CENTRUM 1Chtěl bych Vám v krátkosti představit nový letošní úkol Výboru pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ Praha 18 a tím je Participativní rozpočet.  Co je to participativní rozpočet a co bude umožňovat: především umožní letňanským spolkům ale i samotným občanům Letňan aby mohli za pomoci radnice realizovat svoje projekty.

A jak to již jinde funguje: radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, občané pak podávají své návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná atmosféra v obci. Co ale bude nejdůležitější, aby v rozhodovacích orgánech byli lidé, kteří problematice rozumí a hlavně aby byly vybrány projekty, které budou pro Letňany přínosné a né účelové vytvořené nesmysly. Záleží jenom na nás občanech!

Olaf Deutsch, člen výboru