matepravovedetV pátek se konala schůze na Magistrátu HMP za účasti radního pro školství a sport Víta Šimrala, předsedy komise pro sport Ladislava Kosa, místopředsedy výboru pro územní plán, senátora Lukáše Wagenknechta, zástupců Prahy 18, Prahy 9, SK Prosek a zástupců petičního výboru Nový Prosek.  MČ Praha 18 zastupoval  místostarosta Ondřej Lněnička a radní Martin Halama ,  chyběl starosta MČ Praha 18 ale  i odpovědný radní za sport pan Stanislav Nekolný.   Cílem jednání bylo najít vyhovující řešení pro záchranu stávajícícího  neutěšenhého  stavu sportoviště SK Prosek.

Závěry ze schůze jsou následující:l

 - Radní Šimral dává změnu územního plánu, požadovanou SK Prosek a doporučenou radou Letňan, do souvislostí s existencí míst ve zdejších školách.
- Radní Šimral navštíví co nejdříve  sportoviště SK Prosek, aby se seznámil se stavem věcí a podle toho navrhne řešení.
- pan radní uznal, že současně navrhované řešení není nejlepší a bude brát v potaz názor občanů, kteří podepsali petici proti zástavbě v areálu SK Prosek.
- Místopředseda Výboru pro územní plán Tomáš Murňák uznal, že požadovaný koeficient G je dosti vysoký.
- Senátor Wagenknecht se bude snažit docílit, ve spolupráci s magistrátem, investic do opravy haly a umělého hřiště. Toto řešení se zdá i radnímu pro sport jako vhodnější a bude se snažit najít prostředky v rozpočtu Prahy.

Na závěr něco málo k výzvě, kterou nám předal místostarosta Lněnička, který inicioval zřízení fondu pro sport a tělovýchovu v Letňanech a chce tímto způsobem navýšit finanční podporu do letňanského sportu. Petičnímu výboru se to zdá tato již několikráte zveřejněná aktivita pana místostarosty jako čirý populismus, vzhledem ke všem souvislostem, které od začátku listopadu popisujeme v souvislosti s SK Prosek.

Milan Balahura a OLaf Deutsch,  za petiční výbor Nový Prosek