Bleskovka

Dobrý den,

 dovoluji si Vás jménem pana radního pozvat k projednání aktuální situace sportovního areálu SK Prosek, a to dne 16. 7. v 16.30 na Novou radnici, Mariánské náměstí 2, místnost 135.

 S pozdravem

Mgr. Lucie Charvátová, M.A.

asistent radního

 

{jcomments on}MS_Havirosvska_3Vážení rodiče,  proběhl zápis do mateřských škol, a to v termínu 9. a 10. dubna 2013. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti, které se zápisem mám :Dle § 34 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 - od počtu výše uvedených dětí se odvíjí počet volných míst v mateřských školách.

 

- O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje dle výše uvedeného zákona pouze ředitel příslušné školy.

- V případě, že si podáte stížnost na nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, na ÚMČ Praha 18 bude prošetřena v zákonném termínu, ale odpověď zní,  že dle zákona č. 561/2004 Sb., o tomto rozhoduje ředitel školy a nikoliv městská část. Žádný z volených zástupců či pracovníků městské části příslušného odboru tuto kompetenci nemá a pokud by tak učinil, porušil by vyšší právní normu, což je zákon č. 561/2004 Sb.

 


V případě, že si budete podávat odvolání proti nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání, dovoluji si Vám doporučit:

 

a) odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte vždy řediteli příslušné školy v termínu, který je Vám sdělen, či je stanoven v pravidlech pro přijetí dítěte. Odvolacím místem v případě nepřijetí je Magistrát hlavního města Prahy, nikoliv MČ Praha 18.


b) v případě, že jste podali přihlášky na více škol, odvolávejte se jednotlivě. Hromadné odvolání je neplatné, bude Vám vráceno, a to buď osobně, či na adresu trvalého pobytu, pokud jej zašlete poštou. V případě, že jej omylem zašlete či podáte v podatelně ÚMČ Praha 18 bude postupováno obdobně. Při této prodlevě se Vám krátí čas na podání odvolání v řádném termínu. Každá škola je samostatný právní subjekt – příspěvková organizace.


c) Při psaní odvolání si vezměte na pomoc pravidla pro přijetí, té dané školy, kde se odvoláváte a odvolávejte se na jejich základě. Jednotlivá pravidla se mohou lišit.

V Letňanských listech bylo uveřejněno, že od září 2013 bude otevřena, v I.etapě nová mateřská škola s kapacitou 50 volných míst v ulici Beranových.
Pevně věřím, že i tento relativně malý počet volných míst, pomůže byť malou měrou trochu vyřešit zoufalou situaci s nedostatkem volných míst v mateřských školách.
Investoři, kteří nám tu vesele zastavují zelené plochy a orné půdy si do svých propagačních materiálů dávají, že tu jsou mateřské školy a základní školy?
Nový spoluobyvatelé, pak počítají s tím, že jejich dítě bude bez problémů umístěno do předškolních zařízení, opak je však pravdou.
Teď momentálně je zoufalá situace v předškolních zařízeních, v blízké budoucnosti se tato situace bude opakovat v základních školách.     

Jaroslava Šebková