Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Školství

Rodičovský příspěvek
Tři podstatné změny v novele zákona se týkají možností přerušení studia. Velmi významná změna zasáhne placení poplatků za studium.
Důležité změny zákona směřující k novým rodičům jsou následující:
msmt_11- Student může přerušit studium na takzvanou „uznanou dobu rodičovství“ – tedy na období mateřské a   rodičovské dovolené. Tato uznaná doba rodičovství může u těhotných studentek začít osm týdnů před plánovaným termínem porodu.
- Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno.
- Studenti (resp. studentky – matky) mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia. Pokud se tedy studentky rozhodnou po porodu zkusit školu zvládnout bez přerušení, zákon jim vychází vstříc alespoň posunutím důležitých termínů.
- Uznaná doba rodičovství se nepočítá do celkové doby studia, ze které se následně počítá poplatek za jeho prodloužení. Období od osmi týdnů před porodem až do třetích narozenin dítěte mají noví rodiče „zdarma“ navíc ke své standardní době studia, ať již mají studium v tomto období přerušené, aktivní nebo ukončené jinak než řádně.
K tomu, aby vám škola uznala výše vypsané nároky, je zapotřebí předložit písemnou žádost a úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte. Těhotné studentky musí přinést kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu a kopii rodného listu dítěte pak dodat nejpozději do dvaceti týdnů po porodu.
Zdroj: NICM
mladezeu_02_3A hýbou se i žáci letňanských základních škol. Pohybové skladby nacvičené v rámci projektu Česko se hýbr ve školách plných zdraví děti předvedou na soutěžní přehlídce, která se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od 10 hodin ve Sport Centru Praha v Letňanech. Přijďte se na ně podívat! Vstup ZDARMA.

{jcomments on}MS_Havirosvska_3Vážení rodiče,  proběhl zápis do mateřských škol, a to v termínu 9. a 10. dubna 2013. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které se zápisem mám :Dle § 34 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 - od počtu výše uvedených dětí se odvíjí počet volných míst v mateřských školách.

 

- O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje dle výše uvedeného zákona pouze ředitel příslušné školy.

- V případě, že si podáte stížnost na nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, na ÚMČ Praha 18 bude prošetřena v zákonném termínu, ale odpověď zní,  že dle zákona č. 561/2004 Sb., o tomto rozhoduje ředitel školy a nikoliv městská část. Žádný z volených zástupců či pracovníků městské části příslušného odboru tuto kompetenci nemá a pokud by tak učinil, porušil by vyšší právní normu, což je zákon č. 561/2004 Sb.

 


V případě, že si budete podávat odvolání proti nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, dovoluji si Vám doporučit:

 

a) odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte vždy řediteli příslušné školy v termínu, který je Vám sdělen, či je stanoven v pravidlech pro přijetí dítěte. Odvolacím místem v případě nepřijetí je Magistrát hlavního města Prahy, nikoliv MČ Praha 18.


b) v případě, že jste podali přihlášky na více škol, odvolávejte se jednotlivě. Hromadné odvolání je neplatné, bude Vám vráceno, a to buď osobně, či na adresu trvalého pobytu, pokud jej zašlete poštou. V případě, že jej omylem zašlete či podáte v podatelně ÚMČ Praha 18 bude postupováno obdobně. Při této prodlevě se Vám krátí čas na podání odvolání v řádném termínu. Každá škola je samostatný právní subjekt – příspěvková organizace.


c) Při psaní odvolání si vezměte na pomoc pravidla pro přijetí, té dané školy, kde se odvoláváte a odvolávejte se na jejich základě. Jednotlivá pravidla se mohou lišit.

V Letňanských listech bylo uveřejněno, že od září 2013 bude otevřena, v I.etapě nová mateřská škola s kapacitou 50 volných míst v ulici Beranových.
Pevně věřím, že i tento relativně malý počet volných míst, pomůže byť malou měrou trochu vyřešit zoufalou situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách.
Investoři, kteří nám tu vesele zastavují zelené plochy a orné půdy si do svých propagačních materiálů dávají, že tu jsou mateřské školy a základní školy?
Nový spoluobyvatelé, pak počítají s tím, že jejich dítě bude bez problémů umístěno do předškolních zařízení, opak je však pravdou.
Teď momentálně je zoufalá situace v předškolních zařízeních, v blízké budoucnosti se tato situace bude opakovat v základních školách.     

Jaroslava Šebková  

ZS_FrycovickaVyužili jsem možnosti webové stránky naší radnice (otázky a odpovědi) a stěžovali  jsme si na přesolené jídlo ve školní jídelně v ZŠ Fryčovická, kterou provozuje zřízená organizace Zařízení skolního stravování  a budeme Vás informovat jak naše stížnost dopadla u nového pana ředitele Vlka.

Dotaz : 

Přesolená rýže ve školní jídelně  (Olaf by SmartSuggestor" id="_GPLITA_0" style="text-decoration: underline;">Deutsch, 07.3.2013 22:24)

Vracím se k problematice školních jídelen. Syn chodí na oběd do ŠJ v ZŠ Fryčovická a neustále si stěžuje na rozvařenou a naprosto přesolenou rýži. Neustále se mluví jak je konzumace soli pro děti škodlivá a přitom stačí jenom málo méně solit. Prosím o odstranění tohoto nedostatku.

Odpovídá: 09.3.2013 , Gerhard
Stížnost předám řediteli ZŠS Letňany.

 

 

Od března 2013 začně pod hlavičkou občanského sdružení Zdravé letňany  o.s.  funfovat Informační centrum pro mládež  Letňany (dále ICM ) .

ICM  Letňany  je pracoviště, které bude poskytovat  mladým lidem informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.   ICM  Letňany  je metodicky podřízeno Národnímu informačnímu  centru pro mládež se sídlem v Praze a volně spolupracuje se  ostatními  informačními  centry pro mládež v České republice. ICM Letňany  bylo zřízeno po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302.

Pracoviště  ICM Letňany můžete navštívit  každé pondělí   od  15.00 do 18.00 hodin
Prostor Letňany, Křivoklátská 302

Otevírací doba:
Provozuje: SÉVA PURA s.r.o.
Kontakt:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.prostorletnany.cz/Kontak:

Další informace zde

 
 

Strana 4 z 5