Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

Kultura

 


přítomní: 
Pospíšilová
Deutsch
Halamová
Šorel
Soukal

Program jednání:

1) Letňany nejen dětem 2011  
RMČ odsouhlasila organizační výbor na přípravu „Letňany nejen dětem 2011“, na další jednání organizačního výboru bude přizván i zástupce Kulturní komise. Jednání se zúčastní předseda komise pí. Pospíšilová nebo p. Deutsch.
     
      Organizační výbor:
p. Ing Vladislav Gerhard
p. Ing. Martin Halama
p. Martin Hrádek
pí Jaroslava Šebková
p. Ondřej Kajínek
       .
2) Úkol z rady MČ – uložila Kulturní komisi zajistit spoluúčast na organizaci radničního plesu dne 18. 2. 2011 – po dohodě s tajemníkem Gerhardem je úkolem Kulturní komise zajistit pouze fotodokumentaci.
      Úkol trvá Z: Deutsch

3) Články do Letňanských listů na téma Letňanská divadla zajistil pan Šorel, bude zahrnuto do vyúčtování komise za 1 Q 2011.

4) Nové grantové schéma pro kulturu a společenské organizace na rok 2011, organizační pravidla podávání grantů – zpracovala pí. Šebková OŠKT  MU Praha 18.
Přebírání podaných grantů na odboru OŠKT zajistí předseda komise pí. Pospíšilová.

5)  13. 2. 2011 proběhlo jednání s vedoucími společenských organizací ohledně obsahu
       podaných grantů na rok 2011. Komise byla seznámena s návrhy požadavků na
      granty na rok 2011.
      Zajistila: Pospíšilová, Deutsch


6)  Proběhlo jednání s panem Dvořákem  z Ekonom reality s.r.o. Společnost bude v pro krok 2011 požadovat podporu finanční pouze na produkce skupin Watseka a Heligonky. 

7) Rozpočet MČ Praha 18 na podporu kulturní činnosti -  doposud rozpočet doposud není schválen -  granty budou vyhlášeny po schválení rozpočtu MČ Letňany cca do 14-ti dní.

Akce komise kultury
8) Rozlučte se s prázdninami 2011 -  po dohodě s vedoucí OŠKT budou náklady na akci hrazené pouze z financí, které se ušetří z rozpočtu na kulturní činnost. Předběžný rozpočet akce dle roku 2010 činí cca 60 000,- Kč.
      
9) Kinobus, Komise ukládá projednat termín realizace akce
Zajistí: Halamová

10) Letňanská drakyáda, Komise ukládá projednat termín, propagaci,  místo konání a obsah. Místo realizace bude projednáno se zástupcem vedení  letňanského letiště panem Mikuleckým.
 Zajistí:  Šorel, Deutsch
 T: další jednání komise

11) Akce „Rozhlučte se s prázdninami“, komise ukládá navrhnout termín akce, propagaci, místo akce a návrh organizačního týmu.
 Zajistí:  Deutsch
 T: další jednání komise

12)  Kulturní komise doporučuje RMČ, aby v další etapě rekonstrukce sportovní haly Třinecká byla zohledněna absence sálu pro konání kulturních akcí.

13) Pan Šorel ukázal členům Kulturní komise dva první návrhy plastik pamětní desky generála Faitla.

Komise byla ukončena ve 21.30 hodin,
Další jednání komise je naplánováno na 24. 3. 2010 ve 20.00 hodin na radnici MČ Praha 18.

Zapsal:  Olaf Deutsch, člen komise
V Praze 17. 2. 2011

Zápis z jednání Kulturní komise, které se konalo dne 17. 2. 2011 ve 20.00 hodin v prostorách radnice MČ Praha 18


přítomní: 
Pospíšilová
Deutsch
Halamová
Šorel
Soukal

Omluveni:

Program jednání:

Číst dál: Zápis z jednání Kulturní komise, které se konalo dne 17. 2. 2011 ve 20.00 hodin v prostorách...

Letňanské kulturní organizace zatím marně čekají na vyhlášení grantů na podporu své kulturní činnosti. Bohužel Městská část Praha 18, doposud ještě nemá schválený rozpočet na rok 2011 a poslední verzi rozpočtu jí vrátil k přepracování finanční výbor.  Jak dlouho budou asi muset kulturní organizace čekat na finanční podporu, která je pro ně tak velmi důležitá.

