Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

Veřejný život

Aktualizace harmonogramu jarního úklidu chodníků

 

Zbytky štěrku a písku křupající pod botami, velký odpad zašlapaný do prachu nebo roztřepené obaly od silvestrovských rachejtlí na zemi negativně ovlivňují dojem, kterým Letňany působí na procházející či projíždějící „cizince“, i náladu zdejších občanů. Proto se hned na začátku února pustili pracovníci technické skupiny úřadu městské části do úklidu chodníků. Na pomoc si vzali multifunkční komunální stroj Egholm 2200, který chodníky nejen zametá, ale zároveň vysává nečistoty.

Úklid Letňan by měl trvat – v případě příznivých klimatických podmínek a bezporuchového chodu stroje - přibližně šest až osm týdnů. S ohledem na nutnost postupné a systematické očisty chodníků byla městská část rozdělena celkem do šestnácti sektorů (viz tabulka). Práce v prvním sektoru začaly 7. února, poslední úsek by měl být čistý koncem března.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte odbor hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18 – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

zdroj:  http://www.letnany.cz/cely-prispevek.php?clanek=aktualizace-harmonogramu-jarniho-uklidu-chodniku&id=1352

 

 

 

 

Pořádání domácí zabíjačky v Letňanech
Předkládá: starosta Kabický
Odbor: OKS Zpracoval: Gerhard
8.1 Usnesení č. 55/04/11

 1. RMČ schvaluje uspořádání domácí zabíjačky v Letňanech
2. RMČ ukládá tajemníkovi upřesnit termín, rozsah a místo, následně připravit a
předložit návrh rozpočtu radě.
3. RMČ ukládá vedoucímu OHSI zajistit potřebnou součinnost při této akci.
8.2 Důvodová zpráva:
8.2.1 Legislativní podklady:
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
8.2.2 Odůvodnění předkladu:
Velký ohlas měla zabíjačka uspořádaná v roce 2010 a při anketě Deset
problémů bylo organizování podobných akcí jedním z výsledků po
vyhodnocení. Zabíjačky by měla být v podobném rozsahu s tím, že bude
rozšířena o praktické ukázky výroby těchto masných produktů.
8.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned
8.4 Zodpovídá: tajemník, OHSI
8.5 Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Ilustrační foto z poslední zabíjačkyVEPROV_HODY_1 v roce 2010:  autor Deutsch

  

 

 

 

 

 

Číst dál: Rada MČ bude na přání občanů pořádat "pravou" domácí zabíjačku

Strategický plán rozvoje městské části
Městská část Praha 18 dosud řešila identifikované potřeby a problémy svých občanů v oblasti veřejného života a trvale udržitelného rozvoje zpracováním individuálních projektů a dílčích strategických dokumentů vztahujících se k jednotlivým oblastem trvale udržitelného rozvoje.
Z výše uvedeného však stále zřetelněji vyplývá potřeba zpracovat dlouhodobý rozvojový dokument - strategický plán rozvoje městské části. V rámci snahy o „dobrou správu“ obce Městská část přistoupila k programu MA 21 a její principy chce uplatňovat i při realizaci SP. Dále bude při jeho realizaci také využívat metodu komunitního plánování (za účasti veřejnosti) , se kterou má dlouhodobě dobré zkušenosti. Veřejné fórum „Desatero problémů“,
které poprvé proběhlo 19.dubna 2010 se nesetkalo s velkým zájmem občanů pravděpodobně  nesprávnou volbou hodiny konání. Následná anketa však potvrdila, že zájem ze strany  občanů je velký. Na projekt tvorby SP se pokusí Městská část Praha 18 získat prostředky  z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí.

Číst dál: RMČ připavila do ZMČ harmonogram strategického plánu rozvoje MČ

Strana 20 z 20