Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

Rada hlavního města (11/6) a následně zastupitelstvo (20/6) schválily výsledky výzvy dotačního programu OPPK 2.1. Revitalizace a ochrana území.
 
1-eu flag rf123Projekt Letňanské lentilky obdržel dotaci 26 656 828 Kč.Je to obrovský úspěch, protože tak vysokou dotaci z evropských fondů zatím Letňany nedostaly. Lentilky byly se svými 71 body vyhodnoceny jako 3. nejlepší projekt letošní výzvy. V rámci celého dotačního programu, který probíhal v letech 2007 – 2013 je tento projekt čtvrtý s nejvyšším bodovým ohodnocením. Žádost o dotace podávají městské části, hlavní město, obšanská sdružení a další organizace. Ze žádostí, které podaly městské části, je projekt Letňanských lentilek nejlepší – dostal nejvíce bodů v celé sedmileté historii programu OPPK. Toto je jasný důkaz, že projekt Lentilek byl řádně a velmi kvalitně zpracován a v přípravných pracech nedošlo k jedinému pochybení. Obrovský dík patří všem pracovníkům Letňanské radnice, kteří se na projektu doposud podíleli, dodavatelům a samozřejmě i obyvatelům Letňan a zástupcům SVJ, kteří svými názory přispěli k celkovému vzhledu nového sídliště. Tímto však práce nekončí. Jsme stále na polovině cesty. Následné kroky budou: získat stavební povolení, vybrat vhodného dodavatele stavby a realizovat projekt s termínem dokončení 2014-15. Pracuje se také na dalších etapách projektu, pro které se budou opět žádat dotace.
Zdroj: letnany.cz
 
 
Související článek zde
Dopis starosty MČ Praha 19  zde
Dopis SVJ zde