Bleskovka

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče, ale také pro všechny ostatní, kdo se chtějí dobře pobavit, připravila městská část Praha 18 již podvanácté oblíbenou akci Letňany nejen dětem. Konat se bude v pátek a v sobotu 1. a 2. června odpoledne a večer na Staré Návsi.

Leták: ZDE

Informace z radnice MČ Praha 18

Koncept zápisu :

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018 (návrh č. 1)

Předsedající:  Mgr. Ivan Kabický, starosta Přítomni:  dle presenční listiny a zápisu ze zasedání Omluveni:   Pozdní příchod: --- Neomluveni:  Ověřovatelé:  

___________________________________________________________________________

ZAHÁJENÍ: Zasedání zahájil starosta v xx.xx hodin. Starosta konstatoval, že jednání ZMČ bylo řádně svoláno a vyhlášeno a při zahájení bylo přítomno xx členů ZMČ. Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého jednání ZMČ ze dne 26.02.2018 byl řádně ověřen a stvrzen podpisy zastupitelky Ivety Lojkové a zastupitele Milana Čmelíka. Starosta před zahájením jednání oznámil, že se z jednání pořizuje zvukový a obrazový záznam a zasedání bude online přenášeno na internetové stránky MČ Praha 18.   NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Žádost občanů MČ Praha 18 o projednání záležitostí ZMČ 2. Podnět č. 66/2017 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 3. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC 4. Personální změny ve výborech ZMČ

II. INFORMACE 5. Změny rozpočtu – vlastní úpravy 6. Změny rozpočtu – dotace 7. Přijetí daru - MŠ Malkovského

III. DOTAZY A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ IV. ZÁVĚR

Číst dál: Koncept zápisu :2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 16. DUBNA 2018

Radnice 

V pondělí 16. dubna  2018 od 18.00 hodin se koná  pravidelné jednání Zastupitelstvo MČ  Praha 18, schůze se koná v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.   Pozvánka:zde

MetroV pondělí 19. března proběhla v Letňanech další prezentace Metropolitního plánu. Bohužel opět nebyl přítomen zástupce autora tohoto plánu, tedy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Přítomní zájemci si tedy museli vystačit s prezentací ze strany Letňan od starosty Ivana Kabického.

Číst dál: Další prezentace Metropolitního plánu (včetně metra) autor Radek Čermák

vysoÄŤanská radiala 150x150Metropolitní plán z pohledu MČ Praha 18 - 2. veřejná diskuse MČ Praha 18 pořádá již druhou v pořadí veřejnou prezentaci Metropolitního plánu.  Prezentace  se koná v pondělí 19. března 2018 od 17 hodin v obřadní síně letňanské radnice. Veřejné prezentace a diskuze s občany na téma návrhu Metropolitního plánu mají za cíl nejen seznámit širokou veřejnost s podstatou plánu, ale především – i s pomocí občanů – stanovit priority městské části při územním plánování. Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města a nahradí dosud platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. :pozvánka

silniceVe středu 14. března od 17 hodin se v obřadní síni radnice uskuteční workshop Problematika dopravy v Letňanech. Zajímá vás, kudy by mohl vést obchvat lesoparku? Chcete vědět, jaké jsou možnosti rozšíření parkovacích ploch v Letňanech? A máte vy sami nějaké tipy na zlepšení dopravní situace na osmnáctce? Přijďte na workshop, který se bude uvedenou problematikou zabývat.  Diskutovat budete moci se zástupcem starosty pro dopravu Oldřichem Miffkem, předsedou Komise dopravy RMČ Praha 18 Davidem Kolínským či pracovníky odboru dopravy.

Zdroj: letnany.cz

Strana 2 z 24