Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

Kultura

V pondělí 16. května se konal v |Salesiánském divadle v Kobylisích závěrečný koncert "OD BUBÍNKU K SAXOFONU" dětského orchestru Hra je to a pěveckého sboru A je to, které působí při MŠ a ZŠ gen. F. Fajtla DFC Rychnovská v Letňanech.
 Na koncertě vystoupily děti z 3. až 9. Třídy. Na působivém vystoupení dětí z naší základní školy  zazněli  skladby z období renesance a baroka, ale také i úpravy písní z doby nedávno minulé od Beatles nebo i africké spirituály. Závěrečná píseň Ykanaka spojila pak všechny účinkující, děti i rodiče, v jedno velké těleso, které se zároveň také touto nádhernou skladnou rozloučilo s členy souborů z 9té třídy,  které  letošní rok školu opouští. Koncert se povedl ,  rodiči, děti ale i učitelský sbor museli být spokojený.

Text: Olaf Deutsch
Fotografie: ZDE
 

Pozvánka na akci Letňany nejen dětem       
Napsal uživatel Milan Čmelík    
Středa, 25 Květen 2011 10:24 
LETŇANY nejen DĚTEM 2011

Po roce na Staré Návsi opět proběhne akce LETŇANY nejen DĚTEM. Letošní oslava dětského dne se koná ve dnech 3. až 4. června. V pátečním hudebním večeru vystoupí od 18h Maxim Turbulenc, od 19:30h Patex a od 21h Paragraf 219. V sobotu se letňanským a jejím přátelům představí společenské a kulturní organizace z Letňan, a také jsme pozvali tři divadélka pro děti. Přijďte s námi oslavit dětský den na Starou Náves.

 

Martin Halama, člen realizačního výboru LETŇANY nejen DĚTEM 2011

zdroj: http://www.odsletnany.cz/aktualne/131-pozvanka-na-akci-letany-nejen-dtem.html

 

 

Komentář 

Ani v tomto roce letňanská ODS na své top akci Letňany dětem nijak  nešetří,  dvoudenní akce ODS stojí v době krize a šetření  (dle schváleného rozpočtu) cca 300 000,- Kč  a  velkou část rozpočtu budou stát  megastany kamarádů pana tajemníka. No, akce musí být mega,  však také naše ODS tvrdí, že je to jejich akce, proto se také na organizaci akce letos nemohla podílet letňanská Kulturní komise ve které je člen klubu VV.   To na  "Letňany si hrají" dala ODS  koaliční TOP 09  brachu cca 8000,- Kč a akci kulturní komise Rozhlučte se s prázdninami tu raději zrušila.  (pozn. za 300 000,- Kč by bylo možno realizovat 5-6 akcí "Rozlučte se s prázdninami")

Olaf Deutsch

Zápis z jednání Kulturní komise, které se konalo dne 3. 5. 2011 ve 20.00 hodin v prostorách radnice MČ Praha 18

 

přítomní: 
Pospíšilová, Deutsch, Halamová, Šorel
 

Omluveni:
Soukal,

Program jednání:

1) Kulturní komise doporučuje RMČ  Praha 18 přidělení níže uvedených finančních prostředků určené pro podporu kulturních a společenských organizací na rok  2011.  

Žadatel                                                                                  Žádost v Kč                         Návrh v Kč
IMPS Česká republika Praha o. s.                                  15000                                   10000
Watseka                                                                               60000                                   20000
Sdružení pěveckého sboru Camerata                           60000                                   25000
Ekonom Reality Universal s.r.o.                                   176000                                   30000
Hudební letňanské amatérské divadlo                         30000                                   20000
Kazimírka, o. s.                                                                   80240                                   45000
Občanské sdružení "Muzika … A je to.                          62800                                    40000
Folklórní soubor Kytice                                                   200000                                    55000
TJ Letov Letňany                                                                50000                                    25000
Studio Motýlek, s.r.o.                                                           8750                                       8000
Slunečnice                                                                          30400                                   25000
Centrum volného času Praha9                                      17760                                              0
Český zahrádkářský svaz                                                26100                                       7000
Kultura Město 18                                                              60000                                     40000
Kultura Město 18                                                                7000                                              0
Kultura Město 18                                                                8000                                              0
Kultura Město 18                                                                5000                                              0
Kultura Město 18                                                                6000                                              0
Kultura Město 18                                                                4000                                              0
Kultura Město 18                                                             30000                                               0
Judita Škodová                                                                20000                                               0
       . 
   
