Bleskovka

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 svolává řádné zasedání Výboru na 16. září 2020 od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18. Program jednání: ZDE

{jcomments on}Pechod_kolonie_AvieObčanské sdružení Zdravé Letňany o. s. požádalo osobním dopisem místostarostu Mgr.Martina Zástěru o vyřešení zabezpečení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Tupolevova u  vjezdu do kolonie u Avie.  Jak naše radnice tento problém řeší vás budem na tomto webu průběžně informovat,

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Text  vlastní žádosti:

k rukám zástupce starosty  Mgr.Martina Zástěry

Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639,    

199 00 Praha 9

 
PRAHA  1. 3.  2013


Žádost o zabezpečení přechodu pro chodce u kolonie u Avie – ulice Tupolevova

 

Vážený pane místostarosto,

 

obracím se na Vás s žádostí o zajištění zlepšení bezpečnosti přechodu pro chodce v  ulici Tupolevova ( u vjezdu do kolonie u Avie).

 

Popis stávajícího stavu:

Výše uvedený přechod pro chodce se nachází na ulici Tupolevova,  při vjezdu do  kolonie  u Avie. Před několika lety byla investorem zahájena revitalizace ulice Tupolevova u vjezdu do Letňan u Základní školy a Mateřské školy Tupolevova, Dobratická 525. Rekonstrukce ulice však byla předčasně ukončena u kruhového objezdu ulice Vesecká a tím nedošlo ani k plánované  rekonstrukci výše uvedeného přechodu pro chodce, protože podle původních plánů investora, jak jsem si přečetl v radničním listu měla být oprava  ulice Tupolevova ukončena o 500 metrů dále u kruhového objezdu u ulice Kostelecká.
 
Výše uvedený nebezpečný přechod pro chodce je vedený přes dvouproudovou silniční komunikaci, není dostatečně osvětlený a chybí zde i zpomalovací prahy.  Přechod má jen jedinou ochranu chodců,  jsou to standardní betonové panely položené uprostřed silnice těsně    u přechodu.  Nevýhodou těchto panelů je, že jsou vysoké a projíždějící řidiči za panely nevidí menší dospělé osoby a přecházející děti a to zvláště v ranních hodinách kdy je na podzim a v zimě šero a děti přes tento neosvětlený přechod  chodí pravidelně na MHD do školy.

 

Dále je přechod postavený z dnešního pohledu na velmi špatném místě, protože je situován u původní silniční a pěší komunikace vedoucí do zadní vrátnice pro zaměstnance Avie, která je v současnosti cca 20 let mimo provoz.  Další nevýhodou přechodu je, že je situován těsně za autobusovou zastávkou Trutnovská, která je od loňského roku zastávkou na znamení. Takže velmi často dochází k situaci, že autobus zastávku MHD pouze projíždí a ve velké rychlosti pokračuje dál směrem k přechodu. I z tohoto důvodu je přechod velmi nebezpečný pro přecházející občany, zejména staré lidi a děti, které  jsou touto situací překvapeni a mohou reagovat zmateně, což může vyústit do nebezpečné dopravní situace na této široké vozovce. Navíc zde ještě na této dvouproudé silnici někteří bezohlední řidiči jezdí cca 60-70 kilometrovou rychlostí a mnohdy i ještě vyšší..

 

Žádáme Vás o zajištění zpracování dopravního řešení, jeho projednání s PČR a následnou realizaci schváleného opatření, za účelem zvýšení bezpečnosti chodců na tomto přechodu          u kolonie u Avie.

Děkuji předem

S pozdravem
Olaf Deutsch
Předseda Zdravé Letňany o.s.