Bleskovka

Oznámení občanům
využívání velkoobjemových kontejnerů
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
na leden 2018

Další informace :ZDE

Životní prostředí

Bohužel velmi smutná zpráva o výsledku sčítání syslů v NPP Letiště Letňany v roce 2013.  V letňanech pravděpodobně žije již  pouze 40  syslů.   

sysel-obecny-107-150x150V roce 2009  činil odhad počtu syslů v Letňanech 600 jedinců. Od té doby ale populace stále klesá, nejvýrazněji v posledních dvou letech. Loni pravděpodobně syslům hodně uškodilo počasí – dlouhá zima a poměrně krátce na to dlouhotrvající deště. Začátkem února 2013 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců.    Výsledný odhad početnosti za rok 2013 je opravdu smutný: 40 jedinců.  Přátelé syslů nezoufejte jsou známe  i případy, kdy se kolonie syslů během několika let mnohonásobně zvětšila (např. na letišti v Miroslavi z odhadu 10 na 220 jedinců během 6 let), tak snad se situace obrátí i v Letňanech.„ Nelze tedy než jen doufat, že mají odborníci pravdu a trend se začne od letošního roku opět obracet k lepšímu.

Další podrobné informace k letňanským syslům najdete na webové stánce: ikforum

Sysli-graf 2013b-1024x640

 

 

val mal 5MČ Letňany v rámci podpory zachování zeleně Valu Malkovského, který plní  ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského   zajistí  na základě doporučení Komise životního prostředí  ze dne 9. 9. 2013 nutnou údržbu a  dosadbu ozelenění  valu např. habrem. 
Číst dál: Val u ulice Malkovského bude doplněn novou zelení
matepravovedetMěstská část Praha 18 avizovala  již v roce 2010 projekt, přinášející do naší městské části evropské peníze na likvidaci starých ekologických zátěží.  Hlavním cílem tohoto avizovaného  projektu  bylo,  zbavit podzemní vodu v Letňanech nebezpečného znečištění z průmyslových podniků.  Občanské sdružení Zdavé Letňany o. s.  se  bude ptát vedení radnice a položí tyto otázky:
 
 
 
 
 
 
- je již  vypracovaná analíza rizik kontaminovaného územi v k.ú.Letňany, Čakovice, Miškovice
a jaká je kontaminace podzemních vod v Letňanech
- jak dále bude řešit  stávající  vedení Radnice MČ Prahy  18 problém  starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.
Číst dál: Stará ekologická zátěž v Letňanech
odpad 4Většina z nás každý den vyhodí do koše aspoň jednu malou drobnost, každý z nás platí každoročně poplatky za svoz komunálního odpadu. Za naši pětistovku až tisícovku ročně se město nebo obec, často prostřednictvím odpadové firmy, postará o přemístění odpadu z našich popelnic jinam. Obvykle bohužel na skládky či do spaloven. Co vytřídíme do barevných kontejnerů, pak putuje k dalšímu zpracování, město za separované suroviny získá peníze a může je použít třeba na snížení poplatku za popelnice.
Číst dál: Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?
Nově vyhlášený dotační program Nová zelená úsporám otevírá zájemcům možnost provést potřebná opatření ke snížení energetické náročnosti rodinných domů. Výběr vhodného typu moderního vytápění, tepelných čerpadel, efektivnějšího využívání obnovitelných zdrojů energie a poradenství ohledně státních dotací – taková je nabídka hlavních témat blížícího se veletrhu FOR THERM.
 
mix globus 01 1-150x225Již 4. ročník této akce zaměřené na vytápění, alternativní energetické zdroje energie a vzduchotechniku proběhne v rámci podzimních veletrhů FOR ARCH ve dnech 17. až 21. září 2013. Generálním partnerem akce se stal Státní fond životního prostředí. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA se souběžně uskuteční také veletrhy FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE.
Kotlíkové dotace od A do Z v expozici Klastru Česká peleta. Podzimní veletrhy nabídnou návštěvníkům také služby Poradenského centra, kde se mohou lidé informovat o dostupné státní podpoře, např. Nová zelená úsporám či Kotlíkové dotace. Právě v podpoře zavádění ekologičtějších kotlů do domácností chce Ministerstvo životního prostředí pokračovat i letos. Další dotační výzva však s sebou přináší i změny, např. rozšíří se na další typy kotlů (zplynovací a plynové), výše dotace se pro různé druhy kotlů zvýší z původních 40 tisíc až na 60 tisíc Kč a výměna kotlů bude v průměru podporována 50 % pořizovací ceny nového kotle. Pro Moravskoslezský kraj potýkající se s dlouhodobě špatným stavem ovzduší se dotační program otevírá již počtvrté, nově budou moci zažádat i obyvatelé Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zorientovat se v podmínkách čerpání podpory a parametrech, jež musí splňovat nový kotel, pomohou návštěvníkům FOR THERM odborníci z Klastru Česká peleta. Na veletrhu na ploše přesahující 200 m2 připraví klastr rozsáhlou prezentaci až 30 českých i zahraničních automatických kotlů a kamen na dřevěná paliva. „Zájemcům nabídneme také poradenství, k dispozici jim po celou dobu veletrhu budou specialisté z 11 členských firem Klastru Česká peleta na 11 informačních stáncích. Vzhledem k tomu, že nová výzva na Kotlíkové dotace se od července otevře také pro střední Čechy, kde se nachází nejvíce kotlů na tuhá paliva z celé republiky, očekáváme velký zájem právě o toto téma,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. V expozici se budou moci návštěvníci dále seznámit s novinkami např. od tradičního českého výrobce peletových kotlů Ponast, dále se představí společnosti OPOP a Verner vyrábějící kotle na biomasu, BENEKOVterm dodávající kotle na pelety, obilí a dřevní štěpku apod. K vidění zde budou i dopravní systémy a sila na bezobslužné doplňování paliva do kotlů nebo pelety nejvyšší kvality s certifikací ENplus a různé typy dřevěných briket.
Zdroj: for therm

Strana 2 z 4

logob.png

Navštivte také