Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Veřejný život

Strategický plán rozvoje městské části
Městská část Praha 18 dosud řešila identifikované potřeby a problémy svých občanů v oblasti veřejného života a trvale udržitelného rozvoje zpracováním individuálních projektů a dílčích strategických dokumentů vztahujících se k jednotlivým oblastem trvale udržitelného rozvoje.
Z výše uvedeného však stále zřetelněji vyplývá potřeba zpracovat dlouhodobý rozvojový dokument - strategický plán rozvoje městské části. V rámci snahy o „dobrou správu“ obce Městská část přistoupila k programu MA 21 a její principy chce uplatňovat i při realizaci SP. Dále bude při jeho realizaci také využívat metodu komunitního plánování (za účasti veřejnosti) , se kterou má dlouhodobě dobré zkušenosti. Veřejné fórum „Desatero problémů“,
které poprvé proběhlo 19.dubna 2010 se nesetkalo s velkým zájmem občanů pravděpodobně  nesprávnou volbou hodiny konání. Následná anketa však potvrdila, že zájem ze strany  občanů je velký. Na projekt tvorby SP se pokusí Městská část Praha 18 získat prostředky  z Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí.

Číst dál: RMČ připavila do ZMČ harmonogram strategického plánu rozvoje MČ

Strana 19 z 19