Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

Veřejný život

strawberrySrdečně Vás zvu na Farmářskou slavnost pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi.  Akci, kterou  pořádá Ministerstvo zemědělství se koná na farmě rodiny Poláčkových, Hole 11, 252 64 v obci Velké Přílepy, která leží  pár kilometrů od Letňan. Kromě jiného programu pro rodiny,  zde po celou dobu akce můžete navštívit i promostánek Ministerstva zemědělství -  kde naleznete spoustu zajímavých informací a publikací i z produkce Informačního centra bezpečnosti potravin ve kterém pracuji. Ve stánku  si také  můžete soutěžit o užitečné ceny pro děti i dospělé.

Další podrobné informace k sobotní slavnosti a podrobný program najdete zde

fotky  z jiné Farmářské slavnosti  najdete na mé webové stránce  zde

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany o. s.

 

Kazimirka 2Městská část Praha 18 pořadá  ve středu 17.9.2014 od 10,00 do 16,30 hod. v obřadní síni letňanské radnice  Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež. Veletrh je určen především dětem, mladým lidem a jejich rodičům. Představí se zde řada organizací a klubů, které nabídnou jak zábavně, smysluplně a tvořivě trávit volný čas. 

Leták zde

Zdroj: letnany.cz

Hasii 2 Festival volnočasových aktivit s názvem Bambiriáda již 16. rokem pořádá Česká rada dětí a mládeže v 19 krajských městech České republiky. Na akcích se prezentují různé organizace, oddíly, kroužky a skupiny, které se zaměřují na práci s dětmi.   Organizace dětí a mládeže mají v České republice dlouhou historii. Pracovaly však vždy v místě svého působení. I proto vznikl záměr představit veřejnosti jejich různorodou činnost, ukázat rodičům, kde všude mohou jejich děti uspokojit své zájmy a naplnit svůj volný čas smysluplnými aktivitami.

Číst dál: Bambiriáda 2014: Dětský den s hasiči již tento pátek 23. května u OC Letňany

AERO MINORPřišlo do  redakce Letňanských listů. Pan Vladimír Nešpor z webu www.minory.cz prosí všechny Letňanské, bývalé pracovníky (Rudého) Letova, kteří se podíleli na výrobě vozu Minor, zda by se mu mohli ozvat. Rád by získal co možná nejvíce informací o výrobě tohoto unikátu. Jak napsal, podle zpráv, které se k němu dostaly, byl archiv zřejmě z větší části zničen při privatizaci podniku. Možná ale někteří pamětníci mohou nějaké informace, kresby či fotografie z doby výroby vozu Minor poskytnout.
Zdroj: letnany.cz

 10 problémů 6V pondělí  7. dubna 2014  proběhlo v  obřadní síni ÚMČ Praha 18   veřejné fórum „Deset problémů Letňan“.  I pro letošní rok byl na fóru dán prostor  i mládeži do 18 let pro které byl  připraven „stůl mladých“!   Pomocí přítomných občanů bylo naformulováno Deset problémů Letňan, které ovšem musí ještě formou ankety  potvrdit i  ostatní obyvatelé  Letňan a to pomocí anketního lístku. Vyplněný anketní lístek se  musí  do 31. 5. 2014 odeslat poštou na adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639 190 00 Praha 9,  nebo odevzdat na podatelně ÚMČ Praha 18.

Navrhovaná témata :

Stop zahušťování výstavby na území MČ Praha 18

Zřízení skateparku

Zachování lesoparku v současné rozloze a jeho další rozvoj

Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky

Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly

Obnovení cyklotrasy A 44 kolem letiště

Více pítek

Přesunutí agendy dávek hmotné nouze z ÚP na městkou část

Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory

Rozšíření a udržování dětských hřišť

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany o.s.

Související článek: zde

Anketní lístek ZDE

 

 

Strana 14 z 19