val mal 5

Občanské sdružení Zdravé Letňany o.s. dnes oficiálně  požádalo,  na základě předchozího jednání      s komisí životního prostředí RMČ starostu MČ Praha 18 o revitalizaci stávající zeleně ochraného valu v ulici Malkovského. Cílem sdružení  je, aby val do budoucna sloužil pro obyvatele v ulici Malkového     a plnil svojí protihlukovou a protiprašnou funkci. 

Text předaného  dopisu:

k rukám  starosty                  
Mgr. Ondřeje Lněničky
Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639,  199 00 Praha

Dne 24. 6.  2013

Žádost o zajištění obnovy zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Veselská
a Tupoleva.

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás s  žádostí o zajištění obnovy zeleně Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského , Veselská a Tupolevova.
 
 Ochranná zeleň protihlukového valu u ulice Malkovského, Veselská a Tupolevova je podle  odborných znaleckých posudků  (objednal Úřad městské části, Praha 9) Ing. Jiřího Novotného  ze dne 5. 8. 2012 a Petra Kubala    ze dne 26. 7. 2012 ve  velmi špatném  stavu a její životnost oba znalci určují maximálně do 5 let.  Výsledkem  posudků obou nezávislých odborníků je návrh  razantních a nákladných opatření k záchraně porostů, nebo úplné vymýcení všech poškozených a napadených dřevin.

Žádáme Vás proto, pane starosto, abyste vzhledem ke špatnému stavu uvedeného porostu  protihlukového valu provedl níže uvedená opatření, která povedou ke kompletní a dlouhodobé obnově ochranné zeleně.

Navrhujeme níže uvedené opatření: 

  1. Zajištění vypracováni projektu regenerace porostu Protihlukového valu mezi ulicemi Malkovského, Veselská a Tupolevova na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
  2. Realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce.
  3. Smluvní zajištění následné údržby revitalizované zeleně.

Děkujeme za zvážení výše uvedeného.
S pozdravem

Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9