Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

DOPORUČENĚ
 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy
Oblastní správa Sever – OS 1200      pro Prahu 8
Poděbradská 185
190 00 Praha 9 
 
PRAHA  2. 5.  2013
 
Žádost o zabezpečení přechodu pro chodce u kolonie u Avie – ulice Tupolevova 
 
obracíme se na Vás s žádostí o zajištění zlepšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova ( u vjezdu do kolonie u Avie) 
 
                                                                                                                       
Popis stávajícího stavu:
 
pechod avie 5Výše uvedený přechod pro chodce se nachází na ulici Tupolevova,  při vjezdu do  kolonie  u Avie. Před několika lety byla investorem zahájena revitalizace ulice Tupolevova u vjezdu do Letňan u Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525. Rekonstrukce ulice však byla předčasně ukončena u kruhového objezdu ulice Vesecká a tím nedošlo ani k plánované  rekonstrukci výše uvedeného přechodu pro chodce, protože podle původních plánů investora, jak jsem si přečetl v radničním listu měla být oprava  ulice Tupolevova ukončena o 500 metrů dále u kruhového objezdu u ulice Kostelecká. 
 
Výše uvedený nebezpečný přechod pro chodce je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.  Přechod má jen jedinou ochranu chodců, jsou to standardní betonové panely položené uprostřed silnice těsně    u přechodu.  Nevýhodou těchto panelů je, že jsou vysoké a projíždějící řidiči za panely nevidí menší dospělé osoby a přecházející děti a to zvláště v ranních hodinách kdy je na podzim a v zimě šero a děti přes tento neosvětlený přechod chodí pravidelně na MHD do školy. 
 
Dále je přechod postavený z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Další nevýhodou přechodu je, že je situován těsně za autobusovou zastávkou Trutnovská, která je od loňského roku zastávkou na znamení. Takže velmi často dochází k situaci, že autobus zastávku MHD pouze projíždí a ve velké rychlosti pokračuje dál směrem k přechodu. I z tohoto důvodu je přechod velmi nebezpečný pro přecházející občany, zejména staré lidi a děti, které  jsou touto situací překvapeni a mohou reagovat zmateně, což může vyústit do nebezpečné dopravní situace na této široké vozovce. Navíc zde ještě na této dvouproudé silnici někteří bezohlední řidiči jezdí cca 60-70 kilometrovou rychlostí a mnohdy i ještě vyšší.. 
Vzhledem k tomu že podle MČ Praha 18 bude rekonstrukce Tupolevovy do harmonogramu prací TSK zařazena již v roce 2014, žádáme Vás z výše uvedených důvodů            o zajištění úpravy PD stavby a následné  přesunutí dopravního přechodu pro chodce před zastávku MHD (Trutnovská) k Letňanům  a zabezpečení přechodu citibloky uprostřed přechodů (tzv. ostrůvků) a zpomalovacími prahy tak, aby to umožnilo  snadnější přechodu přes  vozovku. Do této doby žádáme, do doby rekonstrukce o dočasném osazení zpomalovacích prahů u stávajícího přechodu. 
 
Svoje stanovisko zašlete na adresu: 
Zdravé Letňany o.s.
Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9
 
Děkuji předem
 
S pozdravem
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.
 
Další články.
Žádost o zabezpečení přechodu adresovaná  na MČ Praha 18 zde
Vyjádření MČ Praha 18 zde