Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

Letňanské lentilky jsou komplexní projekt pro celé sídliště, které obývá více jak 3500 lidí. Ten, kdo by očekával, že s projektem budou všichni souhlasit na 100%, by nebyl realista. Radnice však poslouchá komentáře k projektu od občanů. Jednání s SVJ, jejichž výsledkem jsou realizované změny oproti první verzi, ukazují, že sami lidé rozhodují o budoucnosti svého okolí.

Fázování-Lentilek-120701-1024x723Koncepce lentilek je založena na všeobecném souhlasu a není možné dělat výjimky pro jednotlivé domy a vchody. Je zřejmé, že existují různé názory na vzhled Lentilek a využití pozemků přilehlých k domům. Jednotný přístup a shoda jsou však existenčním parametrem celého projektu. Bez kompromisu od všech zúčastněných nebudou Lentilky nikdy realizovány. Radnice nabízí různé možné varianty projektu, které jsou detailně diskutovány se zástupci sdružení vlastníků, jejichž se daná varianta bezprostředně týká. Jednání s více SVJ nejsou jednoduchá, protože názory mohou být velmi rozdílné. Mladé rodiny chtějí dětská hřiště, řidiči parkoviště a starší lidé odpočinkové a tiché plochy. Pokud není možné názory sjednotit, dochází k hlasování o jednotlivých variantách a menšinový názor jde do pozadí. 

Občané seznamte se s projektem lentilek !!!!!

Další informace o stavbě a zdroj na www.letnanskelentilky.cz