Bleskovka

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dobře pobavit, připravila městská část Praha 18 již podvanácté oblíbenou akci Letňany nejen dětem. Konat se bude v pátek a v sobotu 1. a 2. června odpoledne a večer na Staré Návsi.

Leták: ZDE

Investiční akce

REMIX 1

 

Stavba je před dokončením (listopad 2013), takže už si můžeme říci při procházce kolem říci, jestli se mi stavba líbí nebo nelíbí.  Jenom připomínám, že se jedná se o atypickou stavbu dvou obytných domů na místě stávajících trafostanic v ulici Chlebovická. Oba domy – obě věže mají devět podlaží a celkem je zde umístěno 14 bytů z toho 12 bytů s dispozicí 3+kk s terasou (lodžií), garážovým stáním a sklepní kójí. Pro zájemce o větší plochu bytu s dispozicí 5+kk, nabízí dvě věže ještě dva mezonetové byty o velikosti 168,2m2 se dvěmi garážovými místy. 
Číst dál: Projekt 2 věže v Letňanech

ZS Tupolevova 2Základní škola Tupolevova je ze severní strany oddělena od panelových domů parkem. Těžištěm veřejného prostoru je asfaltová plocha před hlavním vstupem do budovy, ze které se rozvětvují pěší cesty: k autobusové zastávce, k domům a do parku. Místo působí prázdně a nevyužitě. Čas školních nástupů skončil. Není zde nic, co by lidi přitáhlo a upoutalo jejich pozornost. Úkolem pro architekty bylo najít novou identitu tohoto místa, která by přitáhla lidi a vytvořila fungující urbánní prostranství.
Číst dál: Parter ZŠ Tupolevova - budou na tuto investici finanční prostředky?

TescoKoncem roku  2011  se avizovalo, že se  na  území Letňan připravuje další velká  výstavba. Přesněji dne 20.10.  bylo oznámeno zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí na záměr „Tesco Letňany, etapa V., Praha 18″.

Číst dál: Čeká nás další výstavba v Letňanech – Chce se Tesco ještě rozšířit?

Novy prosekProjekty nových bytů a rodinných domků. Nejkompletnější přehled developerských projektů.  

 

matepravovedetÚřad městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí (dále ODŽP P 18),  jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a Vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy rozhodl v žádosti, kterou podala dne 16. 07. 2013 společnost Proznak Praha s.r.o., IČ: 27166392, Modřanská 244, Praha 4, která na základě plné moci zastupuje společnost Terracon, a.s., IČ: 63078848, U Rakovky 849, Praha 4 ve věci uzavírky  komunikace Krnovská a Šumperská  v Praze – Letňanech takto:  podle ustanovení  § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)  povoluje uzavírku  komunikace Krnovská a Šumperská  v Praze – Letňanech společnosti Terracon, a.s., IČ: 63078848, U Rakovky 849, Praha 4,  kterou zastupuje společnost Proznak Praha s.r.o., IČ: 27166392, Modřanská 244, Praha 4,  za účelem stavby jeřábu pro výstavbu bytového domu v ulici Krnovská.

Termín:          10. 08. 2013  -  11. 08. 2013  

Místo   :          plná uzávěra komunikace Krnovská a částečná uzávěra komunikace Šumperská dle situace              
Investor a dodavatel : Terracon, a.s., U Rakovky 849, Praha 4,  IČ : 63078848
Odpovědný pracovník : p. Vašek, tel. 724287734
Číst dál: Další bytový dům v ulici Krnovská

Strana 10 z 14