Bleskovka

Za součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 18 bude v roce 2018 organizován sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Podrobné informace najdete na webových stránkách radnice městské části Letňany. ZDE

Školství

 

slun nove aktualKlub Slunečnice nabízí program „Schůdek do školky“ ve kterém  si děti v krátkém programu s paní učitelkou připravují na pravidelnou docházku do školky.
Další informace naleznete na internotových stránkách Klubu Slunečnice zde
 
 

 

 

Kbicka Garhard 2 cr V roce 2009 začal tehdejší a od 13.9.2013 i nynější starosta MČ Praha 18 Mgr. Ivan Kabický  prosazovat „úžasnou věc“, odejmout školám jejich školní jídelny a spojit je do další příspěvkové organizace.
 
Co to mělo přinést:
- zbavení odpovědnosti ředitelů za „spotřební koše“ ve školních jídelnách (tento problém se řešil za deset let, co si pamatuji pouze 1 či 2x), starostí o ŠJ, aby se mohli více věnovat škole a výuce
- zlevnění cen obědů ve všech kategoriích, pro které jídelny vařily
- jednotné dodavatelsko - spotřebitelské vztahy 
- zvýšení kvality jídel a rozšíření poskytovaných služeb ( snídaně, zdravé svačiny, výběr ze tří jídel v každé provozovně)
- nezvýšení finančních nákladů a nákladů na energie
 
 
Co to přineslo:
Číst dál: Co nám přinesla organizace Zařízení školního stravování v Letňanech v období 2010 - 2012
MS Priborska 2Rodiče předškoláků, nepřehlédněte!
Vedení městské části Praha 18 opět vychází vstříc všem zaměstnaným rodičům a zajistilo v letňanských mateřských školách provoz o letních prázdninách.
Všechny mateřinky budou zavřené pouze poslední srpnový týden, tedy od 26. do 30. srpna 2013.
MŠ Havířovská: otevřeno 1. 7. až 12. 7.
MŠ Příborská: otevřeno 15. 7. až 26. 7.
MŠ Malkovského: otevřeno 29. 7. až 9. 8.
MŠ Rychnovská: otevřeno 12. 8. až 23. 8.
Bc. Marcela Horešovská, odd. školství
Zdroj: letnany.cz
Rodičovský příspěvek
Tři podstatné změny v novele zákona se týkají možností přerušení studia. Velmi významná změna zasáhne placení poplatků za studium.
Důležité změny zákona směřující k novým rodičům jsou následující:
msmt_11- Student může přerušit studium na takzvanou „uznanou dobu rodičovství“ – tedy na období mateřské a   rodičovské dovolené. Tato uznaná doba rodičovství může u těhotných studentek začít osm týdnů před plánovaným termínem porodu.
- Student má právo požádat o opětovný zápis do studia dříve, než uplyne doba, po kterou bylo toto studium přerušeno.
- Studenti (resp. studentky – matky) mají nárok na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností (pro postup do dalšího semestru) o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené, pokud nevyužijí přerušení studia. Pokud se tedy studentky rozhodnou po porodu zkusit školu zvládnout bez přerušení, zákon jim vychází vstříc alespoň posunutím důležitých termínů.
- Uznaná doba rodičovství se nepočítá do celkové doby studia, ze které se následně počítá poplatek za jeho prodloužení. Období od osmi týdnů před porodem až do třetích narozenin dítěte mají noví rodiče „zdarma“ navíc ke své standardní době studia, ať již mají studium v tomto období přerušené, aktivní nebo ukončené jinak než řádně.
K tomu, aby vám škola uznala výše vypsané nároky, je zapotřebí předložit písemnou žádost a úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte. Těhotné studentky musí přinést kopii těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným datem porodu a kopii rodného listu dítěte pak dodat nejpozději do dvaceti týdnů po porodu.
Zdroj: NICM
mladezeu_02_3A hýbou se i žáci letňanských základních škol. Pohybové skladby nacvičené v rámci projektu Česko se hýbr ve školách plných zdraví děti předvedou na soutěžní přehlídce, která se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od 10 hodin ve Sport Centru Praha v Letňanech. Přijďte se na ně podívat! Vstup ZDARMA.

Strana 3 z 5

logob.png

Navštivte také