autobus Pražskou integrovanou dopravu čeká v nejbližší době několik změn. Prioritou koalice zůstává rozvoj velkokapacitní a pohodlné dopravy, tedy výstavba metra D a nových tramvajových tratí. U autobusových linek chystá hlavní město zefektivnění a úpravu jízdních řádů v reakci na obsazenost spojů především v nejméně vytížených měsících lednu a únoru. Současně na začátku prosince vyjedou do dnes špatně obsloužených oblastí nové linky a do konce roku přibude celkem devět kilometrů bus pruhů, které výrazně pomáhají plynulosti dopravy. Po parkovišti u metra Opatov se také otevřou P+R parkoviště v Braníku a Běchovicích. Praha s dopravci také aktivně řeší nedostatek řidičů autobusů a na stůl se dostává i otázka, zda by nemohli řídit autobus už lidé od 19 let.

„Naše plány odráží snahu celé koalice vytvořit stabilní, spolehlivý a vyrovnaný systém hromadné dopravy. V posledních letech se rozvíjela především autobusová síť, oproti tomu poslední významná tramvajová trať se otevřela v roce 2003 na Barrandov. Moderní město se ale bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy nerozvíjí. Pro naši koalici je proto prioritou výstavba metra D a nových tramvajových tratí. U autobusových linek neplánujeme cestujícím žádné rušit, ale jsme na hranici efektivity a před velkými investicemi. Je potřeba autobusovou přepravu připravit na funkci doplňkové dopravy k páteřním tramvajovým linkám a linkám metra. Také se samozřejmě ani nám nevyhýbá nedostatek řidičů autobusů, jejichž práce je zvláště v Praze velmi náročná. To všechno dohromady nás přivedlo k rozhodnutí, že nebudeme řidiče přetěžovat neúměrnými přesčasy, ale mírně prodloužíme jízdní řády tam, kde jsou spoje velmi málo obsazené,“ říká náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Náměstek současně upozornil, že v minulých letech se výstavba soustředila ve formě řídce osídlené zástavby do okrajů Prahy, což představovalo pro autobusovou dopravu enormní zátěž. Současnými trendy ve výstavbě jsou ale hustější výstavba a zastavování brownfieldů, ke kterým už je velkokapacitní doprava přivedena nebo je naplánována, a nebude tedy potřeba zavádět nové autobusové linky. Ty budou primárně posilovány v nyní přetížených oblastech, například v oblasti starých Letňan. Oblasti výrazně pomůže také prodloužení tramvajové trati z Ďáblic. Praha současně počítá s automatizací metra a v budoucnu také tramvají. ČVUT ve spolupráci s DPP nyní vyvíjí poloautomatický provoz tramvaje, který by současně zabraňoval srážkám a podporoval plynulost dopravy. Systém Pražské integrované dopravy by měla v budoucnu posílit také nová příměstská železniční spojení, jejichž koncepci rozvoje Praha připravila a předala SŽDC.

Listopadové změny v autobusech

Na základě aktuální situace dojde na počátku listopadu k úpravám jízdních řádů cca 20 autobusových linek. Jejich přehled najdete na konci tiskové zprávy.

„Chystáme po dohodě s Prahou i s dopravci změny tak, aby se dotkly jen minimálního počtu cestujících a přitom se snížil počet řidičů, kteří jsou každý den potřeba. Nejde jen o úpravy jízdních řádů, ale prověřujeme i možnosti, zda by v některých situacích nepomohla výměna linek mezi dopravci. Poslední roky ukazují, že občas je pomoc jednoho dopravce druhému velmi důležitá. Ten, který pomohl dnes, může naopak při problému s počtem řidičů potřebovat pomoci příště,“ doplnil Petr Tomčík, ředitel ROPID.

