Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

List Letňan

aviaOdbor územního plánování MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY připravil na 19. 1. 2017 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje HMP Vyšehradská jednání a návrzích změn územního plánu. Co se týká Letňan, bude se projednávat změna uzemní plánu pro budoucí  novou bytovou  výstavbu pro cca 6 000 obyvatel, která bude postavená v areálu Avie.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU -  stručný popis

Výpis z dokumentu:

Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, ani s územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy, v platném znění (ZÚR). Řešené území změny se dle ZÚR nachází v Transformační oblasti T/1 – Letňany – Avia, Letov, která je součástí kompaktního města. Důvodem změny je vytvoření plnohodnotné městské čtvrti včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí, místo dnes již nevyužívaných stávajících objektů.

Revitalizace areálu AVIE na kvalitní multifunkční urbanistický soubor je v souladu s principy ochrany nezastavěného území. Vznikne nová komplexní městská čtvrť zahrnující nejen bydlení, ale i občanskou vybavenost v podobě školy, komerční vybavenost, plochy pro pracovní aktivity i rekreaci a sport, to vše propojeno veřejnými prostranstvími. Změna navrhuje místo současné plochy výrobní /VS/ převážně plochu všeobecně smíšenou /SV/ z důvodu umožnění vzniku nové městské čtvrti pro cca 6000 obyvatel s plnohodnotnou městskou vybaveností s lokálním centrem (náměstím), včetně založení nového městského parku a doplňkových ploch veřejné zeleně. Vzhledem k demografické situaci Letňan (viz Demografická prognóza MČ Prahy 18, březen 2014) zůstává klíčové navázat výstavbu rezidenčních kapacit v areálu AVIA na zvýšení kapacit mateřských a základních škol.

Další informace, kompletní dokumentace :ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metra MHDPrůměrný státní úředník má kancelář o velikosti 13,5 metru čtverečních a státní kasu vyjde její provoz – tedy údržba, energie a případně nájem – na bezmála 29 tisíc korun ročně. Kdyby rozloha státních kanceláří klesla o metr, uspořil by stát při svých 140 tisících zaměstnancích na 200 milionů korun ročně. Tolik propočty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který funguje jako jakási realitní kancelář státu.

Teď má úřad spadající pod resort financí nový úkol. Dotáhnout do finále myšlenku ministra financí Andreje Babiše na velká úřednická škatulata. Šéf státní kasy a také hnutí ANO totiž chce postavit nový ministerský komplex v pražských Letňanech, kam by přestěhoval na 11 tisíc úředníků. V první fázi by na konečnou metra C „nahnal“ své podřízené. Tedy přes 6,5 tisíce zaměstnanců ministerstva a jemu podřízených úřadů.
„Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků Ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ uvedl ministr pro deník Právo. Výhledově by se tak mohli stěhovat i zaměstnanci třeba z resortů dopravy nebo místního rozvoje. Poslední jmenované ministerstvo má například hlavní sídlo na velmi lukrativním místě. V paláci přímo na Staroměstském náměstí. Výhodné by to mělo být podle Babiše pro úředníky i návštěvníky. Nemuseli by totiž obíhat vícero adres, ale vše by bylo na jednom místě, navíc pohodlně dostupném metrem. Stavba by podle předběžných odhadů mohla vyjít na šest miliard korun. Financovat by ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových měl právě z prodeje lukrativních nemovitostí v centru Prahy. Těch má jen Ministerstvo financí bezmála čtyři desítky. Podle Babiše by v nich do budoucna mohly být lukrativní byty či kanceláře.
Podobné plány nejsou novinkou. Například v roce 2008 podobnou akci „Kulový blesk“ plánoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS). Chtěl sestěhovat do jedné budovy úředníky svého ministerstva a jemu podřízených úřadů z jedenácti různých lokalit v Praze. Centrální budovu na nábřeží si ale hodlal ponechat. Jeho plán zastavila ekonomická krize, která srazila cenu ministerských nemovitostí.

Zdroj: seznam.cz 

Podle informace z TV bude areál situován do  prostoru konečné stanice metra  v Letňanech. Zda se stavba realizuje zatím nevíme, protože podobný megalomantský nápad jsme tu již měli  v roce 2010 to se dokonce uvažovalo, že v Letňanech bude Olympijský stadion i s  vesnicí. Pokud by se stavby pana ministra přeci jenom realizovaly,  jak by asi odpovědný projektant  řešil problém   s letňanským letištěm, protože budovy by  určitě zasahovaly do přistávacího koridoru kde je každá nová stavba hodně omezená.

Olaf Deutsch

Související článek: SPORT.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysočanská radiala-150x150Kolem Kolbenovy ulice se začíná stavět Po více než desetiletí příprav začíná ostrá fáze přeměny území po někdejší obří fabrice ČKD v Praze ve Vysočanech na novou čtvrť plnou bytových a kancelářských novostaveb. Projekty v úhrnu za desítky miliard korun zdržela krize i riziko ekologických zátěží.  Více na: v článku Vysočany: trhovce střídá stavební ruch  ZDE

ZDE 

lentilky letištěAčkoli se Metropolitní plán Prahy připravuje již tři roky, není jasné, jak reaguje na polistopadový rozvoj Prahy a očekávání jejích obyvatel. Nedostatečné zapojení veřejnosti kritizují občanské spolky i část odborné obce. Proto Arnika uspořádala vlastní anketu Skleněné peklo a Pražský klenot, která se snaží názory Pražanů zjistit. Šance nominovat stavby je až do poloviny ledna. Více na sklenenepeklo.org.

Zdroj:Arnika

 

 

 

krivokládskáMěstská část Praha 18 si vás dovoluje pozvat v pondělí 9. listopadu 2015 v 18.00 hodin na veřejnou prezentaci připravovaného stavebního záměru Rezidence Křivoklátská investora BPT Development, s.r.o. Jedná se o novostavbu bytového domu                     v Křivoklátské ulici, který má 11 nadzemních podlaží, 56 bytových jednotek a 52 parkovacích stání. Prezentace projetku se koná    v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18 (přízemí vpravo), Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany.

Zdroj:letnany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 7 z 99