Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Školství

matepravovedet• tehdejší starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický se rozhodl, že odejme školám školní jídelny a udělá z nich Zařízení školního stravování. Přes veškeré připomínky a námitky ze strany tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a auditora, že tak je to postaveno je realizace, jednak skoro neuskutečnitelná, a to hlavně oddělením energií, prostor, delimitace zaměstnanců, ale hlavně neschopnosti zařízení být finančně soběstačné s nárůstem pracovníků vedení. Krom toho organizace by musela platit DPH, na něž si při skromných finančních prostředcích, které se školským zařízením vydělá ve vedlejší hospodářské činnosti, prostě nemá.
• Žádné tabulky s porovnání a výpočtem nákladů a argumenty výše jmenovaných jej neodvrátili od jeho vize, která již od začátku byla chybná a zakládala se na osobním umanutosti, nebyli dost dobré. Dokonce osobně vedl kampaň pro rodiče na školách jaké to přinese pro všechny výhody.
• Vzhledem k tomu, že každý úředník je povinen dle organizačního řádu plnit příkazy nadřízeného, tak se konalo.
• Za neuvěřitelných podmínek, kdy neuvolněná zástupkyně starosty prohlásila, že s tím nechce mít nic společného, ač školství a školská zařízení by měla mít ve své kompetenci ona, zaujala pozici mrtvého brouka. Přitom jí byly veškeré informace poskytnuty i s jasným stanoviskem vedoucí odboru školství, že to není dobrý nápad a špatně to dopadne.
• Právní oddělení sice dostalo za úkol spolupracovat s OŠKT ve všech směrech, pouze došlo o patro níž a žádalo podklady pro delimitaci a zřizovací listinu po výše dotčeném odboru, neboť nebylo schopné to vyřešit (právní služby pro ÚMČ Praha 18 zajišťovala a zajišťuje firma, kde má svůj podíl bývalý starosta MČ Praha 18 na základě velmi tučné mandátní smlouvy). Tak vedoucí hledala, pátrala, volala na všechny strany, psala e-mil s dotazy a prosbami o pomoc, aby se paskvilu zvaném Zařízení školního stravování vdechl život.
• Všichni, kterých se dotazovala i MHMP ji od oddělení ŠJ od škol zrazovali, poslední odpor kladla starostovi ještě v září 2009, vše marné. Mgr. Kabický ji neustále ujišťoval, že s řízení ŠJ nebude mít žádné problémy, vše zařídí ředitel.
• Další odbory, které byly vedoucí OŠKT osloveny se problematice takřka nevěnovali a směrem k vedení projevovali servilní nadšení z nově vznikající organizace.
• Když se konal konkurs, který si vedl sám pan starosta.  Vedoucí chtěla konkurs zrušit, ale byla přesvědčena ostatními členy o opaku. Na základě konkursního řízení jmenovala rada MČ Praha 18 do funkce ředitele absolventa odboru politologie a vzorného člena místní ODS Mgr. Davida Červenku, čili člověka bez jakýchkoliv zkušeností, ale dobře zapsaného nahoře, později se proslýchalo, že je se starostou nějak spřízněn?
• Když 1.1.2010 začalo samostatné Zařízení školního stravování v Letňanech fungovat pronesla vedoucí odboru školství tuto památnou větu:„Tohle za dva roky skončí velkým průšvihem“ (to poslední slovo bylo daleko vulgárnější).

Číst dál: Zařízení školního stravování – fáze III. Odhalená pravda – krok po kroku

 

TomikZápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2014/15 bude probíhat na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 18, ve dnech úterý 4. února a středa 5. února 2014.
Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol:
ZŠ a MŠ Tupolevova: Dobratická 525, 199 00 Praha-Letňany, www.tupolevka.cz
ZŠ a MŠ Generála Františka Fajtla DFC: Rychnovská 350, 199 00 Praha -Letňany, www.zsfajtla.cz
ZŠ a MŠ Fryčovická: Fryčovická 462, 199 00 Praha-Letňany, www.zsfrycovicka.cz
K zápisům je nutné přinést rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.

 

 

slun nove aktualKlub Slunečnice nabízí program „Schůdek do školky“ ve kterém  si děti v krátkém programu s paní učitelkou připravují na pravidelnou docházku do školky.
Další informace naleznete na internotových stránkách Klubu Slunečnice zde
 
 

 

 

Kbicka Garhard 2 cr V roce 2009 začal tehdejší a od 13.9.2013 i nynější starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický  prosazovat „úžasnou věc“, odejmout školám jejich školní jídelny a spojit je do další příspěvkové organizace.
 
Co to mělo přinést:
- zbavení odpovědnosti ředitelů za „spotřební koše“ ve školních jídelnách (tento problém se řešil za deset let, co si pamatuji pouze 1 či 2x), starostí o ŠJ, aby se mohli více věnovat škole a výuce
- zlevnění cen obědů ve všech kategoriích, pro které jídelny vařily
- jednotné dodavatelsko - spotřebitelské vztahy 
- zvýšení kvality jídel a rozšíření poskytovaných služeb ( snídaně, zdravé svačiny, výběr ze tří jídel v každé provozovně)
- nezvýšení finančních nákladů a nákladů na energie
 
 
Co to přineslo:
Číst dál: Co nám přinesla organizace Zařízení školního stravování v Letňanech v období 2010 - 2012
MS Priborska 2Rodiče předškoláků, nepřehlédněte!
Vedení městské části Praha 18 opět vychází vstříc všem zaměstnaným rodičům a zajistilo v letňanských mateřských školách provoz o letních prázdninách.
Všechny mateřinky budou zavřené pouze poslední srpnový týden, tedy od 26. do 30. srpna 2013.
MŠ Havířovská: otevřeno 1. 7. až 12. 7.
MŠ Příborská: otevřeno 15. 7. až 26. 7.
MŠ Malkovského: otevřeno 29. 7. až 9. 8.
MŠ Rychnovská: otevřeno 12. 8. až 23. 8.
Bc. Marcela Horešovská, odd. školství
Zdroj: letnany.cz

Strana 3 z 5