Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

mikulevskyNa čtvrtek 10. dubna v 18.30 hodin svolal starosta Letňan mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 18.  Kromě jiného se na jednání zastupitelstva projednával dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřená se stavební společností Skanska a.s. (pozn. pro neznalé upozorňuji, že Skanska a. s.  je firma, která v Letňanech staví v poslední době hodně diskutovanou investiční akci Letňanské Lentilky   1. Etapa). Jedním z dalších bodů bylo schválení bezúplatné půjčky z prostředků MHMP, ze které by se hradily náklady na investiční akce jako Lentilky, zateplení škol a sportovní haly Třinecká. 

Celou velkou bouřlivou diskusi na téma Lentilky odstartoval zástupce občanů pan Walter, který upozornil na nejasnosti při poskytnutí dotace na  investičních potřeb MČ Praha 18 z prostředků EU.  Na dotaz pana Waltera předkladatel v tomto případě starosta Kabický odpověděl.   Dotaz pana Waltera zněl – Dostane MČ Praha 18 dotaci z rozpočtu EU?“  odpověděl  starosta Kabický, MČ dotaci Letňany dostane a on si  není vědom  z jakého důvodu by MČ Letňany dotaci z fondů EU nedostala.  V tu chvíli se začali množit další dotazy, jak je to s údajným pozastavením poskytnutím dotace z prostředků EU.  Starosta nervózně odpověděl, že nemá žádný úřední doklad, ani jinou oficiální informaci ve kterém by mu MHMP sděloval, že dotace byla pozastavena. 
 
V tu chvíli zastupitel Zástěra požádal o objasnění neoficiálního informace, která by vedla k pozastavení přislíbené dotace.  Starosta opět asertivně pomocí metody obehrané desky opět odpověděl, že MČ žádné oficiální stanovisko z MHMP ohledně pozastavení dotace neobdržela. Do diskuse rovněž vstoupil i zastupitel Lněnička s tím, že byl již dříve na tuto situaci o pozastavení  dotace upozorněn předsedou finančního výboru panem Ondřejem Mifkem. Zastupitel Lněnička proto opět žádal vysvětlení  oficiálních  a neoficiálních informací ohledně datace z EU.   Předseda finančního výboru sdělil, že pravda je ta, že starosta má pravdu, z MHMP zatím žádná informace o pozastavení dotace nepřišla,  ale neoficiálně se dozvěděl, že k pozastavení může dojít. Došlo k další bouřlivé diskuzi do které se zapojili zastupitelé Raška, Zástěra, Mifek, Kasl a další.  
Po delším vyjednávání nervozita starosty Kabického vyvrcholila tím, že celkem zbytečně a hlavně  veřejně sdělil, že pokud MČ  Praha 18 nedostane dotaci  z EU tak jménem MČ Praha 18 podá trestní oznámení na příslušné SVJ, které tak bude muset MČ Praha 18 uhradit veškeré vzniklé náklady tj. uhradit 26 milionů  a dále pohrozil i exekucí bytů členů SVJ. Starosta sice neuvedl o které SVJ se jedná, všichni ovšem věděli na koho byla jeho hrozba namířená.  
LentilkyPoznámka autora: Co na to říci, co když SVJ soud vyhraje a zjistí se, že stavební odbor a někdo z UMČ pochybil.  Ptáme se kdo nám, letňanským občanům uhradí proinvestované peníze do lentilek a z čeho se uhradí zateplení haly v Třinecké ulici a u Fryčovické základní školy?  
 
V dalších vstupech se projednávalo i to zda je bezúročný úvěr  MHMP opravdu bezúročný a zdali poskytnutí úvěru nepřinese MČ Letňany další náklady.  Starosta odpověděl, že k žádným dalším nákladům již nedojde.  
 
Při projednávání bodu jednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska  a. s. ,  se zase zastupitelům nelíbilo, že dostali na stůl jinou verze materiálu, než kterou dostali dopředu k prostudování. Dále se zastupitelům nelíbilo, že byla ustanovená komise v obsazení Mikulecký, Hrádek a Fialka, která má možnost odsouhlasit a potvrdit tzv. změnový list, který bude dopředu schválen TDI a projektantem. Na základě Změnového listu bude vypracován dodatek ke smlouvě.  Dle podepsaného změnového listu dodavatel vypracuje dodatek ke smlouvy (vícepráce), který se bude projednávat na RMČ, nebo na mimořádném jednání  ZMČ Praha 18.
Po bouřlivé diskuzi byl návrh předkladatele nepřijat a zastupitelé budou tak každou změnu projektu a vícepráce projednávat pouze na pravidelném ale i na mimořádném jednání  ZMČ Praha 18. 
Autoři:  Olaf Deutsch, Zbyněk Walter