Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Školství

image 10Drzé děti, agresivní rodiče, nešťastní učitelé. Co se to děje v českých školách? Pedagogové si stěžují na nedostatek úcty vůči svému povolání, ale podle odborníků jen doplácejí na změny společenského trendu, kdy mocenská autorita přestává platit na děti i rodiče. Zoufalý kantor si pak někdy neví rady a někdy to skončí i fackou. Jako v případě ředitele základní školy v Praze 8 s 36letou praxí Miroslava Korandy. Ten dal facku problémovému žákovi poté, co řešil situaci mezi sedmáky. Jeden z nich mu drze odsekl a řediteli vyletěla ruka. Za Korandu se pak v peticích postavili mnozí rodiče i učitelé.

Číst dál: Drzé děti, agresivní rodiče, nešťastní učitelé. Co se to děje v českých školách?

ZS Faitla2 Ředitel školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC RNDr. Pavel Kučera, Ph.D., rezignoval na svou funkci k 21.09.2015. Rada městské části Praha 18 vzala jeho rezignaci na vědomí a děkuje i touto cestou panu řediteli za práci, kterou ve škole odvedl.  Na nejbližším jednání Rady bude předloženo k projednání vyhlášení výběrového řízení na uvolněnou pozici ředitele/ky školy.

Číst dál: Rezignace ředitele ZŠ Rychnovská

praha euCeloměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1805 ze dne 21. 7. 2015 schválila Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016 určené pro neziskové organizace, střediska volného času a neformální skupiny.

Vyhlášené programy:

I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)

III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b)

IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež

V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VII. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VII/a, VII/b, VII/c, VII/d)

VIII. Můj Nápad

Číst dál: Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016

 ZS Faitla2Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Č.j. V Praze dne 19. 5. 2014

Věc: Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů za zachování výuky matematiky dle prof. Hejného jako hlavního způsobu výuky matematiky", kterou škola obdržela dne 23.4.2014

Cílem ředitele školy je sjednocení způsobu výuky v jednotlivých předmětech tak, aby bylo dosaženo logické návaznosti a výuka dosahovala smysluplnějšího a jednotnějšího charakteru s ohledem na skladbu žáků ve škole danou příslušnou spádovou oblastí (nejedná se o výběrovou školu, mnoho cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků průměrných...) a navýšení počtu žáků v budoucích prvních třídách jako důsledku demografického vývoje v Praze. Na základě případů, které ředitel školy řešil s nespokojenými rodiči

Číst dál: Vyjádření ředitele školy ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC k "Petici rodičů

ZS Faitla 3Ředitel školy Pavel Kučera čtyři měsíce po nástupu do funkce rozzlobil rodiče svým rozhodnutím, že zruší alternativní výuku matematiky podle zábavné metody profesora Hejného a na škole se bude vyučovat klasickým způsobem. Nespokojení rodiče poté sepsali petici, ve které vedení školy žádají, aby výuku matematiky nerušilo. Svůj podpis připojilo 166 rodičů. Za rodiče se postavil i starosta Letňan Ivan Kabický, za metodu profesora Hejného zase ministerstvo školství. Rodiče hájí alternativní metodu výuky jako přístupnější i pro děti, které matematika nebaví. "Děti díky této metodě mají matematiku rády, samy nalézají vhodná řešení, učí se argumentovat a prezentovat vlastní názory," tvrdí rodiče v petici. Ředitel školy má opačný názor. Podle něj se Hejného metoda nehodí pro spádovou školu. Nejde podle něj o výběrovou školu, je zde "mnoho cizinců, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků průměrných", jak sdělil rodičům v reakci na petici. Na alternativní výuku si podle něj stěžovali hlavně rodiče dětí, které na jejich školu přestoupily. Slabým místem podle něj je, že na druhém stupni vyučují klasickou metodou, chtěl tedy sjednotit postupy. Dalším důvodem zrušení alternativní výuky je fakt, že Kučera není modernějším metodám příliš nakloněn. "Osobně jsem přesvědčen, že míra dosaženého liberalismu ve školství se podílí na jeho destabilizaci," uvedl ředitel.

Číst dál: Otevřený boj mezi rodiči a ředitelem školy se rozhořel v pražských Letňanech na základní škole...

Strana 2 z 5