Bleskovka

Zastupitelé schválili všechny návrhy na obsazení míst v Radě MČ Praha 18, které předložila koalice složená z ODS a Svobodných, ANO, ODA a TOP 09. Starostou Letňan tak byl zvolen Zdeněk Kučera (ANO), v radě ho na pozici místostarosty doplní Pavel Sehnal (ODA), Ondřej Lněnička (ODS a Svobodní) a Iveta Lojková (TOP09), pátým členem rady byl zvolen Martin Halama z ODS a Svobodní.

Životní prostředí

letit

Počátkem února 2012 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců. V loňském roce bylo množství syslů v Letňanech zhruba stejné jako na počátku sledovaného období. Početnost syslů kulminovala v roce 2008 a od té doby se plynule snižuje. Příčin poklesu může být celá řada, ale na jednu z nich jsme upozornili předloni.  V prosinci 2007  změnily pozemky letiště majitele a ten zakázal vstup na své pozemky myslivecké stráži (MS), která do té doby prováděla regulaci škodné (hlavně lišek, které stejně jako psi vyhrabávají syslí nory) a odchyt kočet.

Z diskuse na Facebooku Záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zdálo, že člen týmu ZP nechtěl o této příčině moc slyšet . Nicméně, jak vyplývá z poslední zprávy ZP, toulavými kočkami se tým začal zabývat. Na setkání garantů lokalit sysla obecného, které se konalo 12.12.2012 „byla opět šířeji diskutována problematika predace syslů toulavými kočkami a možnosti jejího řešení.“
Dále se píše ve zprávě k lokalitě NPP Letiště Letňany:

Číst dál: Počet syslů v Letňanech stále klesá

Strana 5 z 5