Bleskovka

Městská část Praha 18 vás zve na 9. ročník akce Drakiáda. Uskuteční se v sobotu 12. října 2019 od 13 hod. na ploše u OC LETŇANY. Registrace závodníků ZDARMA od 12 do 14.30 hod. Soutěž v pouštění draků: kategorie do 8 let * 9 – 14 let * nad 15 let. Vyhlášení vítězů cca v 16 hod. Pro každého soutěžícího je připraven dárek!  A také kreativní dílny klubu Slunečnice * atrakce * občerstvení. zdroj ZDE

List Letňan

 

logo  letnanyV souladu s metodikou Místní agendy 21 byly prostřednictvím ankety uveřejněné v červnovém vydání Listů povrzeny výsledky letošního veřejného diskusního fóra Deset problémů, které se konalo v první polovině května v obřadní síni radnice.
Přinášíme vám konečný seznam problémů, které občany městské části Praha 18 nejvíce „pálí“.
Číst dál: Už víme, co Letňanské nejvíce trápí - vyhodnocení červnové ankety - pozdě ale přeci

Kbicka Garhard 2 crStarosta  Mgr. Ivan Kabický  vás zve  na mimořádné veřejné jednání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se bude konat dne 26. listopadu 2013 od 18.00 hodin v obřadní mistnosti Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.  (pozn.  Zdravé Letnany o. s. asi se bude probírat i územní plán)

Program:

  1. záležitosti doporučované RMČ Praha 18   viz. příloha   (pozn. Zdravé Letňany o.s.  na webu radnice není přiložena)                                                                          informace a podněty Zastupitelstva MČ Praha 18

 

Zdroj: letnany.cz

Další související  článek :

Metropolitní plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo  letnanyMěstská část Praha 18 uvědomuje občany městské části Praha 18, že je možné podávat podněty na změny stávajícího Územního plánu, který platí na území hl. m. Prahy. Jedná se o podněty na změny, které by měly být projednány ještě před přijetím nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního územního plánu) a měly by se týkat:
Změn týkajících se veřejné infrastruktury, brownfields stabilizované ve struktuře města, příp. s nutností stanovení uliční sítě a studií zátěže, a drobných aktualizací a náprav stávajícího Územního plánu hl. m. Prahy.
 Podrobnosti k celé věci jsou v přílohách této zprávy, a to v usnesení RMČ č. 524/19/13 ze dne 9. října 2013 a v dopise primátora hl. m. Prahy, který dané rozhodnutí RMČ inicioval. Podněty musí být doručeny na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, do 30. listopadu 2013. Na půdě městské části Praha 18 by případné podněty měly být řešeny v souladu následující chronologií:
 
10.11.2013 – uzávěrka přijímání podnětů v rámci městské části Praha;
13.11.2013 nejpozději od 18:30 hod. (přesný čas bude upřesněn a uveřejněn) v obřadní síni na radnici – veřejná prezentace došlých podnětů a současně i jejich veřejné projednání s občany;
20.11.2013 – projednání podnětů na zasedání RMČ;
26.11.2013 – stanovisko k podnětům ze strany mimořádného ZMČ.
 
 Městská část Praha 18 pro informaci sděluje, že problematikou uvedených podnětů se iniciativně zabývají a budou zabývat i následující komise Rady městské části Praha 18:
 
Komise územního rozvoje a výstavby RMČ
Komise regenerace sídliště a životního prostředí RMČ
Komise dopravy RMČ
  
Mgr. Ondřej Lněnička
 zástupce starosty s kompetencí v oblasti územního plánování a výstavby
 
Zdroj: MČ Praha 18

 

 U nás v Letňanech se to týká těchto lokalit:

logo  letnany1. BECHYŇSKÁ (prostranství v okolí objektu Úřadu městské části Praha 18) 2. Náměstí ohraničené ulicemi ŠUMPERSKÁ, RYCHNOVSKÁ a BLUDOVICKÁ 3. Obchodní centra 4. Areál BAHOK a ulice MÍSTECKÁ 5. Parkoviště u nákupního centra Penny, ohraničeno ulicemi RÝMAŘOVSKÁ a HAVÍŘOVSKÁ

Parky a ostatní veřejná zeleň

1. Relaxační centrum u kaple, STARÁ NÁVES

Vnitrobloky 2. Mezi ulicemi CHLEBOVICKÁ, TUPOLEVOVA, VRATIMOVSKÁ a BUKOVECKÁ

Zdroj:letnany.cz

 

starostoveods02Poslední zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se konalo ve čtvrtek 12. září 2013, s sebou mimo jiné přineslo i změny ve vedení letňanské radnice. Na základě dohody tří nejsilnějších politických stran byla dosavadní koalice ODS a TOP 09 rozšířena o ČSSD. Představitelé těchto stran se dohodli na spolupráci při rozhodování a při vedení městské části až do konce stávajícího volebního období. Tento krok s sebou přinesl i personální změny ve složení Rady městské části, a to na pozici starosty, některých radních a předsedů dvou výborů. Na zasedání zastupitelstva rezignovali na své funkce stávající starosta Mgr. Ondřej Lněnička (ODS), zástupce starosty Ing. Stanislav Tomášek (ODS), radní Mgr. Ivan Kabický (ODS), Ing. Martin Halama (ODS), předseda finančního výboru, a David Kolínský (nezávislý), předseda kontrolního výboru. Odvolán byl zástupce starosty Mgr. Martin Zástěra (TOP 09). 
Číst dál: Ve vedení městské části Praha 18 došlo k zásadním změnám

Strana 99 z 105