Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

letiteAeroklub Praha Letňany zahájil na začátku dubna praktický výcvik devíti uchazečů o získání průkazu pilota kluzáků.   Výcvik nových a nadějných zájemců o pilotování nejkrásnější kategorie letadel, tiché, ekologické a fungující na základě přírodních zákonů, je letos skutečně výjimečnou událostí.   V minulém měsíci totiž proběhl v aeroklubu přísný audit, organizovaný Úřadem pro civilní letectví, jehož cílem bylo zjištění, zda léty a praxí prověřený výcvikový postup, inovovaný na základě nařízení komise Evropské unie pro výcvik leteckého personálu, byl zapracován a skýtá záruky, že bude dodržován.

Výsledkem auditu je vydané osvědčení schválené organizace pro výcvik CZ/ATO – 025 (ATO – Approved Training Organisation), ve kterém bylo, vedle oprávnění k poskytování leteckého výcviku na motorových letounech, Aeroklubu Letňany jako prvnímu v republice povoleno poskytovat výcvik i letcům bezmotorových letadel.   Důvěra v práci leteckých instruktorů, a kádru vedení aeroklubu i v kvalitě dosud prováděného výcviku je zavazující. Naplnit všechna stanovená opatření před předložením žádosti o certifikaci stálo tým aeroklubáků více než rok usilovné práce.   Nebyla marná. Certifikovaných škol v České republice je v současné době pouze šest. Jen ta letňanská i pro plachtaře.

Zdroj: letnany.cz