pejezd_dlnice_u_TescaGeoportál hl. m. Prahy je určen pro každého, kdo hledá informace o digitálních mapách a geografických datech ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích města nebo internetových mapových službách, včetně informací o možnostech získání či užití těchto dat, souvisejících právních předpisech a dalších tématech. Je to základní přístupový bod pro získávání informací o geografických datech a rozvoji geografického informačního systému hl. m. Prahy. Geoportál hl. m. Prahy je vytvářen v souladu s požadavky vyplývajícími ze směrnice EU pro správu prostorových dat INSPIRE a je v duchu této směrnice oficiálním geoportálem hl. m. Prahy jako povinného subjektu.
Provozovatelem Geoportálu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Přístup na Geoportál