Bleskovka

Drakiádu sice byla zrušená ale využijte její ,,On-line,, verzi! Vyfoťte se s drakem, viz letáček, a zašlete směrem k nám, soutěžíme o hodně krásných cen. Další informace naleznete ZDE

Ve středu dne 10. 7. 2013  v 18.00 hodin se zástupci občanského sdružení Zdravé Letňany  Pavla Vacková a Olaf Deutsch zúčastnili jako hosté jednání Komise životního prostředí  RMČ Praha 18.  Na jednání se projednávala problematika zajištění obnovy zeleně protihlukového ochranného valu mezi ulicemi Malkovského, Veselská a Tupolevova.  Na jednání byly zástupci sdružení položeny níže uvedené žádosti a dotazy:
 
a)  Žádáme  vypracováni projektu regenerace porostu protihlukového valu mezi ulicemi
      Malkovského, Veselská a Tupolevova na základě doporučení zveřejněných znaleckých posudků.
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
val 4
Komise nedoporučí RMČ, aby projekt regenerace valu zajišťovala externí odborná firma, protože návrh doplnění zeleně již zajišťuje   (dle zápisu z komise životního prostředí ze d 15. 5. 2013)  člen komise Ing. Filípek.   
Cena dosadby zeleně, která bude navržena dle návrhu ing. Filípka by neměla  přesahovat 100 tisíc Kč, protože val není majetkem MČ, ale je pouze v pronájmu od společnosti CPI.  Ing. Mikulecký finanční částku  do 100 tisíc Kč na regeneraci valu navrhne k odsouhlasení radě MČ Praha 18. 
 
  
b)  Požadujeme realizaci úpravy zeleně odbornou firmou dle schválené projektové dokumentace tak, aby val opět plnil své ochranné funkce. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Ozdravění zeleně valu bude provádět vybraná odborná firma dle návrhu ing. Filípka a za jeho aktivní účasti.  
 
 
c)  Jak bude zajištěno zajištění následné údržby revitalizované zeleně. 
 
Odpověď Ing. Mikuleckého z Komise životního prostředí:
 
Další úpravy nové zeleně valu bude vždy provádět jen odborná firma vybraná na
základě výběrového řízení, které zajistí úřad MČ Praha 18