu je Mgr. Ivan Kabický, v té době náměstek primátora hlavního města Prahy a předchůdce Mgr. Ondřeje Lněničky na postu letňanského starosty. Svoji vizi předestřel Radě městské části Prahy 18, a ta jeho návrh akceptovala. Oficiálním datem zrodu společnosti je 22. srpen 2012, kdy byl učiněn zápis do obchodního rejstříku a od té doby firma začala fungovat nejen de facto, ale také de iure.

Cílem Letňanské sportovně kulturní je představit lidem možnosti sportovního a kulturního vyžití v Letňanech, vytáhnout je od počítačů a televize a nabídnout možnost smysluplně trávit volný čas. Městská část v posledních letech výrazně podporovala sportovní aktivity na svém území a investovala nemalé finanční prostředky do obnovy hřišť a sportovišť. Letňanská sportovně kulturní má nyní možnost vše takříkajíc zúročit a nabídnout obyvatelům Letňan možnosti příjemně strávit volný čas,“ ozřejmil smysl nově založené společnosti náměstek pražského primátora Ivan Kabický.

Na realizaci projektu se podílely,  kromě vedení radnice aktivně podílejí i JUDr. Silvie Brandová a JUDr. Hana Karásková, tj. předsedkyně a místopředsedkyně Komise sportu a volného času při MČ Praha 18. Jednatelem společnosti byl jmenován Václav Loučka. - výňatky z Letňanských listů 29.4. 2014. JUDR. Sylvie Brandová (ODS)   pana Loučku do této funkce také navrhla

V dubnu letošního roku  pan Loučka odejel na dovolenou  a zem se po něm slehla.  Sebou si ale vzal za účtu LSK  celkem 660 tisíc korun. Co se dělo poté.

„Radnice v Letňanech nechala udělat audit své společnosti Letňanská sportovně kulturní. Na jejího jednatele Václava Loučku radnice Prahy 18 podala trestní oznámení kvůli zpronevěře 660 tisíc korun. Podle informací radnice odletěl jednatel do Bangkoku. Informoval o tom starosta Letňan Ivan Kabický“. Vyvstává tu plno otázek:

1. Jak je možné, projekty vymyšlené panem starostou Kabickým končí finančními ztrátami na úkor radnice. (první počin Zařízení školního stravování v Letňanech)

2. kdo je autorem zakládací listiny LSK 3. jak je možné, že jednatel pan Václav Loučka byl vybrán na základě doporučeni JUDr. Brandové – členky zastupitelstva

4. proč nefungovala dozorčí rada, která se za krátkou dobu působení společnosti několikrát měnila, hlavně že si po poslední výměně ihned odhlasovali odměny

5. byl firmě vykonávající  audit poskytnut i přehled vyplacených odměn přímo z radniční pokladny pro rádoby pomocníky při akcích pořádaných LSK

6. jak je možné, že na každé akci, kterou LSK pořádala se potloukalo tolik pomocníků, když předtím je radnice běžně zvládala s daleko méně lidmi, potažmo i méně vyplacenými odměnami pro ně. Vše bylo hrazeno z finančních prostředků vyhrazených na provoz technické skupiny, a ejhle chlapci z TS nedostali odměny, neb na ně nebylo.

7. jak je možné, že zaměstnanci úřadu byli jednatelem úkolováni, i když se proti tomu tajemník několikrát důrazně ohradil na RMČ a TS sloužila jako technická podpora společnosti

8. proč si ve finále radši radnice pořádala své akce radši sama

9. jak je možné, že pan starosta Kabický tajně udělil LSK právo vybírat místní poplatky a přidělovat tržní místa na jeho náměstíčku, když to odporuje zákonu a vyhláškám, a tím odradil v Letňanech oblíbené trhovce

10. jak je možné, že provoz výše zmiňované paskvil-s.r.o. stál za 8 měsíců svého působení přibližně 2mil.Kč

11. Když si to potrhneme a shrneme, tak nápady pana starosty Kabického stály radnici okolo 7,5mil. Kč, a to za vydatné podpory bývalého starosty pana Lněničky, který je dnes rádoby v opozici, což hodně lidí v Letňanech považuje za jeden z jeho salónních triků 12. sladká tečka na závěr. Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 dne 21.8. 2014 – zastupitelstvo uznalo toto, ano jsme všichni vinni.

Odpovědi neočekávám, maximálně napadání našeho sdružení, či mé osoby od výše uvedených osob. Dovolujeme si Vás požádat jako občany této městské části požádat o jedno. Ptejte se, ptejte se, ptejte se, máte na to právo,Vy jste jim dali své hlasy a oni by se Vám měli zodpovídat a skládat Vám účty. Jen si představte jak by tato částka pomohla školám k lepšímu vybavení nejnovějšími učebními pomůckami, pro tělesně postižené, pomůckami na které nemají  atd.

Jaroslava Šebková – místopředsedkyně Zdravé Letňany OS