Bleskovka

vánoční polévka 2018

Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a přijďte v pátek 21. prosince po 16. hodině na Nový vstup do Letňan u Penny Marketu. Můžete tu ochutnat vynikající rybí polévku a boršč, popovídat si se zástupci vedení městské části a poslechnout pár krásných českých koled!

Zdroj: letnany.cz

Školství

mladezeu_02_3A hýbou se i žáci letňanských základních škol. Pohybové skladby nacvičené v rámci projektu Česko se hýbr ve školách plných zdraví děti předvedou na soutěžní přehlídce, která se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od 10 hodin ve Sport Centru Praha v Letňanech. Přijďte se na ně podívat! Vstup ZDARMA.

{jcomments on}MS_Havirosvska_3Vážení rodiče,  proběhl zápis do mateřských škol, a to v termínu 9. a 10. dubna 2013. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které se zápisem mám :Dle § 34 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 - od počtu výše uvedených dětí se odvíjí počet volných míst v mateřských školách.

 

- O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje dle výše uvedeného zákona pouze ředitel příslušné školy.

- V případě, že si podáte stížnost na nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, na ÚMČ Praha 18 bude prošetřena v zákonném termínu, ale odpověď zní,  že dle zákona č. 561/2004 Sb., o tomto rozhoduje ředitel školy a nikoliv městská část. Žádný z volených zástupců či pracovníků městské části příslušného odboru tuto kompetenci nemá a pokud by tak učinil, porušil by vyšší právní normu, což je zákon č. 561/2004 Sb.

 


V případě, že si budete podávat odvolání proti nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, dovoluji si Vám doporučit:

 

a) odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte vždy řediteli příslušné školy v termínu, který je Vám sdělen, či je stanoven v pravidlech pro přijetí dítěte. Odvolacím místem v případě nepřijetí je Magistrát hlavního města Prahy, nikoliv MČ Praha 18.


b) v případě, že jste podali přihlášky na více škol, odvolávejte se jednotlivě. Hromadné odvolání je neplatné, bude Vám vráceno, a to buď osobně, či na adresu trvalého pobytu, pokud jej zašlete poštou. V případě, že jej omylem zašlete či podáte v podatelně ÚMČ Praha 18 bude postupováno obdobně. Při této prodlevě se Vám krátí čas na podání odvolání v řádném termínu. Každá škola je samostatný právní subjekt – příspěvková organizace.


c) Při psaní odvolání si vezměte na pomoc pravidla pro přijetí, té dané školy, kde se odvoláváte a odvolávejte se na jejich základě. Jednotlivá pravidla se mohou lišit.

V Letňanských listech bylo uveřejněno, že od září 2013 bude otevřena, v I.etapě nová mateřská škola s kapacitou 50 volných míst v ulici Beranových.
Pevně věřím, že i tento relativně malý počet volných míst, pomůže byť malou měrou trochu vyřešit zoufalou situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách.
Investoři, kteří nám tu vesele zastavují zelené plochy a orné půdy si do svých propagačních materiálů dávají, že tu jsou mateřské školy a základní školy?
Nový spoluobyvatelé, pak počítají s tím, že jejich dítě bude bez problémů umístěno do předškolních zařízení, opak je však pravdou.
Teď momentálně je zoufalá situace v předškolních zařízeních, v blízké budoucnosti se tato situace bude opakovat v základních školách.     

Jaroslava Šebková  

ZS_FrycovickaVyužili jsem možnosti webové stránky naší radnice (otázky a odpovědi) a stěžovali  jsme si na přesolené jídlo ve školní jídelně v ZŠ Fryčovická, kterou provozuje zřízená organizace Zařízení skolního stravování  a budeme Vás informovat jak naše stížnost dopadla u nového pana ředitele Vlka.

Dotaz : 

Přesolená rýže ve školní jídelně  (Olaf by SmartSuggestor" id="_GPLITA_0" style="text-decoration: underline;">Deutsch, 07.3.2013 22:24)

Vracím se k problematice školních jídelen. Syn chodí na oběd do ŠJ v ZŠ Fryčovická a neustále si stěžuje na rozvařenou a naprosto přesolenou rýži. Neustále se mluví jak je konzumace soli pro děti škodlivá a přitom stačí jenom málo méně solit. Prosím o odstranění tohoto nedostatku.

Odpovídá: 09.3.2013 , Gerhard
Stížnost předám řediteli ZŠS Letňany.

 

 

Od března 2013 začně pod hlavičkou občanského sdružení Zdravé letňany  o.s.  funfovat Informační centrum pro mládež  Letňany (dále ICM ) .

ICM  Letňany  je pracoviště, které bude poskytovat  mladým lidem informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.   ICM  Letňany  je metodicky podřízeno Národnímu informačnímu  centru pro mládež se sídlem v Praze a volně spolupracuje se  ostatními  informačními  centry pro mládež v České republice. ICM Letňany  bylo zřízeno po dohodě s organizací SÉVA PURA s.r.o  v letňanské provozovně Prostor Letňany, Křivoklátská 302.

