Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

List Letňan

Novy prosekProjekty nových bytů a rodinných domků. Nejkompletnější přehled developerských projektů.  

 

matepravovedetÚřad městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí (dále ODŽP P 18),  jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a Vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy rozhodl v žádosti, kterou podala dne 16. 07. 2013 společnost Proznak Praha s.r.o., IČ: 27166392, Modřanská 244, Praha 4, která na základě plné moci zastupuje společnost Terracon, a.s., IČ: 63078848, U Rakovky 849, Praha 4 ve věci uzavírky  komunikace Krnovská a Šumperská  v Praze – Letňanech takto:  podle ustanovení  § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)  povoluje uzavírku  komunikace Krnovská a Šumperská  v Praze – Letňanech společnosti Terracon, a.s., IČ: 63078848, U Rakovky 849, Praha 4,  kterou zastupuje společnost Proznak Praha s.r.o., IČ: 27166392, Modřanská 244, Praha 4,  za účelem stavby jeřábu pro výstavbu bytového domu v ulici Krnovská.

Termín:          10. 08. 2013  -  11. 08. 2013  

Místo   :          plná uzávěra komunikace Krnovská a částečná uzávěra komunikace Šumperská dle situace              
Investor a dodavatel : Terracon, a.s., U Rakovky 849, Praha 4,  IČ : 63078848
Odpovědný pracovník : p. Vašek, tel. 724287734
Číst dál: Další bytový dům v ulici Krnovská
Dle přehledu změn I.+II. vlna celoměstsky významných změn územního plánu Prahy (arnika.org/seznam-zmen-0102)‎  se bude  zahajovat   v těsné blízkosti Letňan  další velká výstavba a to na území Čakovic. Dle informace ze severu Arnika.cz se jedná o vybudování odbočovacího pruhu kruhové křižovatky mezi ulicemi Kosteleckou a Tupolevovou, výstavba cca 60 rodinných domů, administrativního objektu, protihlukového valu a sportoviště.  Celková plocha stavby je  49 517 m2 .   Stavba  se negativně dotkne  života letňanských občanů.  Do budoucna nás čeká větší počet obyvatel, zhoršení průjezdnosti Letňan,  zvýšení emisních hodnot, hlučnosti ale i  prašnosti. 
Původní zdroj: arnica
 
Snímek  z katastrální mapy ukazuje umístění stavby
 
vystavba cakovice u kolonky avie
 
 
Rada hlavního města (11/6) a následně zastupitelstvo (20/6) schválily výsledky výzvy dotačního programu OPPK 2.1. Revitalizace a ochrana území.
 
1-eu flag rf123Projekt Letňanské lentilky obdržel dotaci 26 656 828 Kč.Je to obrovský úspěch, protože tak vysokou dotaci z evropských fondů zatím Letňany nedostaly. Lentilky byly se svými 71 body vyhodnoceny jako 3. nejlepší projekt letošní výzvy. V rámci celého dotačního programu, který probíhal v letech 2007 – 2013 je tento projekt čtvrtý s nejvyšším bodovým ohodnocením. Žádost o dotace podávají městské části, hlavní město, obšanská sdružení a další organizace. Ze žádostí, které podaly městské části, je projekt Letňanských lentilek nejlepší – dostal nejvíce bodů v celé sedmileté historii programu OPPK. Toto je jasný důkaz, že projekt Lentilek byl řádně a velmi kvalitně zpracován a v přípravných pracech nedošlo k jedinému pochybení. Obrovský dík patří všem pracovníkům Letňanské radnice, kteří se na projektu doposud podíleli, dodavatelům a samozřejmě i obyvatelům Letňan a zástupcům SVJ, kteří svými názory přispěli k celkovému vzhledu nového sídliště. Tímto však práce nekončí. Jsme stále na polovině cesty. Následné kroky budou: získat stavební povolení, vybrat vhodného dodavatele stavby a realizovat projekt s termínem dokončení 2014-15. Pracuje se také na dalších etapách projektu, pro které se budou opět žádat dotace.
Zdroj: letnany.cz
 
 
Související článek zde
Dopis starosty MČ Praha 19  zde
Dopis SVJ zde
Odbor výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany oznámil na Úřední desce MČ Praha 18 zahájení  řízení stavby  Přístavba objektu v areálu LETOV, která je navržena na pozemcích parc.č. 543/25, 543/71, 543/82, 543/95, 543/96, k.ú. Letňany“, 
související článek: zde

Strana 10 z 91

logob.png

Navštivte také