alcaponeprstCo je pro letňanskou radnici nejdůležitější v době krize? Vlastní propagace a odměny pro věrné!

V době, která je mimořádně složitá a představuje velký tlak na veřejné rozpočty, připravil radní Lněnička půlroční smlouvu na „PR aktivity“ pro svou dlouholetou obdivovatelku a zuřivou obhajovatelku, která vždy neochvějně stála po jeho boku a jako bojovná lvice hájila zcela nekriticky všechny jeho kroky, mimo jiné v různých debatách na facebooku.

Paní Lidija Erlebachová teď bude za svou věrnou službu – jako externí spolupracovnice letňanské radnice, schválí-li to Rada městské části – odměněna částkou přes 41 000,- Kč měsíčně, celkem pak čtvrt milionu za půl roku. Oficiálně za „zkvalitnění a další rozvoj PR a zajištění plynulého a bezproblémového chodu komunikace s veřejností, včetně Letňanských listů“. Aneb, když jde o odměnu za věrnost, jdou zásady stranou! Takhle hospodaří vaše městská část s vašimi penězi v době, kdy peníze chybí a budou chybět mnoha potřebným!

EDIT: Skutečně to není apríl, proto níže je návrh  předkladu připraveného do RMČ.  autor článku:  člen redakčního rady Letňanských listů

Zdroj: https://www.facebook.com/ZdraveLetnany/

Výpis z návrhu RMČ Praha 18

Smlouva o poskytování služeb Public Relations – Ing. Lidije Erlebachová

Předkládá: místostarosta Lněnička  (radní za oblast školství)

Odbor: --                                                                                        Zpracoval: Lněnička 

x.1       Usnesení č. xxx/10/20

  1. RMČ schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb Public Relations s Ing. Lidijí Erlebachovou, IČ 02871025, Tvrdého 89, 199 00 Praha 9 – Letňany, na dobu 6 měsíců ve znění uvedeném v příloze.

  2. RMČ ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytování služeb Public Relations.

  3. RMČ schvaluje níže uvedenou změnu rozpočtu:

Rozpočtové opatření č. 18/20

změna rozpočtu

§

Pol.

Popis

příjem (Kč)

výdej (Kč)

3349

5xxx

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků

250.000,00

Výdaj bude financován z přebytků hospodaření minulých let (Financování ve třídě 8, položka 8115)

….2     Důvodová zpráva:

….2.1  Legislativní podklady:

zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

….2.2  Odůvodnění předkladu:

            V rámci ÚMČ došlo v zimě roku 2020 k podstatné personální obměně, když skončil pracovní poměr dlouholeté tiskové mluvčí a editorce Letňanských listů, která též spravovala FB „Naše Letňany“.

Z důvodu zkvalitnění a dalšího rozvoje PR a zajištění plynulého a bezproblémového chodu komunikace s veřejností, včetně Letňanských listů, se navrhuje zabezpečení daných činností prostřednictvím externího profesionála, a to na přechodnou dobu 6 měsíců.

….2.3  Další přílohy nebo odkazy:

            smlouva o poskytování služeb Public Relations

Aktuální reakce na facebooku spolku Zdravé Letňany:

výběr:

Martin Krejčí Předpokládám, že to Rada naší MČ jednoznačně schválí. Tohle už se nedá nazvat jinak než naprostý hnus. Paní Erlebachová je velice aktivní na všech možných facebookových fórech, kde do roztrhání těla hájí našeho místostarostu. Ten jí nyní odměňuje krásnou trafikou ve výši 250 000 za půl roku. Teda pardon, ale tohle je tak odporné, že se slušnému člověku dělá fyzicky špatně. Našeho starostu to pochopitelně netrápí, ten nekeca a maká...pro sebe.

Milan Čmelík To je jen střípek ve skládačce. Například manželé Kavurovi dostali bezprostředně poté co se stal Lněnička mistostarostou byt od radnice. Na jejich žádosti ještě ani neuschl inkoust. Co na to mají říct Ti, kteří na byt od radnice čekali poctivě několik let?

Milan Čmelík Hana Marešová pokud bude řešit časté negativní kauzy pana Lněničky ( stačí když si dáte jeho jméno do googlu - je jich opravdu mnoho) tak ta částka je spíše malá. Možná, ale zabrání aby pana Lněničku tak často nemlatili přímo na radnici jeho věřitelé. Jak se stalo na podzim.

Vladislav Gerhard Nejhorší je, že na žádost o informaci, ti zcela bezostyšně lžou. Např. ve vèci piradenství pro starostu na dohodu, výběru místních poplatků za