Bleskovka

Městská část Praha - Čakovice pořádá již IV. ročník kulturních akcí "Šanson žije". Tentokrát 23.01.2019 v Schoellerově sále zazpívá Zora Jandová a její dcera Esther Mertová.

Zdroj: cakovice.cz

matepravovedetMěstská část Praha 18 avizovala  již v roce 2010 projekt, přinášející do naší městské části evropské peníze na likvidaci starých ekologických zátěží.  Hlavním cílem tohoto avizovaného  projektu  bylo,  zbavit podzemní vodu v Letňanech nebezpečného znečištění z průmyslových podniků.  Občanské sdružení Zdavé Letňany o. s.  se  bude ptát vedení radnice a položí tyto otázky:
 
 
 
 
 
 
- je již  vypracovaná analíza rizik kontaminovaného územi v k.ú.Letňany, Čakovice, Miškovice
a jaká je kontaminace podzemních vod v Letňanech
- jak dále bude řešit  stávající  vedení Radnice MČ Prahy  18 problém  starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích.
 
 Letňanské listy únor 2010
 
Radnice se rozhodla za evropské
peníze vyčistit podzemní vodu 
Po projektu Letňany e-Government, který zavádí bezplatný  internet, je tu další projekt, přinášející do naší městské části   evropské peníze. Jeho cílem je  zbavit podzemní vodu nebezpečného znečištění z průmyslových podniků. „Získání dotace ze strukturálních fondů  EU vypadá jako samozřejmost, ale v praxi je to záležitost neuvěřitelně komplikovaná. Po letech neúspěšných pokusů se však podařilo připravit velmi důležitý projekt řešící vyčištění starých ekologických zátěží v Letňanech a Čakovicích,“ uvádí místostarosta městské části Praha 18 David Kolínský. V první fázi proběhne podrobný průzkum vymezeného území, podkladem pro zpracování projektu prací bude také výsledek sledování podzemních vod, který provádí na části území Česká inspekce životního prostředí. Bude zpracována analýza rizik, která bude obsahovat ověření zdrojů znečištění a jeho původců, zmapování a ohraničení ohnisek zamoření, rozsah kontaminačních mraků a návrh opatření. Na základě této analýzy bude následně možné žádat o prostředky na vyčištění. Celkové náklady na tuto analýzu dosáhnou 8,3 milionu korun. Žádost o podporu z Operačního programu „Životní prostředí“ přijal 11. listopadu 2009 Státní fond životního prostředí a čeká se už pouze na rozhodnutí ministra. Na území Letňan a Čakovic se nachází několik významných areálů s dlouhou průmyslovou historií. Po první světové válce byla v Letňanech vybudována první továrna na výrobu leteckých součástek: firma Letov. V roce 1927 se do jejího jižního sousedství přistěhoval ze Kbel Výzkumný a zkušební letecký ústav. Dále se v roce 1931 v Letňanech usídlila také společnost Avia, která se záhy stala největším leteckým podnikem v zemi. Po druhé světové válce se výrobní program podniku Avia začal soustřeďovat spíše na automobilovou výrobu, na kterou plně přešel v šedesátých letech minulého století. V Čakovicích byla v roce 1933 zahájena výroba radiopřijímačů a elektroměrů EMPO, pozdější ZPA Čakovice.  Ve všech těchto průmyslových areálech se v minulosti hojně používaly uhlovodíky s obsahem chloru (např. trichlorethylen a tetrachlorethylen). Jen v ZPA Čakovice se jejich spotřeba v 80. Vletech pohybovala kolem 30 tun ročně. Kvůli špatnému zabezpečení se tyto látky dostaly do půdy a podzemních vod. Znečištění se nachází v okolí všech tří zkoumaných areálů, tedy Letov, Avia a ZPA. Plošnou kontaminaci podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a zasažení desítek domovních studní na území městských částí Letňany a Čakovice je nutno považovat za závažné. Neřešení takové situace by mohlo vést k nenapravitelnému nebo velmi obtížně napravitelnému poškození podzemních. Radnice se rozhodla za evropské peníze vyčistit podzemní vodu.  Předpokládaný rozsah kontaminačního mraku chlorovaných uhlovodíků,  zasahujícího mimo průmyslové areály Hlavní směr proudění podzemní vody Plánek: Archivu ÚMČ Prahy 18 Zdroj: projekt Analýza rizik kontaminovaného území  Kvůli špatnému zabezpečení se dříve hojně používané uhlovodíky s obsahem chloru dostaly z průmyslových areálů do půdy a podzemních vod.  vod tvořících významnou složku životního prostředí. S ohledem na zasažení velkého počtu domovních studní je situace také riziková pro lidské zdraví, a to i přes skutečnost, že městské části Letňany a Čakovice jsou napojeny na městský vodovod a voda ze studní je využívána pouze jako voda užitková a voda k zálivce. Ochrana životního prostředí patří k hlavním prioritám vedení radnice, které usiluje tímto projektem zbavit Letňany a Čakovice nechvalného dědictví průmyslové minulosti.