Pracoviště  ICM Letňany můžete navštívit  každé pondělí   od  15.00 do 18.00 hodin
Prostor Letňany, Křivoklátská 302

Otevírací doba:
Provozuje: SÉVA PURA s.r.o.
Kontakt:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.prostorletnany.cz/Kontak:

Další informace zde

 
 

Vážení rodiče,
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 18 byla zřízena příspěvková organizace Zařízení školního stravování v Letňanech, která započne svou činnost od 1.1.2010. Tato organizace je z hlediska existence nová, ale její náplň je všem dlouho známá. Jedná se o činnost školních jídelen, které v rámci základní školní docházky využívají vaše děti.

 

Městská část Praha 18 velice rozumně odlehčila základním školám v Letňanech tím, že jim výše zmíněným krokem odebrala každodenní starosti s jídlem, a proto se zejména ředitelé základních škol mohou po novém roce soustředit na svou hlavní pracovní náplň, tedy vedení školy a s tím spojené vzdělávání a výchovu dětí, aniž by se museli rozptylovat problémy souvisejícími s provozem školní jídelny, jak tomu bylo dosud.

 

Na druhou stranu spolu se vznikem nové příspěvkové organizace Zařízení školního stravování v Letňanech kolují již delší dobu zprávy o tom, že osamostatnění školních jídelen s sebou přinese zhoršení kvality jídel eventuelně rušení jídelen a dovoz potravin odjinud. Rád bych tyto "zvěsti" uvedl na pravou míru. Tato organizace vznikla právě proto, aby kvalitu školního stravování zlepšila a zefektivnila. Školní jídelny ZŠ Fryčovická, ZŠ Rychnovská a ZŠ Tupolevova budou tvořit páteř nové příspěvkové organizace. Tím, že dojde ke sloučení uvedených školních jídelen, dojde k mnoha administrativním a technickohospodářským úsporám, které budou investovány do zlepšení kvality jídel a do případného rozšíření činnosti školních jídelen tak, aby například bylo možné ve škole odebírat svačiny. Jako rodiče jistě víte, že žáci nejsou zcela spokojeni s některými jídly, některé pokrmy by raději měli častěji, některé vůbec a některé jim zcela chybí. Obědy se musí vařit podle právních předpisů, které definují stravovací a finanční limity jednotlivých jídel, a to zejména s důrazem na zdravou, vyváženou a čerstvou stravu podle norem určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Neříkám však, že dojde ke zlevnění obědů.

 

Zařízení školního stravování v Letňanech sjednotí stávající stravovací systém ve všech letňanských základních školách s přihlédnutím na místní specifika a dá každému žákovi možnost výběru ze dvou jídel. Celkový systém objednávání, placení a odhlašování stravy zůstane obdobný jako dnes. Změní se pouze příjemce, kterým již nebude škola, ale Zařízení školního stravování.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně stravování, obraťte se prosím na mě. O dalších organizačních záležitostech vás budu průběžně informovat.

 


S pozdravem

 


David Červenka
Ředitel příspěvkové organizace rozhodně nejenom nezlepšila kvalitu jídla ve školních jídelnách ale a to si spočítá i žák prvního stupně  zákldní školy

 

Vyjádření Olafa Deutscha

Tento  experiment naší radnice nejenom nezkvalitnit jídlo ve školních jídelnách, ale určitě nemůže přinést  jinou žádnou administrativní ani technickohosporářskou úsporu,  jak píše pan ředitel Červenka ńa své webové stránce.  Nechápu,  jakým způsobem může dojít dle ředitele Červenky k   úsporám.   Provoz je stejný,  náklady na opravy musí být rovněž stejné, náklady na energie jsou také stejné.  Dochází ke mzdovým úsporám?  Říkám, že ne.    V zařízení pracuje oproti původnímu stavu  navíc jeden ředitel a také jeho asistentka (řádově to znamené 1 mil Kč navíc ve mzdových prostředcích ročně - je to úspora?).  A dále je také nutné  navíc uhradit  dozor ve školních jídelnách.  (pozn. dřívě dozor běžně zajištovali  účitelé ) To ovšem nevím zda je dozor je hrazen ze mzdových prostředků,  nebo jsou to externí pracovníci hrazení z provozního rozpočtu zařízení.  Je ovšem jasné, že k úsporám nedochází a také nikdy nedojde.  Možná se zlevní  pro žáky a učitele úhrada za jídlo? Také ne, protože v bodoucnu  možná dojde i na zdražení obědů a to především pro účitele, protože oni nodostávají  dotaci na jídlo jako žáci. Tak proč se vlastně tento experiment  uskutečnil?  Co nám vlastně tato změna ve školních jídelnách  přinese?  NIC  Jenom větší náklady,  které ovšem uhradí jako vždy daňový poplatník. 

Strana 4 z 5