Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

matepravovedetJiž při schvalování rozpočtu na rok 2020 jsme připomínkovali, že rozpočet naší MČ prochází poměrně velkou expanzí v oblasti provozních výdajů. V roce 2017 rostly běžné výdaje v porovnání s předchozím rokem o 8%, v roce 2018 již o 10,6% a v roce 2019 dokonce o 13%. Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2019 byl překročen o 21 mil. Kč a byl tak o 15% vyšší. Tempo růstu se tak neustále navyšuje, což se pak plně projeví v období hospodářského útlumu, kdy MČ nedosáhne plánovaných příjmů. Běžné výdaje však bude muset realizovat, protože jde víceméně o provozní nebo smluvně zajištěné náklady. To se může velice rychle negativně projevit na životě v naší městské části, kdy bude nutné škrtat zejména investice, či odkládat opravy chodníků, údržbu, kulturní akce atd.

Celkový schodek se rozpočtu pohybuje nyní okolo 65 mil. CZK. Nezahrnuje však v sobě žádné výpadky příjmů v souvislosti s COVID. Je velmi pravděpodobné, že výpadek na straně příjmů bude značný. Financování schodků prodejem bytů není dlouhodobě udržitelné, a nemělo by být ani strategií Městské části.

K tématu rozpočtu se na svém posledním jednání vyjádřil i finanční výbor, jehož jsem členem. Na počátku roku 2020 jsme na Zastupitelstvu nejprve schválili rozpočet se schodkem 19,8 mil. Ten se hned na stejném Zastupitelstvu navýšil o dalších 38 mil. na rekonstrukci školy Místecká. Další rozpočtová opatření (opatření jsou různého charakteru, FV překvapilo i jejich množství) se pak probírala v rámci Finančního výboru dne 11. 5. 2020,  který k nim zaujal následující stanovisko

  1. FV považuje počet provedených rozpočtových změn (opatření) za vysoký.

  2. FV konstatuje, že vlivem prováděných a plánovaných rozpočtových změn dochází k dalšímu prohlubování schodku rozpočtu MČ, včetně čerpání vnitřních rezerv rozpočtu.

  3. FV konstatuje, že provedené rozpočtové změny dosud nezohledňují rizika plynoucí ze současné situace na příjmové i výdajové straně rozpočtu MČ.

  4. FV konstatuje, že vzhledem k současné situaci v oblasti veřejných rozpočtů a s ohledem na současné hospodaření MČ nelze vyloučit ohrožení udržitelného hospodaření MČ v následujících letech.

  5. FV je připraven poskytnout plnou součinnost RMČ při diskusi a dalším plánování opatření na podporu letňanských občanů a firem, stejně jako v otázkách vhodných úprav rozpočtu a snížení rizik spojených se současnými a budoucími dopady stávající a budoucí ekonomické situace národního hospodářství a veřejných rozpočtů.

    Zdravé Letňany pevně věří, že Rada Městské části nebere otázku rozpočtu na lehkou váhu a nefunguje stylem „po nás potopa“. Zatím o tom úplně nejsme přesvědčeni, hospodaření však budeme sledovat ať už v rámci Zastupitelstva, tak Finančního výboru.  Martin Krejčí, člen Finančního výboru ZMČ Praha 18