Bleskovka

Patříte k milovníkům country a oblíbili jste si soutěžní přehlídku kapel Legedy Věnce buřtů? Tak si už teď zapište do kalendáře tři data – 14. a 23. května a 13. června, ale hlavně nezapomeňte přijít do PVA EXPO PRAHA. Více na letnany.cz

Životní prostředí

 

val mal 5MČ Letňany v rámci podpory zachování zeleně Valu Malkovského, který plní  ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského   zajistí  na základě doporučení Komise životního prostředí  ze dne 9. 9. 2013 nutnou údržbu a  dosadbu ozelenění  valu např. habrem. 
Číst dál: Val u ulice Malkovského bude doplněn novou zelení
matepravovedetMěstská část Praha 18 avizovala  již v roce 2010 projekt, přinášející do naší městské části evropské peníze na likvidaci starých ekologických zátěží.  Hlavním cílem tohoto avizovaného  projektu  bylo,  zbavit podzemní vodu v Letňanech nebezpečného znečištění z průmyslových podniků.  Občanské sdružení Zdavé Letňany o. s.  se  bude ptát vedení radnice a položí tyto otázky:
 
 
 
 
 
 
- je již  vypracovaná analíza rizik kontaminovaného územi v k.ú.Letňany, Čakovice, Miškovice
a jaká je kontaminace podzemních vod v Letňanech
- jak dále bude řešit  stávající  vedení Radnice MČ Prahy  18 problém  starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.
Číst dál: Stará ekologická zátěž v Letňanech
odpad 4Většina z nás každý den vyhodí do koše aspoň jednu malou drobnost, každý z nás platí každoročně poplatky za svoz komunálního odpadu. Za naši pětistovku až tisícovku ročně se město nebo obec, často prostřednictvím odpadové firmy, postará o přemístění odpadu z našich popelnic jinam. Obvykle bohužel na skládky či do spaloven. Co vytřídíme do barevných kontejnerů, pak putuje k dalšímu zpracování, město za separované suroviny získá peníze a může je použít třeba na snížení poplatku za popelnice.
Číst dál: Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?
Nově vyhlášený dotační program Nová zelená úsporám otevírá zájemcům možnost provést potřebná opatření ke snížení energetické náročnosti rodinných domů. Výběr vhodného typu moderního vytápění, tepelných čerpadel, efektivnějšího využívání obnovitelných zdrojů energie a poradenství ohledně státních dotací – taková je nabídka hlavních témat blížícího se veletrhu FOR THERM.
 
mix globus 01 1-150x225Již 4. ročník této akce zaměřené na vytápění, alternativní energetické zdroje energie a vzduchotechniku proběhne v rámci podzimních veletrhů FOR ARCH ve dnech 17. až 21. září 2013. Generálním partnerem akce se stal Státní fond životního prostředí. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA se souběžně uskuteční také veletrhy FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE.
Kotlíkové dotace od A do Z v expozici Klastru Česká peleta. Podzimní veletrhy nabídnou návštěvníkům také služby Poradenského centra, kde se mohou lidé informovat o dostupné státní podpoře, např. Nová zelená úsporám či Kotlíkové dotace. Právě v podpoře zavádění ekologičtějších kotlů do domácností chce Ministerstvo životního prostředí pokračovat i letos. Další dotační výzva však s sebou přináší i změny, např. rozšíří se na další typy kotlů (zplynovací a plynové), výše dotace se pro různé druhy kotlů zvýší z původních 40 tisíc až na 60 tisíc Kč a výměna kotlů bude v průměru podporována 50 % pořizovací ceny nového kotle. Pro Moravskoslezský kraj potýkající se s dlouhodobě špatným stavem ovzduší se dotační program otevírá již počtvrté, nově budou moci zažádat i obyvatelé Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Zorientovat se v podmínkách čerpání podpory a parametrech, jež musí splňovat nový kotel, pomohou návštěvníkům FOR THERM odborníci z Klastru Česká peleta. Na veletrhu na ploše přesahující 200 m2 připraví klastr rozsáhlou prezentaci až 30 českých i zahraničních automatických kotlů a kamen na dřevěná paliva. „Zájemcům nabídneme také poradenství, k dispozici jim po celou dobu veletrhu budou specialisté z 11 členských firem Klastru Česká peleta na 11 informačních stáncích. Vzhledem k tomu, že nová výzva na Kotlíkové dotace se od července otevře také pro střední Čechy, kde se nachází nejvíce kotlů na tuhá paliva z celé republiky, očekáváme velký zájem právě o toto téma,“ vysvětluje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. V expozici se budou moci návštěvníci dále seznámit s novinkami např. od tradičního českého výrobce peletových kotlů Ponast, dále se představí společnosti OPOP a Verner vyrábějící kotle na biomasu, BENEKOVterm dodávající kotle na pelety, obilí a dřevní štěpku apod. K vidění zde budou i dopravní systémy a sila na bezobslužné doplňování paliva do kotlů nebo pelety nejvyšší kvality s certifikací ENplus a různé typy dřevěných briket.
Zdroj: for therm
Zápis ze zasedání RMČ z 15.5. (dva dny po Fóru Zdravé město 2013). Rada přijala následující usnesení: 
  
14.1     Usnesení č. 231/09/13 
 
1.      RMČ souhlasí se zahrnutím budovy Bahoku a okolních pozemků do 6. etapy projektu Letňanských lentilek. 
2.      RMČ ukládá radnímu Mikuleckému zpracovat návrh řešení revitalizace celého prostoru, která bude zahrnovat zejména využití obchodních prostor současnými i novými podnikateli a parkování pro obyvatele přilehlých ulic. 
 
3.     RMČ podporuje zachování protihlukového valu, který plní určitou ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského a podporuje další rozvoj celé oblasti kolem valu jako ochranného prvku. 
 
4.      RMČ jako nájemce pozemku 757/56 bude i nadále zajišťovat důslednou péči o zeleň na valu a okolí, včetně psí louky Malkovského. 
 
14.5     Hlasování:      pro   7             proti   0           zdržel se   0 
 
Zdroj: valmark.cz
  
 
val mal 5Budeme  doufat, že Rada MČ Praha 18 vyslyší i požadavek obyvatel  a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.  Zdrave Letňany o.s. 
Zdrave Letnany zelena
 
 
 
 

Strana 3 z 5