2) Články do Letňanských listů na téma Letňanská divadla zajistil pan Šorel, bude zahrnuto do vyúčtování komise za 1 Q 2011.

 
3)  Vyúčtování komise 01- 03/2011 - kolik odpracovaných hodin, název aktivity,

Komise byla ukončena ve 22.00 hodin,
Další jednání komise je naplánováno na 16. 6. 2011 ve 20.00 hodin na radnici MČ Praha 18.

Zapsal:  Olaf Deutsch, člen komise
V Praze  3. 5. 2011

Příloha:
1)  Tabulka hodnocení grantů
2)    Protokol hodnocení žádostí
3)    Presenční listina jednání Kulturní komise ze dne 3. 5. 2011

MČ Praha 18 Letňany vyhlasila termín podávání grantů za oblast kultury a sportu.  Granty se mohou  podávat od 16. 3. 2011 do 15. 4. 2011 v podatelně radnice MČ Praha 18.  Kulturní komise bude granty projednávat dne 21. 4. 2011.

další informace a  tiskopis nejdete zde

 


přítomní: 
Pospíšilová
Deutsch
Halamová
Šorel
Soukal

Program jednání:

1) Letňany nejen dětem 2011  
RMČ odsouhlasila organizační výbor na přípravu „Letňany nejen dětem 2011“, na další jednání organizačního výboru bude přizván i zástupce Kulturní komise. Jednání se zúčastní předseda komise pí. Pospíšilová nebo p. Deutsch.
     
      Organizační výbor:
p. Ing Vladislav Gerhard
p. Ing. Martin Halama
p. Martin Hrádek
pí Jaroslava Šebková
p. Ondřej Kajínek
       .
2) Úkol z rady MČ – uložila Kulturní komisi zajistit spoluúčast na organizaci radničního plesu dne 18. 2. 2011 – po dohodě s tajemníkem Gerhardem je úkolem Kulturní komise zajistit pouze fotodokumentaci.
      Úkol trvá Z: Deutsch

3) Články do Letňanských listů na téma Letňanská divadla zajistil pan Šorel, bude zahrnuto do vyúčtování komise za 1 Q 2011.

4) Nové grantové schéma pro kulturu a společenské organizace na rok 2011, organizační pravidla podávání grantů – zpracovala pí. Šebková OŠKT  MU Praha 18.
Přebírání podaných grantů na odboru OŠKT zajistí předseda komise pí. Pospíšilová.

5)  13. 2. 2011 proběhlo jednání s vedoucími společenských organizací ohledně obsahu
       podaných grantů na rok 2011. Komise byla seznámena s návrhy požadavků na
      granty na rok 2011.
      Zajistila: Pospíšilová, Deutsch


6)  Proběhlo jednání s panem Dvořákem  z Ekonom reality s.r.o. Společnost bude v pro krok 2011 požadovat podporu finanční pouze na produkce skupin Watseka a Heligonky. 

7) Rozpočet MČ Praha 18 na podporu kulturní činnosti -  doposud rozpočet doposud není schválen -  granty budou vyhlášeny po schválení rozpočtu MČ Letňany cca do 14-ti dní.

Akce komise kultury
8) Rozlučte se s prázdninami 2011 -  po dohodě s vedoucí OŠKT budou náklady na akci hrazené pouze z financí, které se ušetří z rozpočtu na kulturní činnost. Předběžný rozpočet akce dle roku 2010 činí cca 60 000,- Kč.
      
9) Kinobus, Komise ukládá projednat termín realizace akce
Zajistí: Halamová

10) Letňanská drakyáda, Komise ukládá projednat termín, propagaci,  místo konání a obsah. Místo realizace bude projednáno se zástupcem vedení  letňanského letiště panem Mikuleckým.
 Zajistí:  Šorel, Deutsch
 T: další jednání komise

11) Akce „Rozhlučte se s prázdninami“, komise ukládá navrhnout termín akce, propagaci, místo akce a návrh organizačního týmu.
 Zajistí:  Deutsch
 T: další jednání komise

12)  Kulturní komise doporučuje RMČ, aby v další etapě rekonstrukce sportovní haly Třinecká byla zohledněna absence sálu pro konání kulturních akcí.

13) Pan Šorel ukázal členům Kulturní komise dva první návrhy plastik pamětní desky generála Faitla.

Komise byla ukončena ve 21.30 hodin,
Další jednání komise je naplánováno na 24. 3. 2010 ve 20.00 hodin na radnici MČ Praha 18.

Zapsal:  Olaf Deutsch, člen komise
V Praze 17. 2. 2011

Strana 23 z 24

logob.png

Navštivte také