Bleskovka

Pro milovníky vína, ale nejen pro ně, připravila MČ Praha 18 další ročník oblíbeného Vinobraní. Sklenku lahodného moku při zvuků muziky různých žánrů si můžete vychutnat v sobotu 7. září od 13 hodin na Staré Návsi.V průběhu odpoledne a večera zahraje a zazpívá Cimbálová muzika Professional JMF Music, kapela Flám, skupina Holokrci či Marian Vojtko. Zdroj: MČ Praha 18,  Plakát

 

Vážení rodiče,
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 18 byla zřízena příspěvková organizace Zařízení školního stravování v Letňanech, která započne svou činnost od 1.1.2010. Tato organizace je z hlediska existence nová, ale její náplň je všem dlouho známá. Jedná se o činnost školních jídelen, které v rámci základní školní docházky využívají vaše děti.

 

Městská část Praha 18 velice rozumně odlehčila základním školám v Letňanech tím, že jim výše zmíněným krokem odebrala každodenní starosti s jídlem, a proto se zejména ředitelé základních škol mohou po novém roce soustředit na svou hlavní pracovní náplň, tedy vedení školy a s tím spojené vzdělávání a výchovu dětí, aniž by se museli rozptylovat problémy souvisejícími s provozem školní jídelny, jak tomu bylo dosud.

 

Na druhou stranu spolu se vznikem nové příspěvkové organizace Zařízení školního stravování v Letňanech kolují již delší dobu zprávy o tom, že osamostatnění školních jídelen s sebou přinese zhoršení kvality jídel eventuelně rušení jídelen a dovoz potravin odjinud. Rád bych tyto "zvěsti" uvedl na pravou míru. Tato organizace vznikla právě proto, aby kvalitu školního stravování zlepšila a zefektivnila. Školní jídelny ZŠ Fryčovická, ZŠ Rychnovská a ZŠ Tupolevova budou tvořit páteř nové příspěvkové organizace. Tím, že dojde ke sloučení uvedených školních jídelen, dojde k mnoha administrativním a technickohospodářským úsporám, které budou investovány do zlepšení kvality jídel a do případného rozšíření činnosti školních jídelen tak, aby například bylo možné ve škole odebírat svačiny. Jako rodiče jistě víte, že žáci nejsou zcela spokojeni s některými jídly, některé pokrmy by raději měli častěji, některé vůbec a některé jim zcela chybí. Obědy se musí vařit podle právních předpisů, které definují stravovací a finanční limity jednotlivých jídel, a to zejména s důrazem na zdravou, vyváženou a čerstvou stravu podle norem určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Neříkám však, že dojde ke zlevnění obědů.

 

Zařízení školního stravování v Letňanech sjednotí stávající stravovací systém ve všech letňanských základních školách s přihlédnutím na místní specifika a dá každému žákovi možnost výběru ze dvou jídel. Celkový systém objednávání, placení a odhlašování stravy zůstane obdobný jako dnes. Změní se pouze příjemce, kterým již nebude škola, ale Zařízení školního stravování.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně stravování, obraťte se prosím na mě. O dalších organizačních záležitostech vás budu průběžně informovat.

 


S pozdravem

 


David Červenka
Ředitel příspěvkové organizace rozhodně nejenom nezlepšila kvalitu jídla ve školních jídelnách ale a to si spočítá i žák prvního stupně  zákldní školy

 

Vyjádření Olafa Deutscha

Tento  experiment naší radnice nejenom nezkvalitnit jídlo ve školních jídelnách, ale určitě nemůže přinést  jinou žádnou administrativní ani technickohosporářskou úsporu,  jak píše pan ředitel Červenka ńa své webové stránce.  Nechápu,  jakým způsobem může dojít dle ředitele Červenky k   úsporám.   Provoz je stejný,  náklady na opravy musí být rovněž stejné, náklady na energie jsou také stejné.  Dochází ke mzdovým úsporám?  Říkám, že ne.    V zařízení pracuje oproti původnímu stavu  navíc jeden ředitel a také jeho asistentka (řádově to znamené 1 mil Kč navíc ve mzdových prostředcích ročně - je to úspora?).  A dále je také nutné  navíc uhradit  dozor ve školních jídelnách.  (pozn. dřívě dozor běžně zajištovali  účitelé ) To ovšem nevím zda je dozor je hrazen ze mzdových prostředků,  nebo jsou to externí pracovníci hrazení z provozního rozpočtu zařízení.  Je ovšem jasné, že k úsporám nedochází a také nikdy nedojde.  Možná se zlevní  pro žáky a učitele úhrada za jídlo? Také ne, protože v bodoucnu  možná dojde i na zdražení obědů a to především pro účitele, protože oni nodostávají  dotaci na jídlo jako žáci. Tak proč se vlastně tento experiment  uskutečnil?  Co nám vlastně tato změna ve školních jídelnách  přinese?  NIC  Jenom větší náklady,  které ovšem uhradí jako vždy daňový poplatník.