Bleskovka

Aktuální přehled  událostí o COVID-19 na stránkách MZČR najdete :  ZDE

 

matepravovedetLentilková malá domů - z webové stránky SVJ čp. 450  
Projekt Letňanských lentilek už není jen truc akcí prosazenou jedním radním proti vůli a hlasitému odporu místních. Jak se ukazuje, je to současně nástroj pro vyvádění veřejných peněz do struktur, které jsou personálně propojené s představiteli Rady Městské části Praha 18. Dokladem toho je předražená investiční akce psí hřiště v Malkovského ulici v ceně 300 tisíc korun.
Bez ohledu na to, že Letňany mají podobných zbytečných ploch více než jiné městské části, je tato částka určená na pořízení tří prvků agility na louce přemrštěná. Zajímavější však než výše investičního záměru je osoba jejího příjemce. Z veřejně dostupných dokumentů (zápisu ze srpnového jednání Rady ÚMČ)

Bod č. 18

Výběrové řízení pro výběr zhotovitele na vybudování psí louky Malkovského

Předkládá: radní Mikulecký

Odbor: OHSI                                                                       Zpracoval: Mikulecký

18.1     Usnesení č. 444/16/13

$11.      RMČ schvaluje výsledek výběrového řízení na vybudování psí louky Malkovského. Pro realizaci byla vybrána společnost STAW Wurm s.r.o., s nabízenou cenou 189.600 Kč bez DPH.

$12.      RMČ pověřuje OHSI objednáním prací v souladu s nabídkou.

18.5     Hlasování:      pro       7          proti    0          zdržel se    0

Usnesení bylo přijato. 

 
vyplývá, že na návrh radního Mikuleckého byla pro realizaci této „lentilky“ vybrána firma STAW Wurm s.r.o. Jediným jednatelem této firmy je podle obchodního rejstříku jistý Arnošt Wurm. Stejný Arnošt Wurm v pozici předsedy představenstva figuruje i ve společnosti PRAGA TOWER a.s., kde v tomto statutárním orgánu zasedá vedle Jana Mikuleckého. Kruh se tedy uzavírá: stavební zakázka přidělená známému, s nímž radní, který o zakázce rozhoduje, podniká jinde.  Vzhledem k úpornosti, s jakou stávající vedení letňanské radnice projekt Lentilek prosazuje, nemůže být pochyb o tom, že podobných překvapení se dočkáme ještě více…
Zdroj: SVJ 450