Bleskovka

Pro milovníky vína, ale nejen pro ně, připravila MČ Praha 18 další ročník oblíbeného Vinobraní. Sklenku lahodného moku při zvuků muziky různých žánrů si můžete vychutnat v sobotu 7. září od 13 hodin na Staré Návsi.V průběhu odpoledne a večera zahraje a zazpívá Cimbálová muzika Professional JMF Music, kapela Flám, skupina Holokrci či Marian Vojtko. Zdroj: MČ Praha 18,  Plakát

 

AC DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je uvedeno v dubnovém vydání Listů, bude se 22. května na Letišti Letňany konat koncert australské skupiny AC/DC. V souvislosti s tím přijala Policie ČR zvláštní bezpečnostní opatření, která se dotknou i dopravy. Čtvrtou květnovou neděli budou posíleny spoje metra C tak, že od 13 do 16 hodin bude interval 3,75 minuty, od 16 do 19 hodin 3 minuty a od 22 hodin dokonce pouze 2,5 minuty, a to až do doby, než bude zajištěn odvoz všech návštěvníků koncertu z Letňan.

Provoz metra i navazujících spojů MHD bude podle potřeby prodloužen. Zároveň budou vytvořena parkovací místa na vybraném pozemku ve Kbelích - kde bude k dispozici cca 5 000 míst, a na ploše u OC Letňany, tady budou moci řidiči využít dalších 1 000 míst. Bude také zajištěno naváděcí značení a budou posíleny sítě jednotlivých mobilních operátorů.
Aby se plánované uzavření pozemních komunikací v den koncertu dotklo letňanských občanů co nejméně, vydá MČ Praha 18 speciální rezidenční kartu, která bude opravňovat její majitele (po vyplnění RZ vozidla) k vjezdu do Letňan. Upozorňujeme motoristy, že Policie ČR bude namátkově kontrolovat trvalé bydliště majitelů karty podle údajů v občanském průkazu.
Rezidenční kartu najdete v květnovém vydání Listů, bude ji také možno vyzvednout v podatelně ÚMČ Praha 18 – po ověření trvalého bydliště žadatele, a to od 2. do 20. května vždy v úředních hodinách.
 Dále bychom chtěli upozornit na to, že v sobotu 21. května se mezi 18. - 22. hodinou uskuteční zvuková zkouška. Jak redakci sdělili odpovědní pracovníci úřadu, pořádající agentura zajistí po skončení koncertu úklid Letňan.

Zdroj:letnany.cz
Ilustrační foto Wikimedia