Bleskovka

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dobře pobavit, připravila městská část Praha 18 již podvanácté oblíbenou akci Letňany nejen dětem. Konat se bude v pátek a v sobotu 1. a 2. června odpoledne a večer na Staré Návsi.

Leták: ZDE

Investiční akce

 Chodníky LL - silnice 2

Z měření šířky chodníků na místě realizace stavby nám vyšlo 4,6m, resp. 5m, viz přiložené foto. Nabízí se otázka PROČ? Protože nemám k dispozici dokumentaci tohoto projektu, tak jsem nejprve nahlédnul do programového prohlášení Rady MČ Prahy 18, ze kterého cituji:

„Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch; důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů.
Bydlení a regenerace sídliště: podpora výstavby kvalitních rodinných i bytových domů, a to jen ve vhodných oblastech vymezených Územním plánem hl. m. Prahy; příprava a realizace koncepčních kroků a projektů pro regeneraci sídliště; ponechání části bytového fondu v majetku MČ pro sociálně potřebné občany a jeho další rozvoj; investování finančních prostředků z prodeje bytů do revitalizace, oprav a údržby majetku a do zvyšování kvality bydlení.“
Číst dál: Proč jsou chodníky v Lentilkách tak široké?

 

vysočanská radiala-150x150Otázky kolem oživení projektu výstavby Vysočanské radiály byly hlavním motivem schůzky zástupců spolku Krocan s radním pro územní rozvoj Ing. Doležalem (TOP 09). Radní Doležal  OS Krocan ujistil, že v tuto chvíli Praha 9 nemá žádné informace o konkrétním zahájení činností vedoucích k realizaci této dopravní stavby. Přesto musíme být ostražití. Značně nás totiž znepokojuje, že v analytické studii, kterou Praha 9 nechala vypracovat jako podklad pro Metropolitní územní plán je zakreslena další nahrazující varianta dle dopravní studie z roku 2006. Naše stanovisko, které jsme ke studii zpracovali je zde >>> Poznámky studie radiála v2. 
Číst dál: Vysočanská radiála II.

 

 
Tunel BlankaTunel Blanka vyústí v ulici V Holešovičkách. Dle názoru radního pro územní rozvoj MČ P9 Ing. Doležala (TOP 09) přinese otevření Blanky Praze 9 nemalé obtíže, přivede na území značné množství automobilové dopravy. Jak se konkrétně zvýšení dopravy projeví nelze předjímat, ale předpokládá se, že se doprava rozdělí a vyjede po Liberecké na Střížkov a na Balabenku. Magistrátu hl. m. Prahy byly diskutovány čtyři okruhy vedoucí ke zlepšení negativního dopadu spuštění provozu tunelu Blanka pro Prahu 9, které jsou:
Číst dál: Dopady otevření tunelu Blanka pro Prahu 9

Fázování-Lentilek-120701-1024x723Už i Už do komunální politiky pronikl tenhle zlozvyk: když se něco hodně nepovede a zvedne se proti tomu ze všech stran lavina odporu, začnou viníci s písničkou o nevděčné úloze výkonné funkce, o nutnosti nevyhnutelného a že nebyla jiná možnost. Teď na tuhle falešnou notu najel v Letňanech Lentilkový „čaroděj“. Zdaleka nejde jen o zlikvidované stromy a trávníky, které mají nahradit cisterny s betonem.
Číst dál: Jak pokácel (nejen) javory, přihrál kšeftíky a zadlužil městskou část
koloSeznámil jsem se „Vyhledávací studii cyklotrasy č. A44 v úseku podél letiště Praha Letňyny, PRAHA 18“, kterou zadal Odbor dopravy a životního prostředí a byla zpracována panem Ing. Květoslavem Syrovým v srpnu 2012. Trasa cyklostezky je plánována mezi letištěm a areálem PVA, resp. Letova, od konečné stanice metra Letňany k ulici Toužimské, až k plánované nové spojce ulic Toužimská – Tupolevova (v míste nynějšího lesoparku)
 
Základní parametry této první etapy stavby jsou: 
délka 1,34 km (křižovatka Tupolevova/Beladona – Toužimská), šířka 3,5m, s úrovňovým křížením s ulicí Toužimskou. Orientační náklady, bez výkupu pozemků a jiných majetkoprávních vyrovnání jsou odhadovány na 10,3 mil. Kč. Přestože je cena projekčních a stavebních nákladů této cyklostezky podle mého názoru hodně navýšená (můj odhad je do 7,5 mil. Kč, bez DPH) Když k tomu připočtu nutné náklady na výkupy, tak se mi vybaví otázka, je to opravdu ta největší priorita pro obyvatele Letňan, do které by měli naši konšelé investovat. Já myslím, že nikoliv.
 
Poznámka autora článku: Ve druhé etapě je uvažována studií trasa podél nové sběrné komunikace na druhé straně letiště od Kbel, přes Toužimskou, s napojením na Tupolevovu – v souladu s platným územním plánem hl.m. Prahy.
 
Ing. Lubor Pavlíček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.
 
 

Strana 8 z 14