Bleskovka

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání: Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy;

Termín konání: 25. února 2019 (pondělí) od 17.00 hodin;

Zdroj a program : letnany.cz

Investiční akce

Parter 2 Letňanské Lentilky 1. Etapa budou končit, sídliště je zabetonované, zeleně ubylo, kde se udělala chyba. Možná se také říkáme co obyvatelé sídliště podcenili, že místo docela pěkné původní presentace lentilek se nakonec vyklubalo betonové letiště.  Z tohoto důvodu si vám dovoluji představit další úžasný nápad a tím je další architektonický skvost Parter ZŠ Tupolevova. Po prostudování presentace jsem usoudil, že vůbec nemám nic proti sjednocení parku, doplnění stromů, hřišti pro děti  a vytvoření křížení cest s povrchem z cihelné dlažby. Jedinou věc přesto nechápu je prvek, který dle autorů má  lidi vyburcovat  z každodenní reality a tím je  rozvlnění hlavní piazzy, vytvoření boulí přibližně metr vysokých těsně před vstupem do školy. Nevím co je cílem tohoto boulovatého prvku,  ale určitě to není místo,  kde dle autorů  každé dítě vyběhne nahoru na kopec a zase dolů, a každý teenager,  nebo i dospělý se  na bouli pohodlně posadí.

Cílem je  financovat projekt z dotačních programů magistrátu hlavního města, případně jiných zdrojů. Dle autora článků byly projekční práce dokončeny v roce 2013 a projekt dostal i všechna potřebná povolení. Pokud se projekt bude realizovat doufám, že výše uvedené boule tam již nebudou. Tento prvek boulovatého prvku před školou osobně považuji za velice nevhodný, nebezpečný a rovněž i nevhodně umístěný. Nedokáži si představit zimní údržby jeden metr vysokých boulí. Dále  co by se asi dělo, kdyby v základní škole začalo hořet. Jak by žáci opouštěli prostor školy seřazovali se ke kontrole počtů a  jak by ke škole najížděla hasičská auta.

OLaf Deutsch, Zdravé Leňany

Číst dál: Bude se realizovat projekt Parter ZŠ Tupolevova?

Novy prosekOdbor výstavby a územního rozhodování Městská část Praha 18 oznámil na úřední desce zahájení stavebního řízení na stavbu „Bytové domy u letňanského parku“, který bude postaven na pozemcích č. 470/30. Předmětem této stavby je výstavba dvou bytových domů. Nové stavby budou mít celkem 94 bytových jednotek.

Objekt A má 5. NP a 6 NP ustupující. Objekt bude mít celkem 78 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 100,1 x 11,6 metrů.

Objekt B má 5. NP. Objekt bude mít celkem 16 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 19.0 x  16,6 metrů.

Dle nové sociodemografické studie, kterou vytvořila společnost Výzkumy Soukup dne v březnu 2014  bude stavba ukončena v roce 2016.  A v tomto roce v Letňanech přibude celkem 448 bytových jednotek.

Zdroj  úřední deska: letnany.cz

 

Další informace:

Sociodemografická studie

 

Blankyt 3Odbor výstavby a územního rozhodování  Městská část Praha 18 oznámil na úřední desce zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání další velké letňanské stavby „Obytný soubor U Lesoparku“, který bude postaven na pozemcích č. 756/112, 760/1, 760/64, 760/66, 766/1, 770, 771, 773/1, 796/1.  Předmětem této stavby je výstavba 114 rodinných domů, 3 viladomů, mateřské školy, tenisového  klubu, komunikace,  dětského  hřiště a tenisových kurtů. Tento záměr byl již dříve presentován pod názvem Obytný soubor „Letňany Sever“ Praha 18, k. ú. Letňany.

Dle nové sociodemografické studie, kterou vytvořila společnost Výzkumy Soukup dne v březnu 2014  bude stavba  ukončena v roce 2018 a tím v tomto roce v Letňanech přibude  dalších  141 bytových jednotek. V roce 2018 se ale ukončí i další stavby Obytný soubor domů Letňanské zahrady a Obytný soubor Rezidence Veselská.   To znamená, že v roce 2018 přibude v Letňanech celkem 366 bytů.

Olaf Deutsch, Zdravé Letnany o. s.

 

Původní zdroj  (úřední deska): letnany.cz

Další informace:  Oznámení zahájení územního řízení ze dne 28. 7. 2014

Související články na této webové stránce:

Sociodemografická studie je zveřejněná na webu ÚMČ Praha 18

Presentace sociodemografické studie - aneb, co nás čeká pěkného

 

 

 Chodníky LL - silnice 2

Z měření šířky chodníků na místě realizace stavby nám vyšlo 4,6m, resp. 5m, viz přiložené foto. Nabízí se otázka PROČ? Protože nemám k dispozici dokumentaci tohoto projektu, tak jsem nejprve nahlédnul do programového prohlášení Rady MČ Prahy 18, ze kterého cituji:

„Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch; důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů.
Bydlení a regenerace sídliště: podpora výstavby kvalitních rodinných i bytových domů, a to jen ve vhodných oblastech vymezených Územním plánem hl. m. Prahy; příprava a realizace koncepčních kroků a projektů pro regeneraci sídliště; ponechání části bytového fondu v majetku MČ pro sociálně potřebné občany a jeho další rozvoj; investování finančních prostředků z prodeje bytů do revitalizace, oprav a údržby majetku a do zvyšování kvality bydlení.“
Číst dál: Proč jsou chodníky v Lentilkách tak široké?

 

vysočanská radiala-150x150Otázky kolem oživení projektu výstavby Vysočanské radiály byly hlavním motivem schůzky zástupců spolku Krocan s radním pro územní rozvoj Ing. Doležalem (TOP 09). Radní Doležal  OS Krocan ujistil, že v tuto chvíli Praha 9 nemá žádné informace o konkrétním zahájení činností vedoucích k realizaci této dopravní stavby. Přesto musíme být ostražití. Značně nás totiž znepokojuje, že v analytické studii, kterou Praha 9 nechala vypracovat jako podklad pro Metropolitní územní plán je zakreslena další nahrazující varianta dle dopravní studie z roku 2006. Naše stanovisko, které jsme ke studii zpracovali je zde >>> Poznámky studie radiála v2. 
Číst dál: Vysočanská radiála II.

Strana 9 z 16