Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Vážení občané,

10690000 388368084643680 6600520201656347840 npokud se rozhodnete jít k volbám a dáte svůj hlas uskupení České pirátská straně a občanskému sdružení Zdravé Letňany, slibujeme vám, že se budeme starat nejen o řešení velkých věcí, které se týkají celé Prahy 18, ale také věcí napohled drobných, trápících jen několik lidí v našem regionu. Náš názor je, že politici ve vedení města se musí chovat jako dobří hospodáři, což jim ukládá i zákon. Nesmějí dávat prostor k rozpínání korupce, jejímž důsledkem jsou předražené a nepotřebné projekty. Přehledná transparentní radnice je náš reálný cíl nezbytný pro toto město. Informovaný občan musí mít dokonalý přehled kam plynou finanční prostředky z jeho daní,  ale také  o tom jak dopadlo výběrové řízení, kdo pracuje na zadaných zakázkách a kolik financí nás stojí správa,  ale i samospráva.  Stoprocentní transparentní radnice je nutným základem pro zdravé finance a prosperitu Letňan. Chceme Prahu 18 čistou, kulturní, bezpečnou prostě  takovou, aby se v ní spokojeně žilo všem generacím. Naše sdružení nikdy nedovolí spojení státní správy, samosprávy a developerů.

Kdo jsme:

Česká pirátská strana

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat

a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,

b) svobodu slova a vyjadřování,

c) svobodná díla, software a standardy,

d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu,

e) transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků,

f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,

g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,

h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí.

Rozhovor s předsedou České pirátské strany

Zdravé Letňany os.

Občanské sdružení Zdravé Letňany je nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí a život v Letňanech. Sdružení bylo založeno koncem roku 2012 Sdružení pracuje ve třech základních programech: 1) Ochrana přírody – podporujeme zlepšení životního prostředí v Letňany a omezení likvidace zeleně ustupující stavební činnosti v Letňanech. 2) Stavební práce – pravidelně informujeme občany o rozestavěných stavbách v Letňanech, které se dotýkají žití v Letňanech. Rovněž máme možnost, stát účastníky stavebního a územního řízení, každé nové stavby v katastru Letňan. 3) Informační centrum pro mládež Cílem ICM je sběr, třídění a archivace informací a jejich distribuce způsobem odpovídajícím požadavkům a potřebám mládeže, který umožňuje přístup k informacím co nejširšímu počtu mladých lidí. Sdružení Zdravé Letňany o. s. dále spoluorganizuje i semináře,  petiční akce,  ale i  kulturní akce pro veřejnost.  Máme svojí historii a tu si můžete prohlédnou na našich aktivních stránkách www.zdraveletnany.cz., nejsme žádné rychlokvašky s i když nejsme v žádné politické straně, máme politické zkušenosti.  Co známe poskytneme vám občanům Letňan. Nejsme ti, kteří se aktivizují jen pár měsíců před volbami. Naším společným cílem  je obec, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.