Bleskovka

Drakiádu sice byla zrušená ale využijte její ,,On-line,, verzi! Vyfoťte se s drakem, viz letáček, a zašlete směrem k nám, soutěžíme o hodně krásných cen. Další informace naleznete ZDE

zastupitelstvo

Zastupitelstvo MČ Praha 18 se koná 25. května 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Navržený program jednání:

1) Zahájení

2) Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)

3) Informace

4) Dotazy a podněty členů ZMČ

5) Dotazy a podněty občanů

6) Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.


Program: ZDE

Pozvánka: ZDE

 

OPATŘENÍ PŘIJATÁ PRO KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁST  -  Opatření přijatá pro konání ZMČ dne 25.05.2020.

-         Občané, kteří se zúčastní jednání ZMČ, jsou povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat doporučené rozestupy.

-         Vzhledem k omezenému prostoru obřadní síně a s tím spojenému dodržování rozestupů je doporučeno sledování on-line přenosu na webových stránkách MČ, odkaz bude včas zveřejněn na titulní stránce www.letnany.cz.

-         V případě dotazů či příspěvků do diskuze prosíme občany o jejich předání v písemné podobě před začátkem jednáním asistentce, která bude přítomna u vstupu do obřadní síně.

 
Zdroj:  letnany.cz