„Za DPP vnímáme, že je potřebné se na celý systém pražské MHD dívat komplexně, flexibilněji reagovat na vývoj poptávky a jednotlivé linky podle toho optimalizovat. Řešením určitě není rušení linek, ale úprava jejich frekvencí, změna tras nebo prodloužení do dalších oblastí nebo jejich spojování, jinými slovy přeskupování kapacit. K tomu ale potřebujeme relevantní průběžné údaje. V metru máme automatické sčítače cestujících, proto metro dokážeme řídit velmi efektivně. Napasovat nabídku na skutečnou poptávku ale musíme i u autobusů a tramvají. Systémem automatického počítání cestujících máme aktuálně vybaveno téměř 300 autobusů a probíhá finalizace SW úprav pro zpracování naměřených dat. Do dvou let bude tímto systémem vybaveno dalších 200 nových autobusů. Data ze systému automatického počítání cestujících chceme začít využívat již od ledna 2020, společně s ROPIDem je budeme analyzovat a využívat k optimalizaci autobusových linek stejně jako u metra,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Významné změny v autobusové dopravě od 1. prosince

V neděli 1. prosince dojde naopak ke změnám v Pražské integrované dopravě, které zlepší obsluhu lokalit, kam zatím autobusy ještě nejezdily. Nová midibusová linka 153

Dlouhodobý záměr MČ Prahy 5 bude realizován zahájením provozu linky obsluhující oblast okolo Černého vrchu, hřbitova na Malvazinkách a Dívčích hradů. V zastávkách U Zvonu a na Laurové bude možné přestupovat z autobusu na tramvaj, na Radlické pak na metro. Linka pojede po trase U Zvonu – Černý vrch – Malvazinky – Radlická – Dívčí hrady – Nad Konvářkou. Bude v provozu celý týden v intervalu 30 minut, kromě víkendů a večerů, kdy pojede jednou za hodinu. Posílení svazku linek 158 a 195 v oblasti starých Letňan

V souvislosti s novou bytovou výstavbou dojde k zásadnímu posílení svazku linek 158 a 195 v oblasti starých Letňan navýšením provozu o více než třetinu oproti stávajícímu stavu. V období špiček pracovních dnů bude souhrnný interval svazku linek v rozsahu 3 až 4 minuty. Zlepšení dopravní obsluhy Kbel a Vinoře

Linka 182 bude od letošního prosince nově jezdit na trase Opatov – Prosek – Vinoř, tj. bude prodloužena o úsek Prosek – Vinoř. V provozu zůstane i stávající linka 185, která jezdí do Kbel a na začátek Vinoře, bude nově zkrácena k metru Letňany. Prodloužením linky 182 bude lépe obsloužena i zbývající část Vinoře. Spojení linek 192 a 194 v centru na Malé Straně

Minibusová linka 194, která zajišťuje místní obsluhu v oblasti Petrské čtvrti a Starého Města, bude z dnešní konečné zastávky na Malostranské pokračovat přímo až k Nemocnici pod Petřínem. Spojí se tak s dnešní linkou 192 a zároveň pojede v pracovní dny nově každých 15 minut místo dosavadních třiceti. Prodloužení linky 146 na Želivského

Dnešní linka 146, která jezdí z Hrdlořez pouze na Spojovací, bude nově pokračovat ulicí Na Jarově a přes Habrovou, Vackov a Třebešín až ke stanici metra Želivského. Ulice Na Jarově tak získá kromě spojení k metru i vazbu na tramvajové a autobusové linky na Koněvově ulici a na Spojovací.

V prosinci dojde i k několika dalším úpravám provozu linek PID v oblasti Horních Počernic a Černošic. Detailní informace bude ROPID představovat postupně během listopadu.

Nové vyhrazené pruhy pro autobusy

Veřejná doprava tvoří nejdůležitější páteř dopravy ve městě. Aby byl provoz spojů Pražské integrované dopravy rychlejší a plynulejší, existovalo na začátku letošního roku už 88 vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy o celkové délce 32,5 kilometru.

Technická správa komunikací by měla ještě letos (pokud to klimatické podmínky na podzim dovolí) nově vyznačit čtyři delší vyhrazené pruhy, které mají už všechna potřebná povolení. Strakonická (nový vyhrazený pruh místo krajnice v úseku Lahovický most – K Sádkám) Kamýcká (nový vyhrazený pruh v klesání v úseku Suchdolská – K Sedlci) Kukulova (nový vyhrazený pruh ve stoupání k nemocnici Motol) Plzeňská (nový vyhrazený pruh od zastávky Krematorium Motol až k zastávce Hlušičkova)