A co teď bude:
Rozpočet musí úřad MČ Praha 18 znovu opět přepracovat, pak ho musí znovu odsouhlasit Finanční výbor a Rada MČ, teprve pak musí rozpočet schválit zastupitelstvo MČ. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem MČ  budou teprve vyhlášeny  granty na podporu kultury na rok 2011. Vyhlášení grantů bude měsíc veřejně vyvěšeno na webových stránkách úřadu a také na městských vývěskách. Následně musí granty projednat a případně doporučit Kulturní komise a předat je vyřízené na příslušné oddělení MČ, která je dále předá  ke projednání RMČ a teprve potom pak kulturní granty dostane ke schválení zastupitelstvo MČ.  Na jednání zastupitelstvo MČ Praha 18 granty odsouhlasí. Po odsouhlasení grantů se začnou postupně uzavírat smlouvy kulturních organizací s Místním úřadem Praha 18. 
Každé posunutí schvální rozpočtu posouvá čas, kdy se dostanou kulturní organizace k finančním podporám brachu odhaduji to  za čtvrt roku. Snad se nový rozpočet  naší MČ již povede a Kulturní organizace se ke svým financím dostanou ještě letos.
Olaf Deutsch
 

Reakce na  Facebooku ODS (autor Ing.Halama)

Martin Halama

Výběr ze stránek ODS

Tomu říkám zbytečně vyvolávat paniku. Snůška polopravd a demagogie, chyb a útočného chování, senzace za každou cenu...
http://www.veciverejneletnany.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=151%3Akdy-dostanou-let
www.veciverejneletnany.cz
autor: Martin Halama

Kdyby měl pan Deutsch alespoň trochu politický přehled, věděl by, že nejprve je nutné schválit rozpočet hlavního města, teprve potom může zastupitelstvo MČ schválit rozpočet Letňan.
14 březen v 8:09
Martin Halama Za přečtení stojí též ostatní letňanské veřejnověcné eseje. Zvlášť ta o letňanské zabíjačce ukazuje frustraci jednoho komunálního politika z absence

zdroj : www.odsletnany.cz (Facebook)

Važený exradní Halamo,

článek jsem napsal 27. února a tak jsem se moc spletl,  protože zastupitelstvo MČ Praha 18   granty odsouhlasilo zastupitelstvo  9. 6. 2011 /zápis z jednání nejdete: zde / .  Omlouvám se pane Halamo,  můj odhad byl špatný  o grantech pro kulturní organizace se nerozhodlo za 3 měsíce jak píši v článku, který kritizujete , ale za 4 měsíce. 

Dále kdo je více flustrovaný,  ten kdo se nedostal do zastupitelstva (Deutsch),  protože nechtěl předběhnou toho kdo byl před ním,  nebo ten kdo již není radním MČ (Halama).

 

Olaf Deutsch

  

 

Zápis z jednání Komise kultury a společenských organizací, které se konalo dne 13. 1. 2011 ve 20.00 hodin v prostorách radnice MČ Praha 18


přítomní: 
Pospíšilová za vv
Deutsch za vv
Halamová za ODS
Šorel za TOP 09

Omluveni:
Soukal za vv

Program jednání:

1) Návrhy vlastních aktivit Kulturní komise na rok 2011
 
• Rozlučte se s prázdninami, hlavní garant akce: Deutsch

foto z ročníku 2010 zde
• Letňany nejen dětem, hlavní garant akce: Deutsch

foto z ročníku 2010 zde
• Kinobus, hlavní garant akce: Halamová
• Vítání občánků, Z: Halamová
• Články do Letňanských  listů, hlavní garant akce: Šorel
• Kulturní akce knihovny MČ, hlavní garant akce: Soukal

ilustrační foto z  jedné akce knihovna MČ Praha 16 - Koncert skupiny Svitky  zde
• Letňanská drakyáda, hlavní garant akce: Šorel
• Letecký den 2012, hlavní garant akce: Šorel
• Masopust 2012, hlavní garant akce: Pospíšilová

Číst dál: Zápis z jednání Komise kultury a společenských organizací, které se konalo dne 13. 1. 2011

Strana 27 z 27