Bleskovka

Deset priorit Letňan, se koná ve středu  24.4.2019 17:00 v obřadní síni letňanské radnice (přízemí budovy).  Možná přijde i kouzelník.

Životní prostředí

MalkovskehoProtihlukový val mezi Malkovského a Veselskou, respektive Tupolevovou ulicí, dlouhý přibližně pět set metrů byl budován společně s výstavbou sídliště Avia II v roce 1985, rok poté byl osázen stromy a keři.
V uvedeném roce tu byly vysazeny hlavně borovice černé, a to velmi hustě. Pravděpodobně se počítalo s tím, že se ujme každá třetí, případně že budou v budoucnu prořezány. Jenže materiál valu je kvalitní a ujaly se téměř všechny stromky. Na rozdíl od sousedního sídliště, kde se stromy nacházejí pouze na oplocených pozemcích, tj. v areálu mateřské školy a domu s pečovatelskou službou.  Tento stav byl zapříčiněn souhrou nepříznivých okolností – nedočkaví nájemníci se v předstihu nastěhovali do nových bytů a sadové úpravy se prováděly až dodatečně, přibližně po roce. Stromy a keře, které tu byly vysázeny, „díky“ nedostatečné péči a vlivem ruchu velkoměsta uschly, z původní výsadby jich zbylo přibližně deset procent.  Zato borovicím na valu se dařilo poměrně dobře, rostly na kopečku, lidský faktor je ovlivňoval minimálně. Ublížila jim pouze mylná domněnka, že čím hustší porost, tím kvalitnější protihluková zábrana. Jak by však potvrdil každý dendrolog, není to pravda. V průběhu roků a při každodenním zápasu o dostatek světla se některé stromy proměnily v „bidla“ a „košťata“, vznikl prosvítající porost, který má k hezkému borovému lesíku daleko.  Na kvalitě stromů se podepsala i takřka nulová péče. Navzdory urgencím Komise životního prostředí ÚMČ Praha 18 (viz například zápis č. 9/2007) vlastník pozemků odmítal uvolnit dostatek financí na údržbu valu, vedení radnice nenalezlo řešení, jak situaci zlepšit, obyvatelé sídliště byli pasivní…

Číst dál: Val v Malkovského ulici čeká další úprava

letit

Počátkem února 2012 bylo publikováno Vyhodnocení realizačního projektu záchranného programu sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR pro rok 2012 (dále jen ZP). Pro přiznivce sysla v Letňanech to není radostné čtení. Odhadovaná početnost sysla klesla v roce 2012 na pouhých 250 jedinců. V loňském roce bylo množství syslů v Letňanech zhruba stejné jako na počátku sledovaného období. Početnost syslů kulminovala v roce 2008 a od té doby se plynule snižuje. Příčin poklesu může být celá řada, ale na jednu z nich jsme upozornili předloni.  V prosinci 2007  změnily pozemky letiště majitele a ten zakázal vstup na své pozemky myslivecké stráži (MS), která do té doby prováděla regulaci škodné (hlavně lišek, které stejně jako psi vyhrabávají syslí nory) a odchyt kočet.

Z diskuse na Facebooku Záchranných programů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se zdálo, že člen týmu ZP nechtěl o této příčině moc slyšet . Nicméně, jak vyplývá z poslední zprávy ZP, toulavými kočkami se tým začal zabývat. Na setkání garantů lokalit sysla obecného, které se konalo 12.12.2012 „byla opět šířeji diskutována problematika predace syslů toulavými kočkami a možnosti jejího řešení.“
Dále se píše ve zprávě k lokalitě NPP Letiště Letňany:

Číst dál: Počet syslů v Letňanech stále klesá

Strana 5 z 5