Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Kultura

 pidifestV květnu tohoto roku se v Pidivadle v Praze 7 na Letné koná již šestý ročník studentského divadelního festivalu PidiFEST 2017. Divadelní přehlídka studentů herectví letos opět nabídne 4 dny plné divadla, koncertů a workshopů. Pozvání organizátorů - studentů Vyšší odborné školy herecké - letos přijaly i zahraniční soubory. Mimořádně se v Praze představí i jedinečný loutkářský soubor z Arménie.

Více informací a podrobný program naleznete na www.pidivadlo.cz

vzdelani 02 10Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání schválilo návrh na uvolnění budovy v areálu Letov v Letňanech pro volnočasové aktivity obyvatel městské části Praha 18. Na adrese Beranových 688, kde dříve působilo detašované pracoviště Střední průmyslové školy na Proseku, by měl vzniknout dům dětí a mládeže, ostatní prostory nevyužívané budovy budou sloužit jako knihovna. Na jednání zastupitelstva to uvedla radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková.

Pražští zastupitelé dnes schválili změnu zřizovací listiny Střední průmyslové školy na Proseku, jíž byla škole odebrána nevyužívaná budova na adrese Beranových 688 v areálu Letov v Letňanech. Budova bude nově sloužit potřebám městské části Praha 18, které bude budova bezplatně zapůjčena.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby byl majetek hlavního města hospodárně využíván pro potřeby obyvatel metropole. Vyjmutím budovy v areálu Letov z majetku, s nímž škola hospodaří, se otevřela cesta jejímu zapůjčení městské části Praha 18, která zde hodlá zřídit knihovnu a rovněž dům dětí a mládeže,“ uvedla radní hlavního města pro školství a evropské fondy Irena Ropková (ČSSD).

Zdroj. MHMP

statečná srdce

V prostorách ZÁMKU ČAKOVICE, CUKROVARSKÁ 1, PRAHA 927. 4.— 31. 5. 2017 se bude konat výstava

Statečná srdce Václava Junka

 ilustrátora Václava Junka, který vás naučil číst, provedl vás Pouští a pralesem, plul s vámi na lodi Bounty, odhalil s vámi Tajemství polárního moře a zavedl vás do Stínadel. Malíř, který miloval přírodu od prvních sněženek až po dálky moří. Přijďte si vzpomenout na dětství a ukažte dobrodružství svým dětem.
Zdroj:cakovice.cz

KrasliceVelkopáteční příběh vypráví o tom, jak kněží hnali Ježíše před Piláta, tedy před pohana a zástupce okupantů, protože potřebovali, aby jim dovolil Ježíše popravit. Kněží měli tento důvod (Evangelium podle Jana 11,48): „Když proti němu (BC: Ježíšovi) nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.“ Odtud velekněz Kaifáš vyvodil: „Je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“

Pilát vzdoroval (následující verše jsou z 18. kapitoly Evangelia podle Jana): „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?“ Na to oni: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“ Řekl jim: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“ Ale byl tu tento problém: „Nám není dovoleno (BC: pod okupační správou) nikoho popravit.“ Pilát poté zkoušel několik úhybných manévrů v domnění, že jde o nedorozumění: Ježíš podle Piláta vzbudil v lidu zdání, že se vydává za židovského krále, ačkoli to království bylo ve skutečnosti jen duchovní. Spor mezi Pilátem a kněžími končí v okamžiku, kdy se jich ptá: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ A oni odpovědí: „Nemáme krále, jen císaře.“ Zde Pilát musel ustoupit, pokud se nechtěl vystavit podezření, že jde proti svému císaři.

Proč kněží ale nevysvětlili Pilátovi, že Ježíš je Římanům nebezpečný? Proč neudávají přesně a jasně jeho vinu? Ježíš se především provinil proti jejich pojetí Boha. Z onoho „všichni v něj uvěří“ vůbec neplynulo ono „a přijdou Římané a zničí nás“. To byla ze strany kněží snaha, jak si svůj prospěch a zájem na svém postavení zdůvodnit zájmem celého národa. Ježíš pro ně nebyl nebezpečný tím, že by jim chtěl něco udělat, ale tím „všichni v něj uvěří“. Takové je také závěrečné poučení z pasáže o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma (Evangelium podle Jana 12,19): „Farizeové si řekli: „Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.“

„Celý svět se dal za ním“ jen na chvíli. Před zatčením a ostudným procesem ho žádný lid nechránil. Ale kněží dobře věděli, že se to může změnit. Proto chtěli Ježíše popravit. Chtěli z něho udělat odporného zločince, zamezit co nejlépe jakékoli možnosti, že by jim – třeba i posmrtně – mohl vzít přízeň lidu.

