Bleskovka

Dobrý den,

 dovoluji si Vás jménem pana radního pozvat k projednání aktuální situace sportovního areálu SK Prosek, a to dne 16. 7. v 16.30 na Novou radnici, Mariánské náměstí 2, místnost 135.

 S pozdravem

Mgr. Lucie Charvátová, M.A.

asistent radního

 

Rada MČ Praha 18 na svém jednání dne 14. 3. 2011 odvolala ředitele ZŠ a MŠ
Fryčovická Mgr. Petra Bezděku s účinností od 15. 3. 2011. Důvodem odvolání byla negativní zjištění  při veřejnoprávní kontrole v roce 2010 (kontrolovaným rokem byl rok 2009) a při mimořádné kontrole v roce 2011 (kontrolovaným obdobím bylo září až prosinec 2010).

V rámci poslední mimořádné kontroly byly zjištěny též personální nedostatky v obsazení vedení školy, a to na úseku hospodaření a účetnictví. Ze strany pana ředitele tím došlo k závažnému porušení právních povinností. Městská část Praha 18 je zřizovatelem všech základních škol na území Letňan a má mimořádný zájem na jejich řádném chodu. Od roku 2006 došlo ze strany zřizovatele k velkým investicím do ZŠ a MŠ Fryčovická, jejich celková výše dosáhla 7 152 521 Kč. V roce 2010 byla zrekonstruována Mateřská škola v Havířovské ulici za 24 040 244 Kč. V září t. r. zde budou otevřena další dvě nová oddělení. Dále byly vykoupeny pozemky pod ZŠ a MŠ Fryčovická za částku vyšší než 20 milionů korun. Po odvolání Mgr. Bezděky byla vedením školy pověřena zástupkyně ředitele Mgr. Radka Šillerová, která v současné době úzce spolupracuje s MČ Praha 18 a společně s ostatními učiteli, od nichž má plnou podporu, zajišťuje bezproblémový chod
výchovně vzdělávacího procesu. Odbor školství, kultury a tělovýchovy ÚMČ již připravuje konkurzní řízení tak, aby nový ředitel mohl být jmenován Radou městské části na zasedání dne 8. 6. 2011 a ujal se své funkce od 1. 7. 2011.
Odbor školství,
kultury a tělovýchovy

Zdroj : Letňanské listy 04 2011