Bleskovka

PETICE  proti zastavění  sportovišť v areálu SK Prosek.   Jste proti  další rozsáhlé zástavbě,  podepisujte petici  "Nový prosek".

web linksNedávno jsem dostal na e-mail našeho sdružení  Zdravé Letňany o.s.  dotaz letňanského občana, který se ptal  proč vlastně vznikla organizace Letňanská sportovně kulturní s.r.o., a z čeho je placená.  I když již pro radnici nepracuji , odpověděl jsem, že tento nápad vznikl před pár lety v hlavách užšího  vedení naší radnice a cílem této organizace je organizovat kulturní, sportovní a společenské akce pro letňanské občany. Na dotaz z čeho je vlastně placená jsem ho odkázal na  zápisy z rady naší městské části, (ZDE)

 kde dost často objevuje  nalezne  informace, která se týká  financování této organizace a jejího jednatele například,  tak jako to bylo  v zápise z  13. zasedání z 18. července viz. níže

 
1.RMČ souhlasí s proplacením faktury č. 18/2013 ve výši 37.031,-Kč za měsíční odměnu pro jednatele společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o. za červen 2013 na základě usnesení RMČ a komisionářské smlouvy č. S-2013/01/0005. 
2.RMČ ukládá vedoucímu EO, aby fakturu proplatil.
 
Trochu mě vadilo,  že jsem tento dotaz dostal vlastně  a né vedení  letňanské radnice a tak jsem se pro zajímavost podíval na webové stránky  a tam jsem objevil, že jsem  pár let po mém odvolání  stále ještě evidován  jako člen Kulturní komise RMČ a to  i s panem Mgr. Soukalem, který tuto komisi odpustil ihned po mém odvolání. Doporučuji naší radnici, aby si občas,  tak je to běžně dělají jiné organizace aktualizovala  svoje webové stránky.  
 
Coje napsáno na www.letnany.cz
 
Zdroj:  letnany.cz      
Komise kultury  ( stav ze dne 24. 11. 2013)
Předseda :
PaedDr. Pospíšilová Lenka
Členové :
Deutsch Olaf
Soukal Josef
Šorel Václav
Halamová Jana
 
Autor: Olaf Deutsch, předseda Zdravé Letňany o.s.