A v takové situaci Ježíš říká Pilátovi, který se snaží přijít na to, v jakém smyslu se vlastně vydává za krále (Evangelium podle Jana 18,37): „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát na to odpověděl řečnickou otázkou: „Co je pravda?“ A veřejně prohlásil: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.“ Zde začíná pak jeho pokus s Barabášem: nabídnout kněžím, zda chtějí raději propustit vraha Barabáše, nebo Ježíše. Vsadil na to, že přece jejich nenávist k Ježíšovi nemůže být tak velká, aby dali přednost vrahovi. Zmýlil se.

Tzv. postpravdivou a postfaktickou společnost jsme měli samozřejmě už ve starém Římě a mnohem více než dnes. Aby se v tom člověk trochu orientoval, Římané se ptali: cui bono? Pilát tak velice snadno pochopil, že mu kněží lžou a že v případu Ježíše jde o jejich zájem, o snahu zničit konkurenci. Jenže jak to myslel Ježíš s tou pravdou? „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jak může někdo „být z pravdy“ a jak může každý takový „slyšet Ježíšův hlas“? Odpověď je na Golgotě: nespravedlivě umučený člověk. Člověk, který hlásal a konal lásku k bližnímu. Žádný justiční omyl, ale justiční vražda. I Pilát se toho děsil, také on znal pravdu, ale nedařilo se mu ji uplatnit. Pravdu znali i kněží, proto se z ní potřebovali vylhat argumentací o zájmu celého národa. Slyšeli jeho hlas, ale udusili ho, neboť jim šlo jen o jejich postavení.

Pravda je nezaslepit se osobním zájmem, neobelhávat se, vystavit se myšlení na trvalé důsledky oproti pomíjivé situaci. Kdyby Bůh dal člověku veškeré své poznání vesmíru, bylo by asi nepředstavitelné, jak by člověk mohl dále žít svůj lidský život. Když se ovšem Bůh vtělil, aby sestoupil na samo dno utrpení a nespravedlnosti, dal člověku v nejplnější míře tu skutečnou pravdu, kterou potřebuje ke svému životu. A jedině v tom smyslu se lidský život může stát věčností, když pravda člověka přemáhá tak, jak přemohla apoštola Petra poté, co třikrát zapřel Ježíše.

Ježíšův příběh burcuje smysl pro pravdu. O Velkém pátku dopadl nejhůře, jak mohl. Ostrým řezem odděluje pravdu od úspěchu. Snímá z ní všechnu líbivost. Zůstává jen pravda a její zoufalý hlas. A lež na Ukřižovaného triumfálně křičí (Evangelium podle Matouše 27,40): „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Vítězství pravdy není z tohoto světa, není na něm možno vystavět ráj na zemi. Ale právě tím, že klesáme na dno, máme šanci zahlédnout svobodu, jež se nemůže spokojit s tímto světem, který byl Golgotou usvědčen ze své prázdnoty. Mezi příjemným obelháváním se, že všechno nakonec má smysl a všechno dobře dopadne, a poctivou vírou ve Vzkříšení leží právě Golgota. Vzkříšení není kalkul, chlácholení, je to nadějeplný výhled do neznáma, který se otvírá, když se pravda na kříži naplní a ukáže, že není z tohoto světa.

Zdroj:  See more at: http://blisty.cz/art/86469.html#sthash.May3puwu.dpuf

mix globus 01 1 150x225Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Karla Spilka, která se koná  dne 5.5. 2017 v Prostoru Letňany od 18,00 - 21,00 hodin. Zde je malá ochutnávka: https://www.youtube.com/watch?v=3HBhecziBoc  Karel napsal řadu knih, které bude možno na přednášce koupit.  V příloze zasíláme pozvánku, viz níže. Místo je možné si rezervovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či tel: 733778886.  Pozor! Kapacita je omezená a o přednášku je zájem neboť Karel Spilko v Praze většinou nepřednáší, proto jsme se rozhodli ho pozvat.

 Těšíme se na Vás!

Ing. Karel Spilko & Štěpánka Horová & Prostor Letňany

Strana 7 z 27