Bleskovka

JUNGLE Sport park Letňany, lezení, gymnastika, parkour, jóga i workout to jsou  možnosti pohybového vyžití obyvatel Letňan v novém  sportovním centrum.  Najdete je na adrese Veselská 699.

skautiSkautské středisko Athabaska má dlouholetou tradici, bylo založeno už v roce 1936. Po nucené přestávce v době politické nesvobody jsme obnovili činnost opět v roce 1989. Jsme členy největší dětské organizace u nás a patříme také do celosvětového skautského společenství. Otevřela se nám tak možnost spolupráce se skauty v zahraničí a účasti na mezinárodních skautských akcích. V současné době má Athabaska 80 stálých členů ve všech věkových kategoriích. Naše oddíly působí v Čakovicích, Letňanech a ve Kbelích.  Oddíly mladších členů se dále dělí do družin. Chlapecké družiny se jmenují Bobři a Mravenci, děvčata jsou v dalších několika družinách – Vlaštovky, Pomněnky, mladší Želvičky a Kachničky. Nově máme i smíšenou družinu - Háďata. Děti se pravidelně (1x týdně) scházejí na schůzkách, kde si hrají, poznávají přírodu, zdokonalují se v různých dovednostech apod. O víkendech jezdí chlapecké i dívčí družiny na společné výlety. Vyvrcholením celého skautského roku je letní stanový tábor. Čakovické a letňanské oddíly jezdí dohromady. Na tábor se chystáme i o letošních prázdninách. Pojedeme do krásné přírody Krušných hor.

 Také na letošní rok máme naplánováno spoustu akcí a výletů. Začátkem ledna jsme již uskutečnili Memoriál Rudolfa Vecky – každoroční výlet do Košáteckého lesa spojený se soutěží pro děti a slavnostním táborovým ohněm.  Druhým letošním výletem bude Zimní přechod Brd, který bude pro všechny pražské skauty a který se uskuteční poslední lednovou sobotu. ATHABASKA se bude již tradičně podílet na jeho organizaci. Bude to již 46. Ročník.

Webové stránky střediska: www.athabaska.org