Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

106Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme požádali MČ Praha 18 o poskytnutí informace o evidenci služebních vozidel v majetku MČ Praha 18, a to jak ve využívání pracovníků orgánů státní správy, ale i orgánů samosprávy. O některých perličkách vás informujeme.

1) Počet ujetých kilometrů od ledna do října 2019 uvolněných zastupitelů bez uvedení jména.

...Škoda Octavia 27 150 Km Škoda Fabia 10 260 Km Škoda Superb 9 685 Km Škoda Octavia 4 215 Km

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

To je snad víc než cesta kolem světa. Přitom většinu povinností mají uvolnění zastupitelé po Letňanech.

2) Uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nevyplňují žádný záznam o provozu svého předěleného vozidla.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Koaliční členové Zastupitelstva MČ Praha 18 nepovažují záznam z provozu služebního vozidla za důležitý a tak o tom kde se auta našich zastupitelů prohánějí, nikdo nemá ani potuchy. Uvolnění zastupitelé jezdí bez závazných obecních pravidel a proto také nikde neuvádějí kdy a kam jedou a také proč tam jedou. Zastupitelé ale opomenuli, že se podpisem v předávacím protokolu přidělených služebních vozidel zavázali, že budou pravidelné vést alespoň evidenci veškerých jízd.

3) Nebyla předložena, ani jedna dohoda o poskytování služebního vozidla k užívání pro soukromé účely.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

Tak to vypadá, že uvolnění zastupitelé převzatá vozidla nepoužívají pro soukromé účely ale i cesta autem z domova na úřad je soukromá jízda. Podle ujetých kilometrů se domníváme, že některá vozidla se užívají pro soukromé a možná i podnikatelské účely. Dále, pokud se radničních vozidel užívá na základě uzavřené smlouvy pro soukromé účely tak se zvyšuje o procento z ceny vozidla daňový základ uživatele. Zda dochází k daňovému podvodu, to ale zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18.

4) „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ platí od května roku 2019.

Poznámka za opozici Zdravé Letňany:

V roce 2019 přesněji 9. května vzešly v platnost nová „Pravidla autoprovozu v podmínkách ÚMČ Praha 18“ ale po důsledném prostudování jsme zjistili, že pravidla platí pouze pro zaměstnance MČ. Z čilé komunikace na našem fb jsme se dozvěděli, že původní návrh pravidel platil i pro naše radní, místostarosty ale i pro starostu ale před vlastním schválením musel tajemník p. Gerhard na příkaz pana ………………. původní, asi i tu správnou verzi pravidel předělat. Co musel tajemník vyškrtnout je všem jasné.

Další nesrovnalosti v používání radničních vozidel, zjistí kontrolní výbor ZMČ Praha 18, kterému poskytneme veškerá naše zjištění.